آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

API جز (API Component) در ReactJS

دوره های مرتبط با این مقاله

API جزء(API Component) در ReactJS

در این بخش می خواهیم به بررسی API جزء در ری اکت بپردازیم. برای این منظور به سه متد setState(),forceUpdate و ReactDom.findDomNode() می پردازیم. در کلاس های جدید ES6 باید این api را به صورت دستی مقید کنیم. در این مثال از this.method.bind(this) استفاده خواهیم کرد.


Set State در ReactJS

متد setState() متدی است که در بروز رسانی حالت جزء کاربرد دارد. این متد جای حالت را عوض نمی کند بلکه صرفا تغییراتی را بر حالت اصلی اعمال می کند.

import React from 'react';
class App extends React.Component {
  constructor() {
   super();
		
   this.state = {
     data: []
   }
	
   this.setStateHandler = this.setStateHandler.bind(this);
  };
  setStateHandler() {
   var item = "setState..."
   var myArray = this.state.data.slice();
	 myArray.push(item);
   this.setState({data: myArray})
  };
  render() {
   return (
     < div >
      < button onClick = {this.setStateHandler} >SET STATE< /button >
      < h4 >State Array: {this.state.data}< /h4 >
     < /div >
   );
  }
}
export default App;

ما کار خود را با یک آرایه ی خالی آغاز کرده ایم. هر بار که بر روی دکمه کلیک کنیم، حالت مورد نظر ما به روز رسانی می شود. اگر 5 بار بر روی دکمه کلیک کنیم در این صورت نتیجه زیر را شاهد خواهیم بود.


API جزء(API Component) در ReactJS

Force Update در ReactJS

گاهی اوقات نیاز است که جزء خود را به صورت دستی به روز رسانی کنیم. برای انجام این کار می توانیم از متد forceUpdate استفاده کنیم.

import React from 'react';
class App extends React.Component {
  constructor() {
   super();
   this.forceUpdateHandler = this.forceUpdateHandler.bind(this);
  };
  forceUpdateHandler() {
   this.forceUpdate();
  };
  render() {
   return (
     < div >
      < button onClick = {this.forceUpdateHandler} >FORCE UPDATE< /button >
      < h4 >Random number: {Math.random()}< /h4 >
     < /div >
   );
  }
}
export default App;

می خواهیم عددی تصادفی را تنظیم کنیم که هر بار که بر روی دکمه کلیک می کنیم به روز شود.


API جزء(API Component) در ReactJS

Find Dom Node در ReactJS

جهت دستکاری DOM میتوانیم از متد ReactDOM.findDOMNode() استفاده کنیم. ابتدا باید react-dom را ایمپورت کنیم.

import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';
class App extends React.Component {
  constructor() {
   super();
   this.findDomNodeHandler = this.findDomNodeHandler.bind(this);
  };
  findDomNodeHandler() {
   var myDiv = document.getElementById('myDiv');
   ReactDOM.findDOMNode(myDiv).style.color = 'green';
  }
  render() {
   return (
     < div >
      < button onClick = {this.findDomNodeHandler} >FIND DOME NODE< /button >
      < div id = "myDiv" >NODE< /div >
     < /div >
   );
  }
}
export default App;

بعد از اینکه بر روی دکمه کلیک می شود، عنصر myDiv به رنگ سبز در می آید.


API جزء(API Component) در ReactJS

از به روز رسانی 0.14 ، اغلب متدهای API اجزای قدیمی منسوخ یا حدف شده اند تا با ES6 سازگار شوند.


برای مطالعه سرفصل دوره آموزش عملی و کاربردی ReactJS کلیک نمایید .


 • 163
 •    176
 • تاریخ ارسال :   1397/10/18

دانلود PDF دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .