آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تبدیل انواع داده (type conversion) به رشته در سی شارپ

دوره های مرتبط با این مقاله

لیست دانلود فیلم های آموزشی مربوط به C#

هنگام کار با هر داده ای لازم است تا گونه داده ای آن متناسب با محل کاربردش باشد. به همین دلیل بسیاری مواقع نیاز داریم تا گونه داده ای یک داده موجود را به گونه داده ای دیگری تبدیل کنیم. یکی از رایج ترین این تبدیل ها تبدیل به گونه متنی یا رشته ای است که در این مقاله به بررسی آن خواهیم پرداخت.

 1. برای تبدیل مقادیر مورد نظر به رشته، فایل را به صورت زیر اصلاح کنید.
        
using System;
public class OrderProcessing
{
  public static int Main()
  {
    // Price of items
    const double PriceOneShirt   = 0.95;
    const double PriceAPairOfPants = 2.95;
    const double PriceOneDress   = 4.55;
    const double TaxRate      = 0.0575; // 5.75%
    ... No Change
    Console.WriteLine("------------------------------------");
    Console.WriteLine("Shirts   {0}   {1}   {2}"،
    numberOfShirts.ToString()،
    PriceOneShirt،
    subTotalShirts.ToString());
    Console.WriteLine("Pants    {0}   {1}   {2}"،
    numberOfPants، PriceAPairOfPants،
    subTotalPants);
    Console.WriteLine("Dresses   {0}   {1}   {2}"،
    numberOfDresses، PriceOneDress، 
    subTotalDresses);
    Console.WriteLine("------------------------------------");
    Console.WriteLine("Total Order:   {0}"، totalOrder);
    Console.WriteLine("Tax Rate:    {0}%"، TaxRate * 100);
    Console.WriteLine("Tax Amount:   {0}"، 
    taxAmount.ToString());
    Console.WriteLine("Net Price:    {0}"، salesTotal);
    Console.WriteLine("------------------------------------");
    Console.WriteLine("Amount Tended:  {0}"، amountTended);
    Console.WriteLine("Difference:   {0}"، Difference);
    Console.WriteLine("====================================");
    System.Console.ReadKey();
    return 0;
  }
}
 1. برنامه را اجرا کنید.
 2. پنجره ی DOS را ببندید.

قالب بندی عدد

برای نمایش داده ها به ساده ترین و خوانا ترین شکل ممکن، لازم است آن را قالب بندی کنید. قالب بندی به compiler می فهماند چه نوع داده ای مورد استفاده قرار گرفته و چگونه این اطلاعات باید برای کاربر به نمایش گذاشته شود. لازم به ذکر است که می توان یک عدد طبیعی را داخل یک مقدار معمولی نمایش داد یا بسته به شرایط، آن را به صورت مقدار مبنای 16 (شانزده شانزدهی) نشان داد. برای نمایش اعدادی که دو رقم اعشار دارند، ابتدا یک فاصله، سپس دو یا سه مقدار در سمت راست نقطه ی اعشار قرار دهید. فضای نام Systemبرای نمایش هر دسته از داده ها حرف ویژه ای ارائه می دهد که می توانید در placeholderWrite() و WriteLine() به کار ببرید. به منظور قالب بندی مقدار، در placeholder متغیر یا مقدار، بعد از عدد، یک دو نقطه ":" سپس یکی از حروف جدول زیر را درج کنید. در صورت استفاده از تابع ToString()، در پرانتز این دستور می توانید یک یا چند حرف داخل (" ") قرار دهید. حروف مذکور و معانی آن ها به شرح زیر است.

جدول کاراکترهای داده های عددی
Used For
Character
Currency values (ارزش ارز)
c
Decimal numbers (ارقام اعشاری)
d
Scientific numeric display such as 1.45e5(نمایش علمی ارقام)
e
Fixed decimal numbers
f
General and most common type of numbers(معمول ترین و پرکاربرد ترین انواع ارقام)
g
Natural numbers (اعداد طبیعی)
n
Roundtrip formatting
r
Hexadecimal formatting (قالب بندی بر مبنای 16)
x
Percentages (درصد)
p
نکته:

حروف کوچک و بزرگ الفبای لاتین در این علایم تفاوتی ندارند.

مثال:

        
using System;
public class Exercise
{
  public static void Main()
  {
    var Distance = 248.38782;
    var age = 15;
    var NewColor = 3478;
    var hSalary = 22.74;
    var HoursWorked = 35.5018473;
    var WeeklySalary = hSalary * HoursWorked;
    Console.WriteLine("Distance: {0}", Distance.ToString("E"));
    Console.WriteLine("Age: {0}", age.ToString());
    Console.WriteLine("Color: {0}", NewColor.ToString("X"));
    Console.WriteLine("Weekly Salary: {0} for {1} hours",
    WeeklySalary.ToString("c"),
    HoursWorked.ToString("F"));
    Console.WriteLine();
  }
}

نتیجه ی زیر را به دست می دهد.

Distance: 2.483878E+002
Age: 15
Color: D96
Weekly Salary: $807.31 for 35.50 hours
چنانچه پرانتز دستور ToString() را خالی بگذارید، compiler از قالب بندی پیش فرض برای نمایش مقدار استفاده می کند. برخلاف (فراخوانی) تابع ToString()، می توان حروف بالا را در داخل {} در بخش اول دستورهای Write() یا WriteLine() به کار برد.در این مورد، پس از عدد مورد نظر داخل کاراکتر {}، عملگر دو نقطه و به دنبال آن حرف را تایپ کنید.

 • 7484
 •    2340
 • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانلود سورس کد دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .