آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش JavaScript HTML DOM Navigation

دوره های مرتبط با این مقاله

JavaScript HTML DOM Navigation

پیمایش مدل DOM

در مدل DOM می توانید با استفاده از رابطه ی گره ها (node relationship)، درخت گره (node tree) را پیمایش کنید.

گره های DOM

مبتنی بر استاندارد مدل DOM هر عنصر، تگ، خاصيت و يا متن در سند HTML يک گره محسوب می شود. با تکیه بر این اصل تعاریف زیر ممکن می باشد:
کل سند یا صفحه ی HTML، خود یک گره سند (document node) تلقی می گردد.
هر tag، خود یک گره عنصر (element node) محسوب می شود.
متن های موجود بين tag ها ( در مواردی همچون پاراگراف و لينک) گره های متنی ( text Node ) محسوب می شوند.
هر خاصيت در تگ ها و کنترل های HTML ، يک گره خصیصه ( attribute Node ) تلقی می شوند .
comment های موجود در سندهای HTML ، گره های توضيحی ( comment Node ) محسوب می شوند.
در مدل DOM، می توان با استفاده از جاوا اسکریپت به تمامی گره ها دسترسی پیدا کرد.
در ایم مدل، امکان ایجاد گره های جدید وجود دارد و همچنین تمامی گره ها را می توان در صورت لزوم اصلاح و یا حذف کرد.

ارتباط گره ها

گره های موجود در درخت گره ها (node tree)، یک رابطه ی سلسله مراتبی با یکدیگر دارند.
برای توصیف صحیح روابط گوناگون بین گره ها از واژه های sibling، child و parent استفاده می کنیم.
در node tree، بالادست ترین گره، گره ی ریشه یا root node خوانده می شود.
به ازای هر گره یک parent وجود دارد، البته به استثنای گره ی ریشه که گره ی والد ندارد.
هر گره می تواند تعدادی فرزند (child) داشته باشد.
گره های که رابطه ی بین آن ها از نوع sibling است، گره هایی هستند که دارای والدی یکسان می باشند.

<html>
<head>
          <title>DOM Tutorial</title>
</head>
<body>
          <h1>DOM Lesson one</h1>
          <p>Hello world!</p>
</body>
</html>

از کد HTML فوق می توان نتیجه گرفت:
تگ <html> همان گره ی ریشه است
تگ <html> هیچ والدی ندارد
<html> والد هر دو تگ <head> و <body> محسوب می شود
<head> اولین فرزند المان <html> تلقی می گردد
<body> آخرین فرزند <html> می باشد
و:
<head> یک فرزند دارد و آن تگ <title> است
المان <title> خود یک فرزند (گره ی متنی) دارد: "DOM Tutorial"
<body> دارای دو گره ی فرزند است: <h1> و <p>
<h1> یک فرزند دارد که آن "DOM Lesson one" است
<p> یک فرزند دارد: "Hello world!"
<h1> و <p> با هم رابطه ی بدوی (خواهر و برادری) دارند

پیمایش بین گره ها

می توانید با استفاده از خاصیت های node زبان جاوا اسکریپت، بین گره ها پیمایش کنید:

parentNode
childNodes[nodenumber]
firstChild
lastChild
nextSibling
previousSibling

توجه:

یک اشتباه معمول در پردازش DOM این است که گره ی ریشه متن دربر می گیرد.

در این مثال، <title>DOM Tutorial</title> ، گره ی عنصر < title> هیچ نوشته ای دربرندارد، بلکه دربردارنده ی یک گره ی ریشه است که مقدار "DOM Tutorial" را درخود نگه داشته.
می توان به وسیله ی خاصیت innerHTML گره ی مورد نظر یا nodeValue، به مقدار گره ی متنی (text node) دسترسی پیدا کرد.

گره های فرزند و مقادیر گره ها

علاوه بر خاصیت innerHTML، می توان از خواص childNodes و nodeValue به منظور بازیابی محتویات یک المان کمک گرفت.
مثال زیر مقدار node المان <h1> را بدست آورده، سپس آن را در المان <p> جای گذاری می کند.

مثال:

نمونه یک

    var myText = document.getElementById("intro").childNodes[0].nodeValue;
    document.getElementById("demo").innerHTML = myText;
امتحان کنید

در مثال فوق، getElementById یک متد است در حالی که nodeValue و childNodes هر دو خاصیت (property) محسوب می شوند.
در این سری آموزشی غالبا از خاصیت innerHTML بهره می گیرم. با این وجود توصیه می کنیم دو متد نام برده را برای درک بهتر ساختار درختی و پیمایش DOM، بیاموزید.
استفاده از خاصیت firstChild، نتیجه ای یکسان با childNodes[0] می دهد:

نمونه دو

    myText = document.getElementById("intro").firstChild.nodeValue;
    document.getElementById("demo").innerHTML = myText;
امتحان کنید

گره های ریشه ی DOM

در مجموع دو خاصیت وجود دارند که امکان دسترسی به کل یک سند را فراهم می سازند. این دو خاصیت عبارتند از:
document.body – دسترسی به بدنه ی سند را امکان پذیر می سازد.
document.documentElement – دسترسی به کل یک سند را ممکن می سازد.

مثال:

نمونه سه

    alert(document.body.innerHTML);
امتحان کنید

نمونه چهار

alert(document.documentElement.innerHTML);
امتحان کنید

خاصیت nodeName

این خاصیت، اسم یک گره (node) را مشخص می کند.
nodeName فقط خواندنی و ثابت (read-only) می باشد.
nodeName یک گره ی عنصر (element node) با اسم tag یکسان می باشد.
nodeName گره ی خصیصه (attribute node)، اسم خصیصه است.
nodeName گره ی متنی (text node)، همیشه #text است.
nodeName گره ی صفحه (document node) همیشه #document است.

خاصیت nodeValue

خاصیت nodeValue مقدار یک گره را مشخص می کند.
مقدار خاصیت nodeValueبرای گره ی عنصر (element node)، undefined می باشد.
nodeValue برای گره های متنی (text node) خود متن می باشد.
nodeValue برای گره های خصیصه (node attribute) همان مقدار خصیصه (attribute value) می باشد.

خاصیت nodeType

خاصیت nodeType، نوع گره ی مورد نظر را برمی گرداند. خاصیت nodeType، فقط خواندنی و ثابت (read-only) است.
مهم ترین نوع های گره به ترتیب در جدول زیر ارائه شده:

NodeType
Element type
1
Element
2
Attribute
3
Text
8
Comment
9
Document

مشاهده فیلم آموزشی

کلیه حقوق مادی و معنوی این مقاله متعلق به آموزشگاه تحلیل داده بوده و هر گونه استفاده غیر قانونی از آن پیگرد قانونی دارد.

 • 2509
 •    2026
 • تاریخ ارسال :   1394/08/15

دانلود PDF دانلود سورس کد دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .