آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

فضای نام System در سی شارپ (system namespace)

دوره های مرتبط با این مقاله

فضای نامی System یکی از فضاهای نامی پایه و بسیار پرکاربردی است که بسیاری از کلاس ها و فضاهای نامی دیگر درون آن تعریف شده اند. همچنین کلاس های متناظر با گونه های داده ای پایه نیز در این فضای نامی قرار گرفته اند.

پرکاربرد ترین فضای نام در .NET Framework ، System نام دارد. برای استفاده از فضای نام System باید آن را داخل یک متد تایپ کنید.

مثال:

        
public class Exercise
{‎
  static int Main()‎
  {‎
    System.Console.WriteLine("The wonderful world of C# programming");‎
    System.Console.ReadLine();
    return 0;‎
  }‎
}

همچنین می توان پیش از System، کلیدواژه ی global و عملگر :: را به کار برد.

        
public class Exercise
{‎
  static int Main()‎
  {‎
    global::System.Console.WriteLine("The wonderful world of C# programming");‎
    System.Console.ReadLine();
    ‎return 0;‎
  ‎}‎
‎}

پیش تر ذکر شد که برای دستیابی به یک فضای نام، از کلیدواژه ی using استفاده می شود. از همین روش برای اشاره و دسترسی به فضای نامی System نیز استفاده می شود.

مثال:

        
using System;‎

public class Exercise
‎{‎
‎  static int Main()‎
‎  {‎
‎    Console.WriteLine("The wonderful world of C# programming");‎
    System.Console.ReadLine();
‎    return 0;‎
‎  }‎
}

این بار نیز می توانید global:: را پیش از کلیدواژه ی System به کار ببرید.

        
using global::System;‎
      
public class Exercise
‎{‎
‎  static int Main()‎
‎  {‎
‎    System.Console.WriteLine("The wonderful world of C# programming");‎
    System.Console.ReadLine();
‎    return 0;‎
‎  }‎
}

پس ازاین که using System یا global::System را به کار بردید، می توانید کلید واژه ی System را در بدنه ی تابع (function) حذف کنید.

مثال:

        
using System;‎

public class Exercise
{
‎  static int Main()
‎  {
‎    Console.WriteLine("The wonderful world of C# programming");
    System.Console.ReadLine();
‎    return 0;
‎  }
‎}

معرفی دیگر فضاهای نامی

.NET Framework لیست بلند بالایی از فضاهای نام فراهم می کند. در این مبحث به همگی آن ها نمی پردازیم، ولی در جایی که باید از کلاس ها استفاده کنیم، خواهیم گفت هر کلاس در کدام فضای نام قرار می گیرد. می توان با انتخاب گزینه ی Add New Class از فهرست گزینه ی اصلی پنجره ی Solution Explorer یا Class View، کلاسی جدید ایجاد کرد. در صورت استفاده از روش بالا visual studio فضاهای نام دیگری نیز اضافه می کند. در حال حاضر، کد را همان گونه هست (بدون ایجاد تغییر) استفاده می کنیم.

گونه داده های .NET

تمامی گونه های داده ای که تا کنون به کار برده ایم در .NET Framework در قالب (توسط) کلاس ها نشان داده می شوند. به عبارت دیگر، نوع داده های مذکور خود مجهز به متد هستند. کلاس های مزبور در فضای نام System تعریف می شوند. کلاس های نوع داده های نام برده بدین ترتیب تعریف می شوند.

گونه های داده ای و کلاس های متناظر با آن ها در .NET
کلاس متناظر در .NET
گونه داده ای در سی شارپ
کلاس متناظر در .NET
گونه داده ای در سی شارپ
Char
char
SByte
sbyte
UInt16
ushort
UInt32
uint
UInt64
ulong
Double
double
Boolean
bool
Byte
byte
Int16
short
Int32
int
Int64
long
Single
float
Decimal
decimal
 
 

به عبارت دیگر، چنانچه تمایلی به استفاده از نوع داده هایی که تا کنون معرفی کرده ایم ندارید، می توانید از کلاسی که در فضای نام System تعریف شده استفاده کنید. به منظور استفاده از کلاس های گفته شده، کافی است اسم آن را تایپ کنید.

مثال:

class Operations
{
  public double Addition()‎
  {‎
    Double a;‎
    Double b;‎
    Double c;‎
    a = 128.76;‎
    b = 5044.52;‎
    c = a + b;‎
    return c;‎
  }
}

به دلیل این که نوع داده ها به عنوان (در قالب) کلاس تعریف می شوند، خود مجهز به متد هستند. یکی از متدهایی که همگی آن ها دارند ToString نامیده می شود. همان طور که از اسم آن پیدا است، این متد به منظور تبدیل یک مقدار به رشته به کار می رود.

 • 5638
 •    1908
 • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانلود سورس کد دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .