آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

مروری کلی بر زبان مدل سازی UML

دوره های مرتبط با این مقاله

مروری کلی بر زبان مدل سازی UML

UML یک زبان مدل سازی همه منظوره می باشد. این زبان در ابتدا به منظور نمایش تصویری رفتار سیستم های نرم افزاری و غیر نرم افزاری پیچیده اختراع شده و ارائه گردید اما هم اکنون یک استاندارد OMG (گروه مدیریت آبجکت) تلقی می شود.
UML المان ها و component هایی ارائه می کند که قادر به برآورده ساختن نیازهای سیستم های پیچیده می باشد. UML از مفهیم پایه ای و متدولوژی شی گرا پیروی می کند، بدین معنی که با بهره گیری از زبان های تصویر نما همچون UML می توان آن ها را مدل سازی کرد.
نمودارهای UML از دیدگاه های مختلف نظیر طراحی، پیاده سازی، استقرار/توزیع و غیره ... ترسیم می شوند.
در خلاصه، زبان UML را می توان یک زبان مدل سازی که قادر به نمایش جنبه هایی همانند معماری، رفتار و ساختار سیستم می باشد، تعریف کرد.
اشیا اساس و بنیاد دنیای شی گرا محسوب می شوند. اولین کاری که در تجزیه، تحلیل و طراحی شی گرا بایستی انجام داد، شناسایی کارآمد اشیا می باشد، پس از آن فقط بایستی مسئولیت ها را به اشیا تخصیص داد. در مرحله ی بعد، به طراحی با استفاده از خروجی تجزیه و تحلیل خواهیم پرداخت.
UML نقش مهمی در تحلیل و طراحی شی گرا ایفا می نماید. نمودارهای این زبان نیز طراحی را مدل سازی کرده و به صورت گرافیکی ارائه می کند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که UML نقش بسیار مهمی را ایفا کرده و جایگاه بسیار مهمی دارد.


نشانه گذاری های زبان مدل سازی UML (UML notations)

Notation ها مهم ترین المان ها در مدل سازی محسوب می شوند. استفاده ی کارآمد و بجا از notation ها در جهت ایجاد یک مدل کامل و معنی دار کمک شایانی می کند. یک مدل تا زمانی که هدف و مورد کاربرد خود را به درستی به تصویر نکشد، کاملا بی ارزش قلمداد می شود.
از این رو تاکید بر یادگیری notation ها از اهمیت خاصی برخوردار است. برای موارد و رابطه های مختلف طبیعتا از notation های مختلف بهره گرفته می شود. نمودارهای UML نیز از همین نشانه گذاری های (notation) اشیا و رابطه ی بین آن ها تشکیل می شوند. توسعه پذیری (extensibility) یکی دیگر از ویژگی ها و قابلیت هایی است که به کارایی و انعطاف پذیری هرچه بیشتر UMLکمک می کند.


نمودارهای UML

نمودارها قلب UML هستند. این نمودارها به طور کلی تحت عناوین ساختاری (Structural) و رفتاری (behavioral) رده بندی می شوند.
1. دیاگرام های ساختاری خود به نمودارهای ایستا (نمودارهایی که ساختار ایستای سیستم را نمایش می دهند) از قبیل نمودار کلاس، شی و غیره ... گروه بندی می شوند.
2. نمودارهای رفتاری نیز به دیاگرام های پویایی (نمودارهایی که تاکید برنمایش رفتار پویای سیستم با نشان دادن هماهنگی میان اشیا و تغییرات وضعیت داخلی اشیا دارند) نظیر توالی (sequence)، همکاری (collaboration) و غیره ... دسته بندی می شوند.
با توجه به آنچه گفته شد، توسط این نمودارها می توان ماهیت پویا و ایستای یک سیستم را به تصویر کشید.


نمودار کلاس (class diagram)

نمودار کلاس پرکاربرد ترین دیاگرام در UML می باشد که توسط جامعه ی شی گرا مورد استفاده قرار می گیرد. این نمودار به شرح اشیا در یک سیستم و رابطه ی بین آن ها می پردازد. دیاگرام کلاس از توابع (function) و متغیرهای عضو (attribute) تشکیل می شود.
یک نمودار کلاس تنها قادر به نمایش یک جنبه از سیستم مورد نظر می باشد درحالی که چندین نمودار کلاس می توانند نمایی ایستا از کل سیستم بدست دهند. همان طور که گفته شد نمودار کلاس در اصل نمایی ایستا از سیستم را ارائه می دهد.
نمودارهای کلاس تنها نمودارهای UML هستند که به طور مستقیم قابل نگاشت توسط زبان های شی گرا همچون C# می باشد. از این رو به طور متداول توسط جامعه ی برنامه نویسان و توسعه دهندگان مورد استفاده قرار می گیرد.


نمودار شی (object diagram)

نمودار شی درواقع نمونه ای از دیاگرام کلاس می باشد و به همین خاطر بسیاری از المان های پایه ای بین این دو نمودار یکسان و مشترک می باشد. دیاگرام های شی از اشیا و پیوندها (link) تشکیل می شوند؛ به بیان دیگر نشانگر یک دید کامل یا جزیی از ساختار سیستم مدل سازی شده در یک زمان مشخص است.
نمودارهای شی برای پیش الگو سازی (prototyping)، مهندسی معکوس و نیز مدل سازی سناریوهای کاربردی مورد استفاده قرار می گیرد.


نمودار اجزا (component diagram)

نمودار component یکی از مجموعه دیاگرام هایی است که جهت توصیف و ارائه ی دید ایستا از یک سیستم بکار می رود. این نمودار چگونگی تقسیم سیستم به اجزای آن و وابستگی بین اجزای سیستم را تشریح می نماید. نمودار component متشکل از مصنوعات و اجزای فیزیکی از قبیل کتابخانه ها، فایل ها، پوشه ها و غیره ... می باشد.
این نمودار از دیدگاه پیاده سازی و اجرایی مورد استفاده قرار می گیرد. به منظور نمایش گرافیکی کل یک سیستم به مجموعه ای از نمودارهای component نیاز است. با استفاده از تکنیک مهندسی رو به جلو و معکوس می توان از نمودار مزبور فایل های اجرایی (executable) ایجاد نمود.


نمودار استقرار (deployment diagram)

نمودار های deployment سخت‌افزار بکار رفته در پیاده‌سازی سیستم و همچنین محیط‌های اجرا و سایر اجزایی که باید بر روی این سخت‌افزار قرار گیرند را شرح داده و به تصویر می کشد. این نمودارها عمدتا مورد کاربرد مهندسین سیستم هستند.
نمودارهای deployment از گره ها (node) و رابطه ی میان آن ها شکل گرفته و ساخته می شود. یک نمودار deployment کارآمد، بخش جدایی ناپذیر چرخه ی توسعه ی نرم افزار کاربردی می باشد.


نمودار مورد کاربرد (Use case)

نمودار use case به منظور نمایش ماهیت پویای یک سیستم بکار می رود. نمودار ذکر شده کارکرد ارائه شده توسط یک سیستم را در قالب عملگرها (Actor) و اهداف آنها که به صورت use case نمایش داده می‌شوند و وابستگی بین موردهای کاربرد، مدل و مصور سازی می کند. این نمودار از اجزایی همچون use caseها، actor ها و رابطه ی آن ها تشکیل می شود.
دیاگرام ها use case در سطح بالا برای مصور سازی کارکردهای سیستم و نیازهایی که برطرف می سازد، بکار می رود.
در خلاصه می توان گفت که نمودار use case کارکردهای سیستم و جریان آن ها را مدل سازی می کند.


نمودار تعامل یا برهمکنش (interaction diagram)

نمودارهای interaction جهت ارائه ی نمایی از جنبه ی پویای سیستم بکار می رود. نمودارهای sequence و collaboration هر دو زیرمجموعه ی نمودارهای interaction هستند که برای نمایش گرافیکی ذات پویای سیستم بکار می روند. در واقع این نمودار بر گردش کنترل و داده‌ها بین چیزهای مختلف در سیستم مدل شده تاکید دارند.
نمودار sequence برای نمایش ترتیب زمانی بکار می رود یا به عبارتی دیگر نشان می‌دهد که اشیا چگونه با یکدیگر در قالب پیام هایی متوالی تعامل دارند و همچنین نمایشگر طول عمر اشیا نسبت به این پیام ها می‌باشد. دیاگرام collaboration بیشتر بر روی رابطه بین اشیا تاکید دارد. در حالی که یک دیاگرام sequence اعمال اشیا را در یک توالی زمانی نشان می دهد و بر حسب زمان تنظیم می شود.
برای نمایش کل یک سیستم معمولا از ترکیبی از چندین نمودار collaboration و sequence استفاده می شود.


نمودار حالت (statechart diagram)

نمودارهای statechart یکی از پنج دیاگرامی است که برای مدل سازی جنبه های پویای سیستم بکار می رود. این نمودارها به منظور مدل سازی کل چرخه ی حیات یک شی بکار می روند. نمودار گفته شده همان طور که از اسم آن پیداست مدلی از حالت های مختلفی که یک شی در آن قرار می گیرد، ارائه می دهد. در واقع این نمودار تصویری از چرخه حیات شی (object life cycle) را به نمایش می گذارد.
نمودار activity زیرمجموعه ی این نمودار محسوب می باشد.
State را می توان وضعیت یا حالتی که شی در زمان مشخص در آن قرار می گیرد تعریف کرد. وضعیتی که شی در آن به سر می برد با فعال شدن event هایی تغییر می یابد. این نمودار برای مهندسی معکوس و رو به جلو نیز بکار می رود.


نمودار activity

یکی دیگر از نمودارهای پرکاربرد و مهم UML که نمایشگر رفتار داینامیک یا پویای سیستم می باشد، نمودار activity است. این نمودار از عناصری نظیر activity ها (افعال سیستم)، پینودها (link) و رابطه ها تشکیل می شود. نمودار ذکر شده همچنین انواع جریان ها همچون موازی (parallel)، واحد (single)، همروند (concurrent) و منشعب یا شاخه ای (branched) و غیره ... را مدل سازی می کند.
نمودار مورد نظر کنترل جریان از یک activity به activity را بدون پیام ها نمایش می دهد. این نمودار برای توصیف قدم به قدم گردش کار تجاری و عملیاتی اجزا و مصنوعات سیستم استفاده می‌شود. این نمودار نمایشگر گردش کنترل در سراسر سیستم است.


  • 3832
  •    1592
  • تاریخ ارسال :   1394/10/01

دانلود PDF دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .