آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش #C پیشرفته همراه با شی گرایی

پیشنیاز : دوره آموزشی #C مقدماتی
تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان) وضعیت
1399/03/15 36 ساعت پنجشنبه ها ساعت 17 تا 20:30 مهندس رفوآ 1,200,000 درحال برگزاری
1399/08/21 36 ساعت چهارشنبه ها ساعت 17 تا 20:30 مهندس رفوآ 1,200,000 ثبت نام

توجه: از دانشجویان عزیز تقاضا میگردد جهت قطعی کردن ثبت نام با آموزشگاه تماس بگیرند.

آموزش آنلاين
مقدمه:

برنامه نویسی شئ گرا (Object Oriented Programming) ، بر خلاف زبان های Procedural که همه چیز در آن بر اساس روال ها تعریف می شدند، مدل سازی نرم افزار بر اساس اشیاء انجام می شود.
زبان سی شارپ یک زبان شئ گرا یا Object Oriented Programming Language است. اما برنامه نویسی شئ گرا چیست؟ چرا ما از زبان های شئ گرا استفاده می کنیم و مفاهیمی مانند شئ و کلاس در زبان های شئ گرا چه کاربردی دارند؟
تقریبا در تمامی زبان های شی گرا، باید ابتدا الگویی برای ساخت اشیا ایجاد کرد تا اشیای مورد استفاده در برنامه بر پایه این الگوها ساخته شوند."کلاس ها" همان الگوهای ساخت اشیا هستند که در زبان سی شارپ به همین منظور کاربرد دارند.
در دوره آموزش شئ گرایی در C# شما با مبانی شی گرایی به خوبی آشنا می شوید.
مطالبی که در دوره آموزش شی گرایی در سی شارپ ارائه می گردد بسیار کاربردی و مهم هستند و در حال حاضر یکی از تخصص های ضروری برای استخدام تسلط به مباحث شی گرایی است که دانشجویان در پایان این دوره به درک کاملی از شی گرایی در C# خواهند رسید.فهرست مخاطبین دوره :
 • آن دسته از برنامه نویسانی که می خواهند به جمع بندی کامل و جامع علمی در مورد جنبه های پیشرفته C# و شی گرائی برسند.
 • آن دسته از دانشجویانی که می خواهند اصول صحیح Solid را در طراحی نرم افزار یاد بگیرند از مخاطبین این دوره هستند.
 • امروزه اصولی طراحی موفق نرم افزار وابسته به درک صحیح از مبانی پیشرفته شی گرایی از جمله SOLID می باشد.
 • Single Responsibility: آن دسته از دانشجویانی که می خواهند با استفاده از اصل Single Responsibility به طراحی صحیح کلاسها در پروژه خود بپردازند از مخاطبین این دوره هستند.
 • آن دسته از دانشجویان که می خواهند با استفاده از اصل Open Close Principle اقدام به طراحی صحیح و کاربردی اصل Polymorphism در طراحی نرم افزار بپردازند از مخاطبین این دوره هستند.
 • آن دسته از دانشجویانی که می خواهند با استفاده ازاصل Liskov Substitution Principle اقدام به طراحی صحیح از کلاسهای Parent شامل Interface , Abstract Class و Class بنمایند از مخاطبین این دوره هستند.
 • آن دسته از برنامه نویسانی که می خواهند با استفاده از اصل Interface Segregation Principle اقدام به طراحی سایت Interface های پروژه بنمایند از مخاطبین این دوره هستند.
 • آن دسته از دانشجویانی که می خواهند با استفاده از اصل مهم Dependency Inversion Principle اقدام به طراحی صحیح ارتباط بین اجزای نرم افزارهای Enterprise نمایند از مخاطبین این دوره هستند.
 • آن دسته از برنامه نویسانی که می خواهند با استفاده از اصول Solid به طراحی معماری چند لایه نرم افزار بپردازند از مخاطبین این دوره هستند.
 • آموزش معماری 5 لایه , البته با استفاده از رعایت کاکل اصول Solid از مهمترین اهداف این دوره می باشد.
 • آن دسته از برنامه نویسانی که می خواهند با تسلط به مفاهیم Multi Thread و بهره بندی از ویژگیهای جدید Async Await به تسلط به درجه بالاتری از دانش و تخصص برسند , از مخاطبین این دوره هستند.
 • آن دسته از برنامه نویسانی که می خواهند با بهره بندی از Reflection ها به قابلیت برنامه نویس Runtime و کار با ساختار Class ها , Function ها و Property ها به صورت Dynamic نمایند از مخاطبین این دوره هستند.
 • آن دسته از برنامه نویسانی که می خواهند با بهره بندی از ترکیب Attribute ها و Reflection ها مفهوم Cross Concern Edge را پیاده سازی نمایند از مخاطبین این دوره هستند.
 • آن دسته از برنامه نویسانی که می خواهند به جنبه های حرفه ای Interface ها و مفهوم Dependency injection دسترسی داشته باشند از مخاطبین این دوره هستند.
 • آن دسته از برنامه نویسانی که می خواهند به جنبه های کاربری توارث در C# نظیر Polymorphism مسلط شوند از مخاطبین این دوره هستند.
 • آن دسته از برنامه نویسانی که می خواهند به جنبه های جدید زبان C# , نظیر Delegate ها , Lambda Expression Event ها , Anonymous Method ها ,Extension Method ها, Anonymous Type ها و Dynamic Binding مسلط شوند از مخاطبین این دوره هستند.
 • آن دسته از برنامه نویسانی که می خواهند به درک مفهومی از ساختن Event های جدید و همچنین ارث بری از EventArgs و Customize نمودن EventArgs و Event بپردازند و با استفاده از مفاهیم پیشرفته آن به Loose coupling برسند از مخاطبین این دوره هستند.
 • آن دسته از برنامه نویسانی که می خواهند به تسلط کامل بر Serialization , انواع Serialization شامل Binary Serializer , XML Serializer و Contract Serializer برسند از مخاطبین این دوره هستند.
 • آن دسته از برنامه نویسانی که می خواهند به تسلط کامل بر مفاهیم Query گیری به زبان LINQ نظیر Fluent syntax , Query Expression , Deferred Execution , Subquery, Projection , Interpreted Query و همچنین ساخت Query Expression پویا برسند از مخاطبین این دوره هستند.
 • دانشجویانی که می خواهند به تسلط کاملی بر Operator های LINQ شامل Filtering , Projection , Ordering , Grouping , Set Operation و Aggregation Method ها و ... برسند از مخاطبین این دوره هستند.
 • آن دسته از برنامه نویسانی که می خواهند به مفاهیمی همچون Modularization , Cohesion و Coupling مسلط شوند از مخاطبین این دوره هستند.
 • آن دسته از برنامه نویسانی که می خواهند با استفاده از اصول Solid شامل SRP , OCP , LSP , ISP و DIP , برنامه های شی گرایئ قدرتمندی بسازند از مخاطبین این دوره هستند.


سرفصل های دوره جامع آموزش پیشرفته #C همراه با شی گرایی


آشنایی با طراحی نرم افزار

 • طراحی نرم افزار چیست؟
 • چالش های رایج طراحی نرم افزار
 • سطوح مختلف در طراحی نرم افزار (Detailed Design, Architectural Design و ... )
 • نقش ها و وظایف مختلف در فرآیند طراحی نرم افزار (معمار نرم افزار، طراح نرم افزار، توسعه دهنده و ...)

معرفی برنامه نویسی شی گرا - OOP

 • تعریف موجودیت - Entity
 • تعریف کلاس - Class
 • تعریف Property و Field
 • تعریف Automatically Implemented Properties
 • تعریف Read - Only Properties
 • تعریف Constructor
 • آموزش OverLoad کردن Constructor ها
 • مقداردهی اولیه به اشیا (Object Initializer)
 • آموزش کلمه کلیدی this
 • تعریف کلاس های Partialو کاربرد آن در برنامه نویسی C#
 • معرفی کلمه کلیدی Base

آموزش User Define Data Types در C#

 • آموزش Enums
 • آموزش Classes
 • آموزش Structs
 • آموزش Interface

آموزش Encapsulation

 • آموزش Local Level
 • آموزش Protection Level
 • آموزش کنترل دسترسی (Public , Private , Internal , Protected)
 • آموزش Class Level

آموزش Inheritance در C#

 • کلاس های مبنا و کلاس های مشتق شده
 • رابطه بین کلاس های مبنا و کلاس های مشتق شده
 • سازنده ها در کلاس های مشتق شده
 • آموزش Overloading
 • آموزش Overriding
 • آموزش Hiding

مبانی طراحی نرم افزار

 • Modularization
 • Abstraction
 • Encapsulation
 • Cohesion
 • Coupling

آموزش LINQ

 • آموزش Query Expressions
 • آموزش Sub queries
 • آموزش LINQ to SQL
 • آموزش LINQ to Entity Framework
 • آموزش Filtering
 • آموزش Projecting
 • آموزش Joining
 • آموزش Ordering
 • آموزش Grouping

آموزش Reflection

 • آموزش Reflecting and Activating Types
 • آموزش Reflecting and Invoking Members
 • آموزش Reflecting Assemblies
 • آموزش Working with Attributes
 • آموزش Dynamic Code Generation
 • آموزش Value And Reference Parameters
 • آموزش Extension Methods
 • آموزش Lambda Expressions
 • آموزش Delegate
 • آموزش Enumeration and Iterators
 • آموزش Anonymous Types

کار با Generics در C#

 • آموزش Generic Method
 • آموزش Generic Class
 • آموزش Generic Inheritance
 • آموزش Generic Constrains

آموزش Serialization


آموزش Setup & Development


استفاده ازEntity Framework

 • مفاهیم اولیه Entity Framework
 • آشنایی با DbContext و DbSet
 • آشنایی با Connection و نحوه ی ساخت ConnectionString
 • آشنایی با سه رویکرد مختلف جهت Model سازی
 • Database First
 • Model First
 • Code First
 • اجرای Query های ساده تا پیشرفته با EF
 • دستورات ساده مانند Select, Where, OrderBy, Like, Contains و ...
 • دو روش مختلف Fluent API و Annotation
 • آشنایی کامل با قراردادهای پیش فرض و دستورات جهت کار با رویکرد Code First

آموزش یونیت تست در سی شارپ

آموزش مبانی تست در سی شارپ

 • تست خودکار در سی شارپ
 • مزایا تست خودکار در برنامه نویسی
 • انواع تست در سی شارپ
 • هرم تست در برنامه نویسی
 • ابزار تست در برنامه نویسی

مبانی تست واحد در سی شارپ

 • ویژگی یونیت تست مناسب در سی شارپ
 • آموزش نام گذاری تست در سی شارپ
 • آموزش rider در تست واحد در سی شارپ
 • آموزش نوشتن تست واحد در سی شارپ
 • آموزش تست black box در سی شارپ
 • آموزش set up در تست واحد در سی شارپ
 • آشنایی با tear down در تست واحد در سی شارپ
 • آموزش تست پارامتری شده در C#
 • آشنایی با ignoring test در سی شارپ
 • آموزش نوشتن تست واحد قابل اعتماد در سی شارپ

آموزش core تست در سی شارپ

 • آموزش تست رشته ها در سی شارپ
 • آموزش مجموعه های تست واحد در Csharp
 • آموزش تست متدهای برگشتی در سی شارپ
 • آموزش تست متدهای void در سی شارپ
 • تست واحد برای مدیریت خطا در csharp
 • آشنایی با تست متد private در سی شارپ
 • آشنایی با code coverage در سی شارپ

رفع وابستگی خارجی در سی شارپ

 • آموزش کدهای قابل تست در C#
 • آشنایی با مفهوم loosely coupled در سی شارپ
 • تزریق وابستگی با استفاده از پارامترهای متد در سی شارپ
 • تزریق وابستگی با استفاده از properties
 • تزریق وابستگی با استفاده از constructor
 • تزریق وابستگی با استفاده از فریمورک ها
 • فریمورک های ساختگی
 • آبجکت های ساختگی در سی شارپ

آموزش شی گرایی در c# ، دوره برنامه نویسی c# ،آموزش شی گرایی, دوره سی شارپ,آموزش object oriented programming

فیلم های آموزشی مرتبط با این دوره

آموزش کار با کلاس ها در C#
ترکیبات کلاس ها در سی شارپ
استاتیک در سی شارپ
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .