چهارگام تا موفقیت
مشاوره

شما همین اکنون میتوانید با بهره مندی از مشاوره رایگان راهنمایی کارشناسی لازم جهت شرکت در دوره مورد نظر خود را بدست آورید

ثبت نام

با ثبت نام در آموزشگاه تحلیل داده ها محیطی علمی را همراه با برترین اساتید ایران در لابراتوارهای مجهز تجربه کنبد

شرکت در کلاس

با شرکت در کلاسها به تجربه ای عملی در محیطی علمی وبا برنامه ای بی نظیر بهره مند خواهید شد

پشتیبانی رایگان

پشتیبانی علمی و عملی از دانشجویان پس از پایان دوره از تعهدات ماست. تا زمان احساس موفقیتتان در کنار شماییم

پیشنیاز :

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان) ثبت نام
1394/07/12 0 ساعت سه شنبه ها ساعت 16:30 تا 20:30 مهندس محمدی 550,000 ثبت نام

پیشنیاز :

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان) ثبت نام
1394/07/14 24 ساعت سه شنبه ساعت 13:30 تا 16:30 حسین فتوت خواه 300,000 ثبت نام

پیشنیاز :

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان) ثبت نام
1394/07/15 12 ساعت چهارشنبه ها 16 تا 20 مهندس رفوآ 150,000 ثبت نام

پیشنیاز :

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان) ثبت نام
1394/07/15 8 ساعت چهارشنبه 12 تا 16 آقای مهندس قدم خیر 300,000 ثبت نام

پیشنیاز :

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان) ثبت نام
1394/07/16 24 ساعت پنجشنبه ها ساعت 9 تا 13 آقای مهندس قدم خیر 400,000 ثبت نام

پیشنیاز :

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان) ثبت نام
1394/07/16 32 ساعت پنجشنبه ها ساعت 13 تا 16 مهندس رفوآ 550,000 ثبت نام

پیشنیاز :

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان) ثبت نام
1394/07/19 28 ساعت یک شنبه 16:30 تا 20:30 مهندس رفوآ 300,000 ثبت نام

پیشنیاز :

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان) ثبت نام
1394/07/21 32 ساعت سه شنبه ها 16:30 تا 20:30 مهندس رفوآ 450,000 ثبت نام

پیشنیاز :

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان) ثبت نام
1394/07/23 28 ساعت پنج شنبه ها 16:30 تا 20:30 مهندس رفوآ 350,000 ثبت نام

پیشنیاز :

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان) ثبت نام
1394/07/24 20 ساعت جمعه ها ساعت 17:30 تا 20:30 مهندس جهانگیری 450,000 ثبت نام

پیشنیاز :

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان) ثبت نام
1394/07/26 32 ساعت یک شنبه ها 16:30 تا 20:30 مهندس رفوآ 500,000 ثبت نام

پیشنیاز :

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان) ثبت نام
1394/07/28 30 ساعت سه شنبه ها 16:30 تا 20:30 مهندس ساقیان 400,000 ثبت نام

پیشنیاز :

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان) ثبت نام
1394/07/28 24 ساعت سه شنبه 16 تا 20 مهندس پشوتن 300,000 ثبت نام

پیشنیاز :

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان) ثبت نام
1394/08/01 28 ساعت چهارشنبه ها 16 تا 20 مهندس محمدی 750,000 ثبت نام

پیشنیاز :

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان) ثبت نام
1394/08/03 33 ساعت یکشنبه,دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه ساعت 9 تا 10:30 مهندس معصوم زاده 1,500,000 ثبت نام

پیشنیاز :

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان) ثبت نام
1394/08/07 36 ساعت پنجشنبه ها ساعت 17 تا 20:30 مهندس انعامی 500,000 ثبت نام

پیشنیاز :

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان) ثبت نام
1394/08/08 32 ساعت جمعه ها ساعت 9 تا 13 مهندس رفوآ 450,000 ثبت نام

پیشنیاز :

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان) ثبت نام
1394/08/11 24 ساعت دوشنبه ها ساعت 16:30 تا 20:30 مهندس پشوتن 550,000 ثبت نام

پیشنیاز :

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان) ثبت نام
1394/08/13 12 ساعت چهارشنبه ساعت 9 تا 13 مهندس رفوآ 250,000 ثبت نام

پیشنیاز :

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان) ثبت نام
1394/08/14 32 ساعت پنجشنبه ها ساعت 13 تا 16 مهندس رفوآ 650,000 ثبت نام

پیشنیاز :

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان) ثبت نام
1394/08/15 30 ساعت جمعه ها ساعت 17:30 تا 20:30 مهندس کوهستانی 375,000 ثبت نام

پیشنیاز :

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان) ثبت نام
1394/08/15 48 ساعت جمعه 13:30 الی 17:30 مهندس هادی احمدی 850,000 ثبت نام

پیشنیاز :

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان) ثبت نام
1394/09/06 30 ساعت جمعه ساعت 8 تا 11 میثم محمدی 750,000 ثبت نام

پیشنیاز :

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان) ثبت نام
1394/09/16 36 ساعت دوشنبه ها ساعت 16:30 تا 20:30 مهندس محمدی 600,000 ثبت نام

پیشنیاز :

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان) ثبت نام
1394/09/22 24 ساعت یک شنبه ها 16:30 تا 20:30 مهندس پشوتن 450,000 ثبت نام

پیشنیاز :

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان) ثبت نام
1394/09/26 32 ساعت پنجشنبه ها ساعت 16:30 تا 20:30 مهندس رفوآ 700,000 ثبت نام

پیشنیاز :

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان) ثبت نام
1394/10/04 36 ساعت جمعه ها ساعت 13 تا 17 مهندس کوهستانی 375,000 ثبت نام

پیشنیاز : تسلط بر طراحی و برنامه نویسی وب به زبان سی شارپ

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان)
1394/05/09 36 ساعت جمعه ساعت 17:30 تا 20:30 مهندس هادی احمدی 500,000

پیشنیاز : تسلط به زبان #C و برنامه نویسی چند لایه

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان)
1394/04/18 32 ساعت پنجشنبه ها ساعت 13 تا 16 افشین رفوآ 550,000

پیشنیاز : آشنایی با کامپیوتر و اینترنت

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان)
1394/05/06 24 ساعت سه شنبه ساعت 13:30 تا 16:30 حسین فتوت خواه 300,000

پیشنیاز : آشنایی با اصول طراحی وب

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان)
1394/05/22 36 ساعت پنجشنبه ها ساعت 17 تا 20:30 مهندس انعامی 450,000

پیشنیاز : آشنایی با Internet - Windows

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان)
1394/06/05 24 ساعت پنجشنبه ها ساعت 11 تا 13 آقای مهندس قدم خیر 400,000

پیشنیاز : آشنايي با #C

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان)
1394/05/26 32 ساعت دوشنبه ها ساعت 16:30 تا 20:30 مهندس رفوآ 500,000

پیشنیاز : آشنایی با کامپیوتر و اینترنت

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان)
1394/05/27 28 ساعت سه شنبه ساعت 16:30 تا 20:30 مهندس رفوآ 350,000

پیشنیاز : آشنايي با #C

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان)
1394/05/23 32 ساعت جمعه ها ساعت 9 تا 13 مهندس رفوآ 490,000

پیشنیاز : -

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان)
1394/06/06 28 ساعت جمعه ساعت17 تا 20 مهندس کوهستانی 390,000

پیشنیاز : آموزش منطق و مقدمات برنامه نویسی

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان)
1394/05/29 30 ساعت پنجشنبه ها ساعت 14 تا 17 مهندس محمدی 450,000

پیشنیاز : دوره C و ++C

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان)
1394/06/05 40 ساعت پنجشنبه ها ساعت 9 تا 13 مهندس کوهستانی 450,000

پیشنیاز : -

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان)
1394/05/30 10 ساعت جمعه ها ساعت 9 تا 13 مهندس جهانگیری 250,000

پیشنیاز : آموزش منطق و مقدمات برنامه نویسی

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان)
1394/06/05 32 ساعت پنج شنبه ها 9 تا 13:30 مهندس می بودی 600,000

پیشنیاز : آشنايي با #C

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان)
1394/05/25 32 ساعت یکشنبه ها ساعت 16:30 ت 20:30 مهندس رفوآ 450,000

پیشنیاز : آشنایی با html و css

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان)
1394/06/03 30 ساعت سه شنبه ها ساعت 16:30 تا 20:30 مهندس ساقیان 400,000

پیشنیاز : آشنایی با کامپیوتر و اینترنت

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان)
1394/05/28 8 ساعت چهارشنبه ها ساعت 12 تا 16 آقای مهندس قدم خیر 300,000

پیشنیاز : آشنایی با منطق برنامه نویسی

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان)
1394/07/10 36 ساعت جمعه ها ساعت 9 تا 13 مهندس محمدی 550,000

پیشنیاز : آشنایی کامل به #C

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان)
1394/06/06 36 ساعت جمعه ها ساعت 13:30 تا 17:30 مهندس هادی احمدی 500,000

پیشنیاز : آشنایی با جاوا

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان)
1394/06/23 24 ساعت دوشنبه ها ساعت 16:30 تا 20:30 مهندس پشوتن 450,000

پیشنیاز : -

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان)
1394/06/18 32 ساعت چهارشنبه ساعت 16:30 تا 20:30 مهندس رفوآ 450,000

پیشنیاز : آشنایی به اینترنت و کار با کامپیوتر

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان)
1394/06/27 28 ساعت جمعه ها ساعت 9 تا 13 مهندس رفوآ 350,000

پیشنیاز :

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان)
1394/06/22 27 ساعت چهارشنبه ساعت 9 تا 13 محمدی نژاد 450,000

پیشنیاز : منطق و مقدمات برنامه نویسی

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان)
1394/07/10 30 ساعت جمعه 13 تا 17 مهندس محمدی 450,000

پیشنیاز : آشنایی با کامپیوتر و اینترنت

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان)
1394/06/27 28 ساعت یک شنبه 16:30 تا 20:30 مهندس رفوآ 350,000
آموزش کامل و حرفه ای طراحی سایت HTML5-CSS3-JQuery

آن دسته از افرادي كه مي خواهند طراحي سايت را در محيطي 100 % عملي و كاملا پروژه اي ياد بگيرند آندسته از افرادي كه مي خواهند با آخرين زبان علامتگذاری جهانHTML5 آشنا شوند . آندسته از كساني كه مي خواهند زبان جاوااسكريپت و JQuery را بصورت كاربردي يادبگيرند و در سايت خود اعمال كنند

آموزش طراحی سایت برای گوشی و تبلت با استفاده از Bootstrap

آموزش Wordpress

مبتدی تا پیشرفته Javascript و JQuery UI و JQuery همراه با Ajax

آموزش بهینه سازی سایت,آموزش سئو (SEO)

در این دوره می آموزیم تا چگونه رتبه وب سایت خود را در موتورهای جستجو ارتقاء دهیم و راه و روش بازاریابی نوین و تجارت الکترونیکی را فرا بگیریم.

دوره آموزش جوملا (مقدماتی تا پیشرفته)

در این دوره شما با مبانی و تنظیمات و مفاهیم گوناگون جوملا آشنا خواهید شد . تنظیمات و راه اندازی وب سایت و افزونه های کاربردی (کامپوننت ها، ماژول ها و پلاگین) از اساسی ترین مطالب این دوره می باشد . در پایان این دوره شما به راحتی می توانید وب سایت فول دینامیک خود را طراحی و راه اندازی نمایید.

گرافیک و طراحی وب با فتوشاپ ( طراحی قالب سایت و بنرهای تبلیغاتی متحرک )

همیشه مشکل دانشجویان و افرادی که در زمینه طراحی وب تازه کار هستند درک درست روش بهینه سازی محتویات طراحی شده وب سایت در قالبی شکیل و با کیفیت بالاست تا ضمن حفظ جذابیت های ظاهری و شکل و فرم استاندارد صفحه، نکات فنی مورد نیاز برای داشتن یک صفحه وب مطابق با معیارهای روز دنیا در آن رعایت شده باشد. دانشجویان در این دوره با مفاهیم لازم جهت ساخت چنین صفحاتی بسته به منظور و هدف ساخت هر صفحه آشنا خواهند شد.

آموزش SQL SERVER

sql در دوره آموزش SQL Server - 2012 مباحثی چون : نحوه ساخت یک دیتابیس مطابق با استانداردهای جهانی، Select های تو در تو، Insert، Update، ِDelete، Cte و نحوه حرکت کردن روی Parent و Child های یک درخت، نوشتن Stored Procedure، نحوه نوشتن Triggerو کار با آن، Curser، نحوه گرفتن Backup و Restore کردن آن، ساخت و مدیریت ایندکسها و دیاگرامها، ساخت نمایه ها(View)، ساخت توابع دست ساز کاربر(User Defined Function) و غیره در این دوره به طور کامل آموزش داده می شوند.

کارگاه عملی مدیریت اوراکل مقدماتی‎

آموزش پیشرفته اوراکل

آموزش پیشرفته اوراکل

دوره آموزشی SQL Server Administration 2014

در این دوره مباحثی چون : تنظیمات مربوط به فایلها و گروه فایلها، تنظیمات امنیتی، نحوه ایجاد کلیدهای رمزگذاری، عملیات تبدیل و تبادل اطلاعات با استفاده از SSIS، استفاده از Job و alter و Operator برای انجام عملیات خودکار، راه اندازی Log Shipping، انعکاس(Mirroring)، طراحی و مدلسازی و اجرای عملیات تکثیر(Replication)، نظارت برا اعمال کاربران، سرویس نامه Database Mail، پیکربندی نمایه های متن، سیاست گذاریهای Policy، انواع مختلف فشرده سازی در ستون های خلوت و غیره... به طور کامل آموزش داده می شوند.

آموزش Business Intelligence

< آموزش Business Intelligence,در این دوره با Business Intelligence و Data Warehousingآشنا می شوید. ومفاهیم OLAP و Analysis Services را کامل یاد می گیرید. در ادامه اولین را می سازید و ابعاد(Dimensions), Measures Measure Groups را طراحی می کنید و کار با یک گروه Finance Measureرا فرا می گیرید.همچنین طراحی Aggregations و Hierarchies و استفاده از و بررسی Special Features و Interacting with Cubes از مباحثی است که در این دوره آموزش داده می شود . در ادامه....

دوره آموزشی طراحی پیشرفته بانکهای اطلاعاتی با استفاده از SQL Server 2012

در این دوره مباحث حرفه ای SQL شامل SSIS، Reporting Service، و همچنین SQL CLR آموزش داده میشود.

آموزش برنامه نویسی Android

در دوره آموزش برنامه نويسي آندرويد مباحثي در مورد(SQL Light) ,فرايند ساخت پد ردياب ماهواره اي , مديريت اتصال , نقل اطلاعات شبكه , مديريت مالتي مديا , بلوتوث و مراحل ساخت و مديريت UI و برنامه نويسي چند نخي و...آموزش داده مي شود مخاطبین این دوره علاقمندان به برنامه نویسی اندروید Android و برنامه نویسی در محیطهای پلت فرم های قابل حمل موبایل و تبلت Tablets می باشند.

آموزش برنامه نویسی اندروید - پیشرفته

دوره برنامه نویسی سیستم عامل iOS Apple iOS Programming

در اين دوره مباحثي در مورد پایگاه داده در سیستم عامل iOS و بازيابي اطلاعات در بانك اطلاعاتي انباره شده در سخت افزار گوشي بصورت كاربردي آموزش داده مي شود. دراين دوره بصورت عملي فرايند ساخت پد ردياب ماهواره اي در این سیستم عامل که عملکردی متفاوت از موبایل iOS می باشد، را آموزش مي بينيد. در اين دوره بصورت كاربردي مراحل ساخت و مديريت بصورت وب و متصل به مدل ART UI شامل اضافه نمودن شي ها,منوها,TextBoxها,DropdownList,check,Button,BrowsText. در اين دوره مباحثي مانند مديريت بلوتوث براي ارسال و دريافت فايلها نيز آموزش داده مي شود. در اين دوره مباحثي مانند دريافت و ارسال پيام كوتاه (SMS) و پيام چند رسانه اي (MMS) در موبايل و تبلت Tabletsآموزش داده مي شود. آموزش كاركردن با Service هاي iOS شامل :مديريت دوربين,مديريت ضبط و پخش صدا,مديريت و ضبط و پخش تصوير و مديريت تماس مديريت اتصال و نقل اطلاعات شبكه: در اين دوره مباحثي نظير شناسايي شبكه هاي در دسترس ,مديريت Socket جهت حمل و نقل داده ها و اتصال به اينترنت وب سرويسها به صورت عملي آموزش داده مي شود.

دوره برنامه نویسی سیستم عامل MAC Apple MAC Programming

 در اين دوره مباحثي در مورد پایگاه داده در سیستم عامل MAC و بازيابي اطلاعات در بانك اطلاعاتي  اصول برنامه نویسی در سیستم عامل مک و زبان objective-c.  در اين دوره بصورت كاربردي مراحل ساخت و مديريت اشیائ  در اين دوره مباحثي مانند مديريت شبکه براي ارسال و دريافت فايلها نيز آموزش داده مي شود.  ارسال داده ها بین کلاس های طراحی  آموزش كاركردن با Service  فعالیت در فروشگاه مک

آموزش کامل و حرفه ای طراحی سایت HTML5-CSS3-JQuery

ما را محبوب کنید