آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

مروری بر Props مربوط به ReactJS

دوره های مرتبط با این مقاله

مروری بر Props مربوط به ReactJSفیلم های آموزشی ReactJS


تفاوت اصلی بین state و props این است که prop ها تغییر ناپذیر هستند. دلیل این امر این است که جزء نگهدارنده باید حالتی را تعریف کند که بتوان آن را به روز رسانی کرده و تغییر داد. این در حالی است که اجزای فرزند تنها باید داده ها را از حالت با استفاده از props عبور دهند.


استفاده از props در ReactJS

اگر در جزء خود به داده های تغییرناپذیری نیاز داریم، می توانیم صرفا props را به تابع reactDOM.render() موجود در main.js اضافه کنیم و از آن داخل جزء خود استفاده کنیم.
App.jsx

import React from 'react';
class App extends React.Component {
  render() {
   return (
     < div >
      < h1 >{this.props.headerProp}< /h1 >
      < h2 >{this.props.contentProp}< /h2 >
     < /div >
   );
  }
}
export default App;

main.js

import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';
import App from './App.jsx';
ReactDOM.render(< App headerProp = "Header from props..." contentProp = "Content
  from props..."/ >, document.getElementById('app'));
export default App;

این کار باعث می شود نتیجه ی زیر نمایش داده شود.


مروری بر Props مربوط به ReactJS

Props پیش فرض در ReactJS

می توانید مقادیر مشخصه ی پیش فرض را مستقیما در سازنده ی جزء تنظیم کنید، به جای آن که آن را به عنصر reactDom.render() اضافه کنید.
App.jsx

import React from 'react';
class App extends React.Component {
  render() {
   return (
     < div >
      < h1 >{this.props.headerProp}< /h1 >
      < h2 >{this.props.contentProp}< /h2 >
     < /div >
   );
  }
}
App.defaultProps = {
  headerProp: "Header from props...",
  contentProp:"Content from props..."
}
export default App;

main.js

import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';
import App from './App.jsx';
ReactDOM.render(< App/>, document.getElementById('app'));

خروجی مانند قبل است.


مروری بر Props مربوط به ReactJS

State و Props مربوط به ReactJS

در مثال زیر چگونگی ترکیب state و props در برنامه نشان داده شده است. ما state را در جزء مادر تنظیم کرده ایم و با استفاده از props آن را به درخت جزء عبور داده ایم. headerProp و contentProp استفاده شده در اجزای فرزند را داخل تابع render تنظیم کرده ایم.
App.jsx

import React from 'react';
class App extends React.Component {
  constructor(props) {
   super(props);
   this.state = {
     header: "Header from props...",
     content: "Content from props..."
   }
  }
  render() {
   return (
     < div >
      < Header headerProp = {this.state.header}/ >
      < Content contentProp = {this.state.content}/ >
     < /div >
   );
  }
}
class Header extends React.Component {
  render() {
   return (
     < div >
      < h1 >{this.props.headerProp}< /h1 >
     < /div >
   );
  }
}
class Content extends React.Component {
  render() {
   return (
     < div >
      < h2 >{this.props.contentProp}< /h2 >
     < /div >
   );
  }
}
export default App;

main.js

import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';
import App from './App.jsx';
ReactDOM.render(< App/ >, document.getElementById('app'));

نتیجه باز هم تغییری نخواهد کرد و تنها چیزی که تغییر می کند، منبع داده های ما است که در حال حاضر از state سرچشمه می گیرند. اگر بخواهیم این برنامه را به روز رسانی کنیم، باید state را به روز رسانی کنیم و به دنبال آن تمامی اجزای فرزند به روز رسانی خواهند شد. در بخش رویدادها بیشتر به این مطلب پرداخته شده است.


مروری بر Props مربوط به ReactJS

برای مطالعه سرفصل دوره آموزش عملی و کاربردی ReactJS کلیک نمایید .


 • 4019
 •    1228
 • تاریخ ارسال :   1397/10/18

دانلود PDF دانلود سورس کد دانلود فیلم آموزشی دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
مروری بر Props مربوط به ReactJS
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .