آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

دستور (while(true در سی شارپ

دوره های مرتبط با این مقاله

گاهی مواقع نمی توان شرایط خاصی هنگام تعریف حلقه برای شرط داخل آن در نظر گرفت و لازم است تا تصمیم گیری درباره ادامه /توقف حلقه بنا به شرایط اجرایی داخل بدنه حلقه صورت پذیرد. در این حالات یک حلقه ظاهرا بی نهایت ساخته و در بدنه حلقه هر کجا نیاز باشد آن را متوقف می کنیم.

 1. برای راه اندازی برنامه (کاربردی) جدید، به فهرست گزینه ی اصلی مراجعه کرده و File -> New Project... را کلیک کنید.
 2. گزینه ی Empty Project را از لیست میانی انتخاب کنید.
 3. اسم پروژه را به DepartmentStore8 تغییر دهید.
 4. به منظور ایجاد کلاس جدید، در فهرست اصلی، روی Project -> Add Class... کلیک کنید.
 5. اسم کلاس را StoreItem انتخاب کرده، سپس Add را کلیک کنید.
 6. فایل را به ترتیب زیر اصلاح کنید.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace DepartmentStore
{
  public class StoreItem
  {
    public int itemNumber;
    public string itemName;
    public string itemSize;
    public decimal unitPrice;

    public StoreItem()
    {
      itemNumber = 0;
      itemName = "";
      itemSize = "";
      unitPrice = 0.00M;
    }

    public StoreItem(int code, string name, string size, decimal price)
    {
      itemNumber = code;
      itemName = name;
      itemSize = size;
      unitPrice = price;
    }
  }
}
 1. در پنجره ی Solution Explorer، راست کلیک کرده سپس : DepartmentStore8 -> Add -> New Item...
 2. گزینه ی Code File را از لیست میانی انتخاب کنید.
 3. اسم آن را به Inventory تغییر داده و Enter را بزنید.
 4. فایل را به ترتیب زیر اصلاح کنید.
        
using System;
using DepartmentStore;

public class Inventory
{
  static int Main()
  {
    StoreItem si = null;
    bool itemIsValid = true;
    Console.Title = "Department Store Inventory";
    Console.WriteLine("Department Store Inventory");

    while (itemIsValid)
    {
      si = new StoreItem();
      Console.WriteLine("------------------------");
      Console.Write("Enter Item #:   ");
      si.itemNumber = int.Parse(Console.ReadLine());
      if (si.itemNumber < 0)
        itemIsValid = false;
      else
      {
        Console.Write("Enter Item Name: ");
        si.itemName = Console.ReadLine();
        Console.Write("Enter Item Size: ");
        si.itemSize = Console.ReadLine();
        Console.Write("Enter Unit Price: ");
        si.unitPrice = decimal.Parse(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("=-= Store Item =-=");
        Console.WriteLine("Item #:   {0}", si.itemNumber);
        Console.WriteLine("Item Name: {0}", si.itemName);
        Console.WriteLine("Size:    {0}", si.itemSize);
        Console.WriteLine("Unit Price: {0}", si.unitPrice);
      }
    }
    return 0;
  }
}
 1. برنامه را تست کنید
 2. اطلاعات مورد نیاز را به صورت زیر وارد کنید.
Item Number
279475
Item Name
Wool Jersey Ruffle Dress
Size
8
Unit Price
150
Item Number
729270
Item Name
Mid-Weight Flat-Front Wool Trouser Pants
Size
36W - 30L
Unit Price
69.95
Item Number
297004
Item Name
Ponte Pencil Skirt with Pleated Detail
Size
16
Unit Price
80
Item Number
-1
Department Store Inventory
‎------------------------‎
Enter Item #:   279475‎
Enter Item Name: Wool Jersey Ruffle Dress
Enter Item Size: 8‎
Enter Unit Price: 150‎
‎=-= Store Item =-=‎
Item #:   279475‎
Item Name: Wool Jersey Ruffle Dress
Size:    8‎
Unit Price: 150‎
‎------------------------‎
Enter Item #:   729070‎
Enter Item Name: Mid-Weight Flat-Front Wool Trouser Pants
Enter Item Size: 36W - 30L‎
Enter Unit Price: 69.95‎
‎=-= Store Item =-=‎
Item #:   729070‎
Item Name: Mid-Weight Flat-Front Wool Trouser Pants
Size:    36W - 30L‎
Unit Price: 69.95‎
‎------------------------‎
Enter Item #:   297004‎
Enter Item Name: Ponte Pencil Skirt With Pleated Detail
Enter Item Size: 16‎
Enter Unit Price: 80‎
‎=-= Store Item =-=‎
Item #:   297004‎
Item Name: Ponte Pencil Skirt With Pleated Detail
Size:    16‎
Unit Price: 80‎
‎------------------------‎
Enter Item #:   -1
 1. پنجره ی DOS را بسته و به محیط برنامه نویسی بازگردید.
 • 2285
 •    1676
 • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانلود سورس کد دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .