آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

اجزا(Component) در ReactJS

دوره های مرتبط با این مقاله

اجزا(Component) در ReactJSفیلم های آموزشی ReactJS


در این بخش می خواهیم به چگونگی ترکیب اجزا بپردازیم، به گونه ای که نگهداری از برنامه آسان تر شود. با استفاده از این روش می توانیم اجزای خود را بدون تحت تأثیر قرار دادن بخش های باقی مانده ی صفحه به روز رسانی کرده و تغییر دهیم.

مثال بدون State در ReactJS

اولین جزء ما درمثال زیر App است. این جزء مالک Header و Content است. می خواهیم به صورت مجزا Header و Content را ایجاد کنیم و صرفا آن ها را داخل درخت JSX جزء App خود اضافه کنیم. تنها جزء App باید اکسپورت شود.
App.jsx

import React from 'react';
class App extends React.Component {
  render() {
   return (
     < div >
      < Header/ >
      < Content/ >
     < /div >
   );
  }
}
class Header extends React.Component {
  render() {
   return (
     < div >
      < h1 >Header< /h1 >
     < /div >
   );
  }
}
class Content extends React.Component {
  render() {
   return (
     < div >
      < h2 >Content< /h2 >
      < p >The content text!!!< /p >
     < /div >
   );
  }
}
export default App;

برای آن که بتوانیم نتیجه را در صفحه نمایش دهیم، باید این کد را داخل فایل main.js ایمپورت کنیم و reactDOM.render() را فراخوانی کنیم. قبلا این کار را در بخش برپا کردن محیط انجام داده ایم.
main.js

import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';
import App from './App.jsx';
ReactDOM.render(< App / >, document.getElementById('app'));

کد بالا نتیجه ی زیر را ایجاد می کند.


اجزا(Component) در ReactJS

مثال با State در ReactJS

در این مثال می خواهیم state یا حالت جزء مالک (App) را تنظیم کنیم. با توجه به اینکه جزء Header هیچ حالتی ندارد، آن را مانند مثال قبل اضافه می کنیم. به جای برچسب content عناصر table و tbody را ایجاد می کنیم و از طریق آن ها به ازای هر شیء از آرایه ی data، TableRow را به صورت پویا درج می کنیم.
همان طور که مشخص است، ما از سینتکس EcmaScript 2015 arrow (=>) استفاده می کنیم. چرا که این سینتکس تمیزتر از سینتکس قدیمی جاوا اسکریپت به نظر می رسد. از این طریق می توانیم عناصر خود را با کدهای کمتری ایجاد کنیم. این سینتکس به ویژه در مواقعی کاربرد دارد که بخواهیم لیستی را با آیتم های بسیاری ایجاد کنیم.
App.jsx

import React from 'react';
class App extends React.Component {
  constructor() {
   super();
   this.state = {
     data: 
     [
      {
        "id":1,
        "name":"Foo",
        "age":"20"
      },
      {
        "id":2,
        "name":"Bar",
        "age":"30"
      },
      {
        "id":3,
        "name":"Baz",
        "age":"40"
      }
     ]
   }
  }
  render() {
   return (
     < div >
      < Header/ >
      < table >
        < tbody >
         {this.state.data.map((person, i) = > < TableRow key = {i} 
           data = {person} / >)}
        < /tbody >
      < /table >
     < /div >
   );
  }
}
class Header extends React.Component {
  render() {
   return (
     < div >
      < h1 >Header< /h1 >
     < /div >
   );
  }
}
class TableRow extends React.Component {
  render() {
   return (
     < tr >
      < td >{this.props.data.id}< /td >
      < td >{this.props.data.name}< /td >
      < td >{this.props.data.age}< /td >
     < /tr >
   );
  }
}
export default App;

main.js

import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';
import App from './App.jsx';
ReactDOM.render(< App/ >, document.getElementById('app'));

نکته:

توجه داشته باشید که ما از تابع key = {i} inside map() استفاده می کنیم. از این طریق ReactJS راحت تر می تواند صرفا عناصر ضروری را به روز رسانی کند. به جای آن که زمانی که چیزی تغییر می کند، کل لیست را مجددا رندر کند. در صورتی که با تعداد زیادی از عناصری سروکار داشته باشیم که به صورت پویا ایجاد شده اند، این کار باعث می شود عملکرد تا حد چشمگیری افزایش یابد.


اجزا(Component) در ReactJS

برای مطالعه سرفصل دوره آموزش عملی و کاربردی ReactJS کلیک نمایید .


 • 3062
 •    1248
 • تاریخ ارسال :   1397/10/18

دانلود PDF دانلود سورس کد دانلود فیلم آموزشی دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
اجزا(Component) در ReactJS
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .