آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش پیاده سازی HTML در Email با C#

دوره های مرتبط با این مقاله

آموزش پیاده سازی جدول داینامیک مبتنی بر HTML در بدنه Email به وسیله ی C#

در مقاله ی پیشرو نحوه ی ایجاد یک جدول HTML با چندین سطر که داینامیک بوده و قابلیت تغییر اطلاعات در آن در زمان اجرا وجود دارد را با استفاده از زبان C# به شما آموزش می دهیم.

کد مربوطه ی C# را در زیر مشاهده می کنید:

        string textBody = " < table border="+1+" cellpadding="+0+" cellspacing="+0+" width="+400+" >< tr bgcolor='#4da6ff' >< td >< b >Column 1< /b >< /td > < td > < b > Column 2< /b > < /td >< /tr >"; 
        for (int loopCount = 0; loopCount < data_table.Rows.Count; loopCount++) 
        { 
          textBody += "< tr >< td >" + data_table.Rows[loopCount]["RowName"] + "< /td >< td > " + data_table.Rows[loopCount]["RowName2"] + "< /td > < /tr >"; 
        } 
        textBody += "< /table >"; 
        MailMessage mail = new MailMessage(); 
        System.Net.Mail.SmtpClient SmtpServer = new SmtpClient("smtp.gmail.com"); 
        mail.From = new MailAddress("From_Email"); 
        mail.To.Add("To_Email"); 
        mail.Subject = "Test Mail"; 
        mail.Body = textBody; 
        mail.IsBodyHtml = true; 
        SmtpServer.Port = 587; 
        SmtpServer.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("from_email", "from_email_passowrd"); 
        SmtpServer.EnableSsl = true; 
        SmtpServer.Send(mail); 
بسیار مهم:

دستور IsBodyHTML سبب نمایش table view (جدول) در بدنه ی Email می شود.

mail.IsBodyHtml = true; 

می توانیم دستورات مربوطه ی css آن را نیز جهت تغییر ظاهر جدول داخل کد مورد نظر قرار دهیم. برای این منظور تکه کد زیر را پیدا نمایید.

string textBody = " < table border="+1+" cellpadding="+0+" cellspacing="+0+" width="+400+" >< tr bgcolor='#4da6ff' >< td >< b >Column 1< /b >< /td > < td > < b > Column 2< /b > < /td >< /tr >";  

این جدول علاوه بر border (خط پیرامون)، دارای خاصیت هایی دیگری نظیر cellpadding جهت تنظیم فاصله ی محتوای خانه ی جدول از پیرامون آن و background color جهت تنظیم رنگ پس زمینه ی ستون می باشد.

به منظور ایجاد ستون هایی به صورت داینامیک و در زمان اجرای اپلیکیشن در جدولی که داخل بدنه ی Email تعریف کردیم، کد زیر را پیدا نمایید.

      for (int loopCount = 0; loopCount < data_table.Rows.Count; loopCount++)  
       {  
         textBody += "< tr >< td >" + data_table.Rows[loopCount]["RowName"] + "< /td >< td > " + data_table.Rows[loopCount]["RowName2"] + "< /td > < /tr >";  
       }  

دستور بالا داخل جدول (data table) با حلقه ی for می چرخد. در خصوص اسم ستون، در ستون مربوطه نمایش داده می شود.

سایر تنظیمات لازم که به هنگام ارسال تکه کد ایمیل استفاده می شود در زیر عنوان شده است:

        mail.From = new MailAddress("from_email"); 
        mail.To.Add("To_email"); 
        mail.Subject = "Email Subject"; 
 • 1070
 •    1230
 • تاریخ ارسال :   1396/05/12

دانلود PDF دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .