آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

کارگاه عملی Spring MVC پیشرفته همراه با پیاده سازی فروشگاه اینترنتی

پیشنیاز : دوره آموزش Java Enterprise
تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان) وضعیت
1400/11/07 63 ساعت پنج شنبه ها ساعت 13:30 تا 16:30(حضوری و آنلاین) با آموزشگاه تماس بگیرید. 2,500,000 ثبت نام

توجه: از دانشجویان عزیز تقاضا میگردد جهت قطعی کردن ثبت نام با آموزشگاه تماس بگیرند.

آموزش آنلاين
مقدمه:

دانشجویان در این دوره آموزشی با استفاده از مطالب پیشرفته 5Spring MVC به پیاده سازی یک فروشگاه اینترنتی با قابلیت هایی همچون امکان ارتباط با نرم افزارهای دیگر با استفاده از پیاده سازی Rest API ، استفاده از java configuration در بخش dependency injection ، استفاده از spring Security ، پیاده سازی مبحث تست با jUnit و ارتباط باdatabase با استفاده از spring Data JPA می پردازند که در طی انجام این پروژه به صورت عملی تمام نکات پیشرفته استفاده از Spring MVCبه صورت کاملا پروژه محور بررسی خواهد شد .
نسخه های مورد استفاده در دوره Spring 4 و Spring 5 می باشند .


سرفصل های کارگاه عملی Spring MVC پیشرفته همراه با پیاده سازی فروشگاه اینترنتی

 • Maven build tools
 • Integrate maven with STS
 • Maven compiler source property
 • Handle failOnMissingWebXml
 • Servlet mapping in spring MVC
 • Enable Web MVC
 • Web Mvc Configurer Adapter in Spring 4
 • Web Mvc Configurer in spring 5
 • Configure Default Servlet Handling
 • Dispatchr Serv letInitializer
 • Web Application Context
 • Presentation layer
 • Domain layer
 • Service layer
 • Persistence layer
 • Spring data in spring projects
 • Spring data in spring boot project
 • Paging
 • Sorting
 • Log4j in spring data
 • JPA repositories
 • Derived Quieries
 • Xml Configuration
 • Java Configuration
 • Integrate spring MVC and Spring Data
 • URI template patterns
 • Trace mode in hibernate logs
 • path variables
 • matrix variables
 • GET parameters
 • master detail view
 • DTO(data transfer object)
 • Redirection and forwarding concepts
 • Spring mvc taglibs
 • Web application Static contents
 • White lists
 • Spring validation
 • Spring mvc Exception handling
 • Exception pages
 • Interceptors
 • after Completion
 • post Handle
 • pre Handle
 • implement performance log file
 • internationalization
 • Multiparts request
 • Spring Security
 • Authentication
 • Authorization
 • REST web services
 • Handling web services in Ajax
 • Spring Web Flow
 • Unit test with junit
 • Spring Data در Spring Boot

دوره آموزشی Spring MVC، کارگاه عملی Spring MVC، آموزش عملی java spring
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .