آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

پارامتر enum در سی شارپ

دوره های مرتبط با این مقاله

لیست دانلود فیلم های آموزشی مربوط به C#

همانند هر گونه داده ای دیگری ممکن است بخواهیم تابع یا متدی بنویسیم که پارامتر ورودی از نوع enum داشته باشد. همانطور که انتظار دارید هیچ تفاوتی بین این گونه داده ای با سایر انواع دیگر در این مورد وجود ندارد.

همان طور که پیش تر ذکر شد، پس از این که enumeration ایجاد می شود، دیگر یک نوع تلقی می گردد. می توان آن را به عنوان آرگومان ارسال کرد یا آن را از یک متد بازگرداند. Enumeration به همان شکلی که یک نوع داده ی معمولی فرستاده می شود، باید به عنوان آرگومان ارسال گردد.

مثال:

        
public class Exercise
{
  private static void ShowHouse(HouseType propType)
  {
  }
}

به همین ترتیب، می توان هر تعداد نوع شمارشی که لازم است ارسال کرد. می توان enumeration را در بدنه ی رویه (procedure) به کاربرد و مورد استفاده قرار داد یا آن را نادیده گرفت. هنگام فراخوانی رویه، آرگومانی را ارسال کنید که نوع مقدارش از نوع شمارشی باشد.

مثال:

        
using System;
public enum HouseType
{
  Unknown = 2,
  SingleFamily = 4,
  TownHouse = 6,
  Condominium = 8,
}
public class Exercise
{
  private static void ShowHouse(HouseType propType)
  {
    Console.WriteLine("Type of house: {0}", propType);
  }
  public static int Main()
  {
    HouseType ht;
    ht = HouseType.SingleFamily;
    ShowHouse(ht);
    Console.ReadKey();
    return 0;
  }
}

نتیجه

Type of house: SingleFamily
Press any key to continue...

ارسال آرگومان می تواند اختیاری باشد. هنگام ایجاد متد، برای این که نشان دهیم آرگومان مقدار پیش فرض دارد و عضو دلخواه را به آن اختصاص دهیم از عملگر جایگزین " = " استفاده می کنیم. هنگام فراخوانی متد، می توان مقدار برای آرگومان گفته شده ارسال کرد یا از ارسال آن صرف نظر کرد.

مثال:

        
using System;
public enum HouseType
{
  Unknown = 2,
  SingleFamily = 4,
  TownHouse = 6,
  Condominium = 8,
}
public class Exercise
{
  private static void ShowHouse(HouseType propType = HouseType.Unknown)
  {
    Console.WriteLine("Type of house: {0}", propType);
  }
  public static int Main()
  {
    HouseType ht;
    ht = HouseType.SingleFamily;
    ShowHouse();
    return 0;
  }
}

نتیجه ی زیر به دست می آید.

Type of house: Unknown
Press any key to continue...

 

 • 2453
 •    1738
 • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانلود سورس کد دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .