آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

مثال برای Bean Name Url Handler Mapping برای Spring MVC

دوره های مرتبط با این مقاله

مثالی برای Bean Name Url Handler Mapping برای Spring MVC

در مثال زیر چگونگی استفاده از Bean Name URL Handler Mapping با استفاده از Spring Web MVC Framework نشان داده شده است. کلاس BeanNameUrlHandlerMapping، کلاس پیش فرضی برای نگاشت هندلر است که درخواست های URL را در اسم bean های بیان شده در پیکربندی نگاشت می کند.

< beans >
  < bean class = "org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver" >
   < property name = "prefix" value = "/WEB-INF/jsp/"/ >
   < property name = "suffix" value = ".jsp"/ >
  < /bean >

  < bean class = "org.springframework.web.servlet.handler.BeanNameUrlHandlerMapping"/ >

  < bean name = "/helloWorld.htm" 
   class = "com.tutorialspoint.HelloController" / >

  < bean name = "/hello*" 
   class = "com.tutorialspoint.HelloController" / > 

  < bean name = "/welcome.htm"
   class = "com.tutorialspoint.WelcomeController"/ >  
< /beans >

برای مثال، با استفاده از پیکربندی بالا در صورتی که URI

 • /helloWorld.htm یا /hello{any letter}.htm درخواست شوند، DispatcherServlet این درخواست را به HelloController ارسال می کند.
 • /welcome.htm در خواست شود، DispatcherServlet این درخواست را به WelcomeController ارسال می کند.
 • /welcome1.htm در خواست شود، DispatcherServlet هیچ کنترلری را پیدا نمی کند و سرور خطای 404 می دهد.

برای شروع Eclipse IDE را آماده کنید و جهت توسعه ی یک برنامه ی وب پویا با استفاده از Spring Web Framework مراحل زیر را دنبال کنید.

مرحله
توضیحات
1
پروژه ای با نام TestWeb در بسته ی com.tutorialspoint همان طور که در بخش Spring MVC - Hello World توضیح داده شده است، ایجاد کنید.
2
در بسته ی com.tutorialspoint کلاس های جاوای HelloController و WelcomeController را ایجاد کنید.
3
در زیر پوشه ی jsp فایل های ویوی hello.jspو welcome.jsp را ایجاد کنید.
4
مرحله ی نهایی ایجاد محتوای فایل های منبع و پیکربندی و اکسپورت کردن برنامه به صورت زیر است.

HelloController.java

package com.tutorialspoint;

import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

import org.springframework.web.servlet.ModelAndView;
import org.springframework.web.servlet.mvc.AbstractController;

public class HelloController extends AbstractController{
 
  @Override
  protected ModelAndView handleRequestInternal(HttpServletRequest request,
   HttpServletResponse response) throws Exception {
   ModelAndView model = new ModelAndView("hello");
   model.addObject("message", "Hello World!");
   return model;
  }
}

WelcomeController.java

package com.tutorialspoint;

import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

import org.springframework.web.servlet.ModelAndView;
import org.springframework.web.servlet.mvc.AbstractController;

public class WelcomeController extends AbstractController{
 
  @Override
  protected ModelAndView handleRequestInternal(HttpServletRequest request,
   HttpServletResponse response) throws Exception {
   ModelAndView model = new ModelAndView("welcome");
   model.addObject("message", "Welcome!");
   return model;
  }
}

TestWeb-servlet.xml

< beans xmlns = "http://www.springframework.org/schema/beans"
  xmlns:context = "http://www.springframework.org/schema/context"
  xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation = "
  http://www.springframework.org/schema/beans   
  http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd
  http://www.springframework.org/schema/context 
  http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-3.0.xsd" >

  < bean class = "org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver" >
   < property name = "prefix" value = "/WEB-INF/jsp/"/ >
   < property name = "suffix" value = ".jsp"/ >
  < /bean >

  < bean class = "org.springframework.web.servlet.handler.BeanNameUrlHandlerMapping"/ >

  < bean name = "/helloWorld.htm" 
   class = "com.tutorialspoint.HelloController" / >

  < bean name = "/hello*" 
   class = "com.tutorialspoint.HelloController" / > 

  < bean name = "/welcome.htm"
   class = "com.tutorialspoint.WelcomeController"/ >  
< /beans >

hello.jsp

< %@ page contentType = "text/html; charset = UTF-8" % >
< html >
  < head >
   < title >Hello World< /title >
  < /head >
  < body >
   < h2 >$ {message}< /h2 >
  < /body >
< /html >

welcome.jsp

< %@ page contentType = "text/html; charset = UTF-8" % >
< html >
  < head >
   < title >Welcome< /title >
  < /head >
  < body >
   < h2 >$ {message}< /h2 >
  < /body >
< /html >

بعد از آن که کار فایل های پیکربندی و منبع تمام شد، برنامه ی خود را اکسپورت کنید. بر روی برنامه ی خود کلیک راست کنید، از گزینه ی Export → WAR File استفاده کنید و فایل TestWeb.war را داخل پوشه ی webapps متعلق به Tomcat ذخیره کنید.
حالا سرور Tomcat را اجرا کنید و مطمئن شوید که از طریق پوشه ی webapps و با استفاده از یک مرورگر استاندارد می توانید به دیگر صفحات وب دسترسی پیدا کنید. حالا در صورت وارد کردن آدرس http://localhost:8080/ TestWeb/ helloWorld.htm و در صورت نبود مشکل در برنامه ی Spring Web صفحه ی زیر نمایش داده می شود.


مثالی برای Bean Name Url Handler Mapping برای Spring MVC

آدرس http://localhost:8080/TestWeb/hello.htm را امتحان کنید. در صورتی که در برنامه ی Spring Web مشکلی وجود نداشته باشد، صفحه ی زیر نمایش داده می شود.


مثالی برای Bean Name Url Handler Mapping برای Spring MVC

آدرس http://localhost:8080/TestWeb/welcome.htm را امتحان کنید. در صورتی که در برنامه ی Spring Web مشکلی وجود نداشته باشد، صفحه ی زیر نمایش داده می شود.


مثالی برای Bean Name Url Handler Mapping برای Spring MVC

آدرس http://localhost:8080/TestWeb/welcome1.htm را امتحان کنید. در صورتی که در برنامه ی Spring Web مشکلی وجود نداشته باشد، صفحه ی زیر نمایش داده می شود.


مثالی برای Bean Name Url Handler Mapping برای Spring MVC

برای مطالعه سرفصل کارگاه عملی Spring MVC پیشرفته همراه با پیاده سازی فروشگاه اینترنتی کلیک نمایید .

 • 230
 •    294
 • تاریخ ارسال :   1397/12/01

دانلود PDF دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .