آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش RequestParam Annotation-Java Spring

دوره های مرتبط با این مقاله

نماد RequestParam

نماد RequestParam در MVC اسپرینگ

در MVC اسپرینگ، از نماد @RequestParam برای خواندن داده فرم (form data) و ترکیب خودکار آن با پارامترهای موجود در متد ارائه شده، استفاده می شود. بنابراین برای خواندن داده ارائه شده، نیاز به شیHttpServletRequest را نادیده می گیرد. با در نظر گرفتن داده فرم، همچنین پارامتر درخواست (request parameter) را به پارامتر query و بخش های درخواست های چند بخشی نگاشت می کند. اگر نوع پارامتر متد map باشد و نام پارامتر درخواست مشخص شده باشد، در نتیجه مقدار پارامتر درخواست به map تغییر پیدا میکند، در غیر این صورت، پارامتر map با تمام اسامی و مقادیر پارامتر درخواست جمع می شود.


مثال RequestParam در MVC اسپرینگ

یک صفحه ورود شامل نام کاربری و رمز عبور ایجاد کنید. در اینجا اعتبار رمز عبور را با یک مقدار مشخص می سنجیم.


1- به pom.xml وابستگی ها را اضافه کنید.

   
< dependency> 
   < groupId>org.springframework< /groupId> 
   < artifactId>spring-webmvc< /artifactId> 
   < version>5.1.1.RELEASE< /version> 
< /dependency> 
 
 
< dependency>  
   < groupId>javax.servlet< /groupId>  
   < artifactId>servlet-api< /artifactId>  
   < version>3.0-alpha-1< /version>  
< /dependency> 

2- صفحه درخواست را ایجاد کنید.

در اینجا برای دریافت نام و رمز عبور از کاربر، صفحه ورود را ایجاد می کنیم.

index.jsp

< html> 
< body> 
< form action="hello"> 
UserName : < input type="text" name="name" /> < br>< br>
                           
Password : < input type="text" name="pass" /> < br>< br>

< input type="submit" name="submit">
 
< /form> 
< /body> 
< /html> 

3- کلاس کنترلر را ایجاد کنید.

در کلاس کنترلر از @RequestParam برای خواندن داده فرم HTML (HTML form data) ارائه شده توسط یک کاربر و ترکیب آن با پارامتر درخواست، استفاده می شود. مدل شامل داده های درخواستی است و آن را برای صفحه منظر آماده می کند.

HelloController.java

package com.javatpoint; 
import org.springframework.stereotype.Controller; 
import org.springframework.ui.Model; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam; 
 
@Controller 
public class HelloController { 
 
  @RequestMapping("/hello") 
  //read the provided form data 
  public String display(@RequestParam("name") String name,@RequestParam("pass") String pass,Model m) 
  { 
    if(pass.equals("admin")) 
    { 
      String msg="Hello "+ name; 
      //add a message to the model 
      m.addAttribute("message", msg); 
      return "viewpage"; 
    } 
    else 
    { 
      String msg="Sorry "+ name+". You entered an incorrect password"; 
      m.addAttribute("message", msg); 
      return "errorpage"; 
    }   
  } 
}  

4- سایر اجزای منظر را ایجاد کنید.

برای اجرای این مثال، اجزای منظر زیر باید درون دایرکتوری WEB-INF/jsp قرار گیرند.

viewpage.jsp

< html> 
< body> 
${message} 
< /body> 
< /html>

errorpage.jsp

< html> 
< body> 
${message} 
< br>< br>
 
< jsp:include page="/index.jsp">< /jsp:include> 
< /body> 
< /html> 

خروجی :

Example1
Example2
Example3
Example4
Example5
 • 41
 •    36
 • تاریخ ارسال :   1398/12/28

دانلود PDF دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .