آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

#C پیشرفته همراه با شی گرایی

پیشنیاز : دوره آموزش برنامه نویسی #C
تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان) وضعیت
1397/06/12 40 ساعت دوشنبه ها ساعت 16:30 تا 20:30 مهندس رفوآ 650,000 ثبت نام

توجه: از دانشجویان عزیز تقاضا میگردد جهت قطعی کردن ثبت نام با آموزشگاه تماس بگیرند.

مقدمه:

برنامه نویسی شئ گرا (Object Oriented Programming) ، بر خلاف زبان های Procedural که همه چیز در آن بر اساس روال ها تعریف می شدند، مدل سازی نرم افزار بر اساس اشیاء انجام می شود.
زبان سی شارپ یک زبان شئ گرا یا Object Oriented Programming Language است. اما برنامه نویسی شئ گرا چیست؟ چرا ما از زبان های شئ گرا استفاده می کنیم و مفاهیمی مانند شئ و کلاس در زبان های شئ گرا چه کاربردی دارند؟
تقریبا در تمامی زبان های شی گرا، باید ابتدا الگویی برای ساخت اشیا ایجاد کرد تا اشیای مورد استفاده در برنامه بر پایه این الگوها ساخته شوند."کلاس ها" همان الگوهای ساخت اشیا هستند که در زبان سی شارپ به همین منظور کاربرد دارند.
در دوره آموزش شئ گرایی در C# شما با مبانی شی گرایی به خوبی آشنا می شوید.
مطالبی که در دوره آموزش شی گرایی در سی شارپ ارائه می گردد بسیار کاربردی و مهم هستند و در حال حاضر یکی از تخصص های ضروری برای استخدام تسلط به مباحث شی گرایی است که دانشجویان در پایان این دوره به درک کاملی از شی گرایی در C# خواهند رسید.سرفصل های دوره جامع آموزش پیشرفته #C همراه با شی گرایی

معرفی برنامه نویسی شی گرا - OOP

 • تعریف موجودیت - Entity
 • تعریف کلاس - Class
 • تعریف Property و Field
 • تعریف Automatically Implemented Properties
 • تعریف Read - Only Properties
 • تعریف Constructor
 • آموزش OverLoad کردن Constructor ها
 • مقداردهی اولیه به اشیا (Object Initializer)
 • آموزش کلمه کلیدی this
 • تعریف کلاس های Partialو کاربرد آن در برنامه نویسی C#
 • معرفی کلمه کلیدی Base

آموزش User Define Data Types در C#

 • آموزش Enums
 • آموزش Classes
 • آموزش Structs
 • آموزش Interface

آموزش Encapsulation

 • آموزش Local Level
 • آموزش Protection Level
 • آموزش کنترل دسترسی (Public , Private , Internal , Protected)
 • آموزش Class Level

آموزش Inheritance در C#

 • کلاس های مبنا و کلاس های مشتق شده
 • رابطه بین کلاس های مبنا و کلاس های مشتق شده
 • سازنده ها در کلاس های مشتق شده
 • آموزش Overloading
 • آموزش Overriding
 • آموزش Hiding

آموزش LINQ

 • آموزش Query Expressions
 • آموزش Sub queries
 • آموزش LINQ to SQL
 • آموزش LINQ to Entity Framework
 • آموزش Filtering
 • آموزش Projecting
 • آموزش Joining
 • آموزش Ordering
 • آموزش Grouping

آموزش Reflection

 • آموزش Reflecting and Activating Types
 • آموزش Reflecting and Invoking Members
 • آموزش Reflecting Assemblies
 • آموزش Working with Attributes
 • آموزش Dynamic Code Generation

آموزش Value And Reference Parameters

آموزش Extension Methods

آموزش Lambda Expressions

آموزش Delegate

آموزش Enumeration and Iterators

آموزش Anonymous Types

کار با Generics در C#

 • آموزش Generic Method
 • آموزش Generic Class
 • آموزش Generic Inheritance
 • آموزش Generic Constrains

آموزش Serialization

آموزش Setup & Development

استفاده ازEntity Framework

 • مفاهیم اولیه Entity Framework
 • آشنایی با DbContext و DbSet
 • آشنایی با Connection و نحوه ی ساخت ConnectionString
 • آشنایی با سه رویکرد مختلف جهت Model سازی
 • Database First
 • Model First
 • Code First
 • اجرای Query های ساده تا پیشرفته با EF
 • دستورات ساده مانند Select, Where, OrderBy, Like, Contains و ...
 • دو روش مختلف Fluent API و Annotation
 • آشنایی کامل با قراردادهای پیش فرض و دستورات جهت کار با رویکرد Code First

دوره آموزش شی گرایی در سی شارپ ، دوره برنامه نویسی c# ،آموزش شی گرایی, دوره سی شارپ,آموزش object oriented programming
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .