آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش بخش های اساسی و تشکیل دهنده ی UML

دوره های مرتبط با این مقاله

بخش های اساسی و تشکیل دهنده ی UML

از آنجایی که UML سیستم های بی وقفه و زمان واقعی (real time) تعریف می کند، ایجاد یک مدل ذهنی (conceptual model) پیش از هر کاری از اهمیت بالایی برخوردار است. جهت فراگیری مدل ذهنی UML، لازم است بر المان های اساسی آن اشراف داشته باشید:


 1. اجزا و المان های اصلی تشکیل دهنده ی UML
 2. قواعد به هم متصل کردن و ربط دادن این اجزا
 3. مکانیزم و سازوکارهای معمول UML

این مبحث تمامی اجزای اصلی زبان مدل سازی UML را شرح می دهد. اجزای اصلی این زبان عبارتند از:


 1. اشیا (Things)
 2. رابطه ها (Relationships)
 3. نمودارها (Diagrams)

اشیا (Things)

اشیا (thing) مهمترین اجزا UML هستند. اشیا می توانند:


 1. ساختاری (structural)
 2. رفتاری (behavioral)
 3. grouping (مربوط به گروه بندی)
 4. annotational (مربوط به نشان گذاری و حاشیه نویسی)

باشند.

Structural things

بخش ایستا (static) مربوط به مدل را تعریف می کند. Things نشانگر المان های فیزیکی و ذهنی هستند. در زیر توضیحات مختصری درباره ی اشیا ساختاری/structural things مشاهده می کنید:

Class (کلاس)

کلاس نشانگر مجموعه ای از اشیاست که دارای مسئولیت های مشابه هستند.


آموزش ‏ uml

Interface (رابط)


آموزش ‏ uml

Collaboration (همکاری)

Collaboration همکاری یا تعامل بین المان ها را تعریف می کند.


آموزش ‏ uml

Use case (مورد کاربرد)

Use case نشانگر یک سری عملیات است که توسط سیستم برای نیل به هدف خاصی اجرا می شود.


آموزش ‏ uml

Component (مولفه)

مولفه نشانگر یا تعریف کننده ی بخش فیزیکی سیستم می باشد.


آموزش ‏ uml

Node (گره)

Node را می توان یک عنصر فیزیکی درنظر گرفت که در زمان اجرا بوجود می آید.


آموزش ‏ uml

Behavioral things

Behavioral thing متشکل هست از بخش های پویا (dynamic part) مدل های UML. Behavioral thing ها خود به مولفه های زیر تقسیم می شوند:
1. interaction (تعامل): Interaction یک رفتار یا behavior است که از تعدادی پیغام تشکیل می شود. این پیغام ها در راستای نیل به هدف خاصی بین المان ها رد و بدل می شوند.


آموزش ‏ uml

2. state machine (ماشین وضعیت): زمانی بکار می آید که وضعیت یک شی در چرخه ی حیاتش (life cycle) از اهمیت خاصی برخوردار باشد. state machine دنباله ای از وضعیت های مختلف است که یک شی در پاسخ به رخدادهای (event) متفاوت تجربه می کند. رخدادها عوامل خارجی هستند که تغییر در وضعیت (شی) از آن ها ناشی می شود.


آموزش ‏ uml

Grouping thing (شی گروه بندی)

شی گروه بندی عبارت است از یک مکانیزم که وظیفه ی گروه بندی المان ها یک مدل UML را بر عهده دارد. تنها یک شی گروه بندی وجود دارد و آن Package می باشد.
Package : تنها وسیله ای که می توان با استفاده از آن Behavioral thing و Structural thing را گروه بندی کرده و به صورت یک بسته درآورد.


Annotational things (شی حاشیه نویسی)

آموزش ‏ uml

یک سازوکار برای ضبط description (توصیفات)، comment (توضیحات)، remark (نظرات) المان های مدل UML می باشد. Note تنها ابزار حاشیه نویسی می باشد.
Note: یک شی یا ابزار است که امکان نمایش (render) توضیحات، محدودیت ها (constraint) مربوط به المان UMLرا فراهم می آورد.


آموزش ‏ uml

Relationship (رابطه)

Relationship یکی دیگر از اجزای اساسی زبان مدل سازی UML می باشد. Relationship نشان می دهد چگونه المان ها با یکدیگر رابطه دارند و به هم متصل هستند، این رابطه نیز قابلیت برنامه را تعریف می کند.
در کل چهار نوع relationship وجود دارد که به شرح زیر می باشد.
Dependency (رابطه ی وابستگی): Dependency یک رابطه بین دو شی است که در آن دو شی به هم وابسته هستند و تغییر در یکی سبب تغییر در دیگری می شود.


آموزش ‏ uml

Association (رابطه ی انجمنی): association در اصل یک سری پیوند است که عناصر یک مدل UML را به هم متصل می کند. این نوع رابطه همچنین بیان می کند چه تعداد شی در آن رابطه شرکت دارند.


آموزش ‏ uml

Generalization (رابطه وراثت): Generalization یک نوع رابطه هست که یک المان اختصاصی را به یک المان عمومی ربط می دهد (بیانگر رابطه ی جز به کل می باشد). در واقع رابطه ی وراثت را در جهان اشیا توصیف می کند.


آموزش ‏ uml

Realization (رابطه ی تحقق): Realization را می توان یک رابطه تعریف کرد که در آن دو المان به هم وصل هستند. یک رابطه Realization از عنصر مبدا(عنصر محقق سازی) به عنصر مقصد (عنصر خصوصیت) نشان می دهد که عنصر مبدا حداقل همه عملیات عنصر مقصد را پشتیبانی می کند .(عنصر مبدا می تواند صفات یا پیوندهای عنصر مقصد را پشتیبانی کند). این رابطه را می توان در interface سراغ گرفت.


نمودارهای UML

نمودارهای UML خروجی یا همان نتیجه ی نهایی کل این مبحث محسوب می شود. تمامی المان ها، رابطه ها باهم ترکیب شده و یک نمودار کامل UML و نمودار هم در نتیجه سیستم را تشکیل می دهد.
آن نموداری که به عنوان خروجی مشاهده می کنید و تمامی عناصر ذکر شده در تکمیل آن دخیل بوده و شرکت دارند، مقصود نهایی بوده و مهم ترین بخش پروسه می باشد.
UML در مجموع 9 نمودار به عنوان خروجی عرضه می کند. در مباحث بعدی جزئیات مربوط به این نه نمودار را به تفصیل شرح خواهیم داد.


 1. نمودار کلاس (class)
 2. نمودار شی (object)
 3. نمودار مورد کاربرد (use case)
 4. نمودار توالی (sequence)
 5. نمودار همکاری (collaboration)
 6. نمودار فعالیت (activity)
 7. نمودار وضعیت (statechart)
 8. نمودار deployment (اسقرار)
 9. نمودار اجزا (component)
 • 4275
 •    1686
 • تاریخ ارسال :   1394/09/25

دانلود PDF دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .