آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تبدیل داده ها (type conversion) در سی شارپ

دوره های مرتبط با این مقاله

آموزش سی شارپ - تبدیل داده ها در سی شارپتبدیل مقادیر در سی شارپ - تبدیل ضمنی


لیست دانلود فیلم های آموزشی مربوط به C#

از آنجا که سی شارپ زبانی حساس به گونه های داده ای برای متغیرها است، بایستی هنگام انتساب مقادیر داده ای متفاوت به یکدیگر گونه داده ای آن ها را در صورت امکان همسان نمود

با نحوه ی تعریف نوع های رشته، ممیز شناور و صحیح (integral) آشنا شدیم. طریقه ی مقداردهی اولیه ی آن ها نیز تشریح شد. در صورت داشتن برنامه ای که متغیرهای مختلفی در آن به کار گرفته شده، می توان مقدار یک متغیر را به (مقدار) متغیر دیگری تبدیل کرد. در درس 1 با مقدار حافظه ی مورد نیاز برای ذخیره سازی متغیر هر نوع داده آشنا شدیم.

جدول نمایش گونه های داده ای در سی شارپ
گونه داده ای
نام
اندازه حافظه
byte
Byte
8 بیت
sbyte
Signed Byte (بایت با علامت)
8 بیت
char
Character
16 بیت
short
Small Integer (عدد صحیح کوچک)
16 بیت
ushort
Unsigned Small Integer
16 بیت
int
Signed Integer(عدد صحیح علامت دار)
32 بیت
uint
Unsigned Integer(عدد صحیح بدون علامت)
32 بیت
float
Single-Precision Floating-Point Number (عدد با ممیز شناور با تنها یک رقم اعشار)
32 بیت
double
Double-Precision Floating-Point Number (عدد با ممیز شناور با دو رقم اعشار)
64 بیت
long
Signed Long Integer (عدد صحیح بزرگ علامت دار)
64 بیت
ulong
Unsigned Long Integer
64 بیت
decimal
Extended Precision Floating-Point Number(عدد ممیز اعشار با رقم اعشار طولانی)
128 بیت

همان طور که در جدول بالا مشاهده می کنید، مقدار یک متغیر Byte می تواند در مقدار حافظه ی تخصیص یافته برای متغیر int جای گیرد و سرانجام مقدار متغیر int خود در متغیر long قابلیت ذخیره شدن را دارد. بر این اساس، می توان مقدار یک Byte را به متغیر int اختصاص داد و یا متغیر int را به متغیر long. همچنین به این خاطر که حافظه ی رزرو شده برای متغیر int بیشتر از مقدار حافظه ی تخصیص یافته به متغیر double نمی باشد، می توان متغیر اولی را به متغیر دومی اختصاص داد. مثال زیر را در نظر بگیرید

        
using System;
class Program
{
  static int Main()
  {
    int iNumber = 2445;
    double dNumber = iNumber;
    
    Console.WriteLine("Number = {0}", iNumber);
    Console.WriteLine("Number = {0}\n", dNumber);
    
    return 0;
  }
}

نتیجه

Number = 2445
Number = 2445
Press any key to continue...
از این ویژگی با عنوان تبدیل ضمنی یاد می شود.

آموزش سی شارپ - تبدیل داده ها در سی شارپتبدیل صریح

به دلیل مقررات و الزامات حافظه، عکس فرایند تبدیل ضمنی امکان پذیر نمی باشد. به این خاطر که حافظه ی تخصیص یافته برای متغیر short کمتر از مقدار حافظه است که برای متغیر int رزرو شده، نمی توان مقدار متغیر int را به short اختصاص داد. برنامه ی زیر را در نظر بگیرید.

        
using System;
class Program
{
  static int Main()
  {
    int iNumber  = 168;
    short sNumber = iNumber;
    Console.WriteLine("Number = {0}", iNumber);
    Console.WriteLine("Number = {0}\n", sNumber);
    return 0;
  }
}

با خطای زیر مواجه می شوید.
Cannot implicitly convert type 'int' to 'short'.
تبدیل (نوع) مقدار عبارتند از تبدیل یک مقدار به مقداری با نوع متفاوت. برای مثال، مقداری integer داریم و می خواهیم آن مقدار مورد نظر را در عبارتی که مقدار short می طلبد داشته باشیم. از این فرایند با عنوان تبدیل صریح نیز یاد می شود. به منظور تبدیل یک مقدار یا متغیر، نوع داده ی دلخواه را پیش از مقدار مورد نظر داخل پرانتز تایپ می کنید.

آموزش سی شارپ - تبدیل داده ها در سی شارپ مثال:

        
using System;
class Program
{
  static int Main()
  {
    int iNumber  = 168;
    short sNumber = (short)iNumber;
    Console.WriteLine("Number = {0}", iNumber);
    Console.WriteLine("Number = {0}\n", sNumber);
    return 0;
  }
}

نتیجه ی زیر حاصل می گردد

Number = 168
Number = 168
Press any key to continue...

هنگام اجرای تبدیل صریح، توجه دقیق به نوع تبدیلی (نوعی که می خواهید تبدیل کنید) از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. اگر می خواهید مقدار integer به متغیر short تخصیص یابد، مقدار مورد نظر باید در 16 بیت جای گیرد، به این معنا که باید در محدوده (طیف) عددی -32768 تا 32767 قرار گیرد. هر مقدار دیگری فراتر از این رنج نتیجه ی غیرقابل پیش بینی بدست خواهد داد.

        
using System;
class Program
{
  static int Main()
  {
    int iNumber  = 680044;
    short sNumber = (short)iNumber;
    
    Console.WriteLine("Number = {0}", iNumber);
    Console.WriteLine("Number = {0}\n", sNumber);
    
    return 0;
  }
}

نتیجه ی زیر حاصل می گردد.

Number = 680044
Number = 24684
Press any key to continue...
همان طور که مشاهده می کنید نتیجه ی نادرست حاصل شده.

آموزش سی شارپ - تبدیل داده ها در سی شارپ کلاس Convert

نتیجه ی زیر حاصل می گردددر درس 13 و 32 توضیح داده خواهد شد که هر نوع داده ی زبان C#، که خود از ساختار.NET Framework اقتباس شده، مجهز به متد ToString() است که قابلیت تبدیل مقدار نوع داده به نوع String را فراهم می کند. البته به امکان تبدیل مقداری از یک نوع اولیه (primitive type) به نوع اولیه ی دیگر پرداخته نشد. برای پشتیبانی از این امکان (تبدیل مقداری از یک نوع به نوع دیگر) .NET Framework کلاسی به نام Convert را ارائه می دهد. کلاس مذکور مجهز به چندین متد ایستا است که در این مبحث امکان تشریح همه ی آن ها وجود ندارد. به خاطر داشته باشید که هر نوع داده ی اولیه ی C# از.NET Framework برگرفته شده است.

جدول نمایش ساختار گونه های داده ای در دات نت
گونه داده ای در سی شارپ
نام
ساختار در دات نت
bool
Boolean
Boolean
byte
Byte
Byte
sbyte
Signed Byte
SByte
char
Character
Char
short
Small Integer
Int16
ushort
Unsigned Small Integer
UInt16
int
Integer
Int32
uint
Unsigned Integer
UInt32
Long Integer
Long Integer
Int64
ulong
Unsigned Long Integer
UInt64
float
Single-Precision Floating-Point
Single
double
Double-Precision Floating-Point
Double
decimal
Extended Precision Floating-Point Number
Decimal
No Explicit Type
Date/Time Value
DateTime
string
String
String

برای تطبیق دادن کلاس Convertبه نوع داده های C#، کلاس مزبور مجهز به متد ایستایی است که نام آن با To آغاز شده و با اسم.NET Framework ساختارش پایان می یابد و به عنوان آرگومان، آن نوعی را می گیرد که باید تبدیل شود. بر این اساس، به منظور تبدیل عدد دهدهی از نوع double به عددی از نوع int، می توان متد ToInt32() را فراخواند سپس متغیر double را به عنوان آرگومان ارسال کرد. دستور نحوی آن به صورت زیر است.

// Method signature only       
public static int ToInt32(double value);

آموزش سی شارپ - تبدیل داده ها در سی شارپ مثال:

        
using System;
class Profram
{
  static int Main(}
  {
    int iNumber = 34987;
    double dNumber = Convert.ToDouble(iNumber);
    Console.WriteLine("Number = {0}\n", iNumber);
    Console.WriteLine("Number = {0}\n", dNumber);
    Console.ReadKey();
    return 0;
  }
}
 • 15389
 •    2920
 • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانلود سورس کد دانلود فیلم آموزشی دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
تبدیل داده ها (type conversion) در سی شارپ
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال
کاربر میهمان1396/02/16

perfect

بسیار مفید واقع شد ممنونم


آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .