آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

اعداد (number) در سی شارپ

دوره های مرتبط با این مقاله

بررسی اعداد


لیست دانلود فیلم های آموزشی مربوط به C#

زبان سی شارپ، برخلاف زبان های C، C++، Pascal، Visual Basic و Java، از ریاضی پشتیبانی نمی کند (امکان پشتیبانی توکار برای ریاضی ندارد) و مجبور است این قابلیت را از کتابخانه ها یا زبان های دیگر وام بگیرد. برای انجام ساده ترین عملیات جبری و هندسی در سی شارپ، می توانید از متدهای کلاس Math.NET Framework استفاده کنید. همچنین می توان از کتابخانه ی بسیار غنی توابع کلاس visual basic برای این منظور کمک گرفت. کتابخانه ی بالا یکی از گسترده ترین مجموعه توابع حوزه های مختلف ریاضی تجاری را در بر دارد. راه های مختلفی برای تعریف متغیر (از) نوع عددی وجود دارد که نمونه های آن را زیر مشاهده می کنید.

        
using System;
class Program
{
	static int Main()
	{
		short  sNumber;
    int   iNumber;
    double dNumber;
    decimal mNumber;
    return 0;
	}
}

علامت اعداد

یکی از قوانین پایه و اولیه ی سی شارپ این است که پس از تعریف متغیر و پیش از به کار بردن آن، متغیر باید مقداردهی اولیه شده باشد. نمونه های مقداردهی اولیه متغیر در مثال به نمایش گذاشته شده است

        
using System;
class Program
{
	static int Main()
	{
		short  sNumber = 225;
	  int   iNumber = -847779;
	  double dNumber = 9710.275D;
    decimal mNumber = 35292742.884295M;
	  Console.WriteLine("Short Integer:   {0}", sNumber);
	  Console.WriteLine("Integral Number:  {0}", iNumber);
	  Console.WriteLine("Double-Precision:  {0}", dNumber);
	  Console.WriteLine("Extended Precision: {0}", mNumber);
    return 0;
	}
}
نتیجه ی زیر را به دست می دهد.
Short Integer:   225
Integral Number:  -847779
Double-Precision:  9710.275
Extended Precision: 35292742.884295
Press any key to continue...

تعیین علامت کردن یک مقدار عددی

// Sign() method signature only
public static int Sign(sbyte  value);
public static int Sign(short  value);
public static int Sign(int   value);
public static int Sign(long  value);
public static int Sign(sbyte  value);
public static int Sign(double value);
public static int Sign(decimal value);

هنگام فراخوانی این متد، متغیر یا مقدار دلخواه را به عنوان آرگومان ارسال کنید. متد نتایج زیر را بر می گرداند.

 • 1- چنانچه آرگومان منفی بود.
 • 0 چنانچه آرگومان 0 بود.
 • 1 چنانچه آرگومان مثبت بود

چند مثال از فراخوانی متد

        
using System;
class Program
{
	static int Main()
	{
		short  sNumber = 225;
    int   iNumber = -847779;
    double dNumber = 9710.275D;
    decimal mNumber = 35292742.884295M;
    Console.WriteLine("Number: {0} => Sign: {1}",
    sNumber, Math.Sign(sNumber));
    Console.WriteLine("Number: {0} => Sign: {1}",
    iNumber, Math.Sign(iNumber));
    Console.WriteLine("Number: {0} => Sign: {1}",
    dNumber, Math.Sign(dNumber));
    Console.WriteLine("Number: {0} => Sign: {1}\n",
    mNumber, Math.Sign(mNumber));
    return 0;
  }
}

نتیجه

Number: 225 => Sign: 1
Number: -847779 => Sign: -1
Number: 9710.275 => Sign: 1
Number: 35292742.884295 => Sign: 1
Press any key to continue...

بخش صحیح عدد ممیز شناور

همان طور که در درس 3 تشریح کردیم، عدد ممیز شناور از دو بخش اصلی تشکیل شده، یک بخش عدد صحیح و یک بخش اعشار و این دو بخش مذکور توسط نقطه ی اعشار ". " از هم جدا می شوند. در برخی موارد (عملیات) لازم است بخش عدد صحیح یک مقدار را بدست آورید. کلاس Math در این زمینه کمک شایانی به شما می کند. برای به دست آوردن بخش عدد صحیح یک رقم دهدهی، کلاس Math با متد Trancate() این امکان را برای شما فراهم می کند. دستور نحوی آن به شرح زیر است

        
    public static double Truncate(double d);
    

هنگام فراخوانی این متد، یک عدد یا متغیر از نوع شناور، دابل و دهدهی به آن ارسال کنید. متد نام برده بخش عدد صحیح یک مقدار را باز می گرداند.

مثال:

        
Program
{
	static int Main()
	{
		float number = 225.75f;
    Console.WriteLine("The integral part of {0} is {1}\n",
              number, Math.Truncate(number));
    return 0;
	}
}

نتیجه ی زیر به دست می آید.

The integral part of 225.75 is 225
Press any key to continue...

دریافت عدد کوچکتر بین دو عدد دلخواه

یکی از موارد رایج در کار با اعداد پیدا کردن مقدار کوچکتر بین دو عدد دلخواه است. روشن است که پیاده سازی این امر با یک دستور ساده if..else صورت می پذیرد ولی به هر حال در زبان سی شارپ این امر به روش زیر به شکلی ساده تر نیز ممکن است

        
public static byte  Min(byte  val1, byte  val2);
public static sbyte  Min(sbyte  val1, sbyte  val2);
public static short  Min(short  val1, short  val2);
public static ushort Min(ushort val1, ushort val2);
public static int   Min(int   val1, int   val2);
public static uint  Min(uint  val1, uint  val2);
public static float  Min(float  val1, float  val2);
public static long  Min(long  val1, long  val2);
public static ulong  Min(ulong  val1, ulong  val2);
public static double Min(double val1, double val2);
public static decimal Min(decimal val1, decimal val2);

مثال:

        
using System;
class Program
{
  static int Main()
  {
    int number1 = 8025;
    int number2 = 73;
    Console.WriteLine("The minimum of {0} and {1} is {2}",
      number1, number2, Math.Min(number1, number2));
	
    return 0;
  }
}

نتیجه ی زیر حاصل می گردد.

The minimum of 8025 and 73 is 73
Press any key to continue...

به خاطر داشته باشید که می توان از کلیدواژه های var و dynamic برای تعریف متغیرهای مورد نظر استفاده کرد.

        
      using System;
      class Program
      {
	      static int Main()
        {
	        var number1 = 8025;
    	    dynamic number2 = 73;
          Console.WriteLine("The minimum of {0} and {1} is {2}",
                    number1, number2, Math.Min(number1، number2));
          return 0;
        }
      }
    

دریافت عدد بزرگتر بین دو عدد دلخواه

برای بدست آوردن بیشینه ی دو عدد، می توان متد Max() را (از کلاس Math) فراخواند. دستور نحوی این متد به ترتیب زیر است.

        
public static byte  Max(byte  val1, byte  val2);
public static sbyte  Max(sbyte  val1, sbyte  val2);
public static short  Max(short  val1, short  val2);
public static ushort Max(ushort val1, ushort val2);
public static int   Max(int   val1, int   val2);
public static uint  Max(uint  val1, uint  val2);
public static float  Max(float  val1, float  val2);
public static long  Max(long  val1, long  val2);
public static ulong  Max(ulong  val1, ulong  val2);
public static double Max(double val1, double val2);
public static decimal Max(decimal val1, decimal val2);

مثال:

        
using System;
class Program
{
	static int Main()
	{
    int number1 = 8025;
    int number2 = 73;
    Console.WriteLine("The maximum of {0} and {1} is {2}",
              number1, number2, Math.Max(number1, number2));
    return 0;
  }
}

نتیجه

The maximum of 8025 and 73 is 8025
Press any key to continue...
 • 9098
 •    2406
 • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانلود سورس کد دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .