آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش مدیریت پکیج ها با pip در پایتون

دوره های مرتبط با این مقاله
دوره آموزش پایتون

آموزش مدیریت پکیج ها با pip در برنامه نویسی پایتون


می توانید با استفاده از یک برنامه به نام pip ، پکیج ها را نصب، به روز رسانی و حذف کنید. به طور پیش فرض pip پکیج ها را از ضمیمه پکیج پایتون ( -- Python Package Index) نصب می کند. می توانید با رفتن به ضمیمه پکیج پایتون در مرورگر وب خود آن را جستجو کنید، یا از ویژگی جستجوی محدود pip استفاده کنید.


  (tutorial-env) $ pip search astronomy
  skyfield        - Elegant astronomy for Python
  gary          - Galactic astronomy and gravitational dynamics.
  novas         - The United States Naval Observatory NOVAS astronomy library
  astroobs        - Provides astronomy ephemeris to plan telescope observations
  PyAstronomy      - A collection of astronomy related tools for Python.
  ...

Pip دارای تعدادی زیر دستور از جمله: جستجو، نصب، حذف ، فریز(“search”, “install”, “uninstall”, “freeze”) و غیره است.( برای مطالعه مستندات کامل از pip، به راهنمای Installing Python Modules بروید.) می توانید با مشخص کردن نام پکیج، آخرین نسخه پکیج را نصب کنید.

می توانید با مشخص کردن نام پکیج، آخرین نسخه پکیج را نصب کنید.

  (tutorial-env) $ pip install novas
  Collecting novas
   Downloading novas-3.1.1.3.tar.gz (136kB)
  Installing collected packages: novas
   Running setup.py install for novas
  Successfully installed novas-3.1.1.3

همچنین میتوانید با دادن نام پکیج و قرار دادن == و شماره نسخه در ادامهی آن، نسخه خاصی از پکیج را نصب کنید.

  (tutorial-env) $ pip install requests==2.6.0
  Collecting requests==2.6.0
   Using cached requests-2.6.0-py2.py3-none-any.whl
  Installing collected packages: requests
  Successfully installed requests-2.6.0

اگر این دستور را مجددا اجرا کنید، pip متوجه می شود که نسخه درخواست شده، در حال حاضر نصب شده است و هیچ کاری نمی کند. می توانید شماره نسخه متفاوتی را ارائه کنید تا آن نسخه را دریافت کنید، یا می توانید با اجرای pip install –upgrade پکیج را به آخرین نسخه به روز رسانی کنید.

  (tutorial-env) $ pip install --upgrade requests
  Collecting requests
  Installing collected packages: requests
   Found existing installation: requests 2.6.0
    Uninstalling requests-2.6.0:
     Successfully uninstalled requests-2.6.0
  Successfully installed requests-2.7.0

قرار دادن یک یا تعدادی نام پکیج بعد از pip uninstall ، پکیج ها را از محیط مجازی حذف می کند.

دستور pip show اطلاعات درباره یک پکیج خاص را نمایش می دهد.

  (tutorial-env) $ pip show requests
  ---
  Metadata-Version: 2.0
  Name: requests
  Version: 2.7.0
  Summary: Python HTTP for Humans.
  Home-page: http://python-requests.org
  Author: Kenneth Reitz
  Author-email: me@kennethreitz.com
  License: Apache 2.0
  Location: /Users/akuchling/envs/tutorial-env/lib/python3.4/site-packages
  Requires:

دستور pip list تمامی پکیج های نصب شده در محیط مجازی را نمایش می دهد.

  (tutorial-env) $ pip list
  novas (3.1.1.3)
  numpy (1.9.2)
  pip (7.0.3)
  requests (2.7.0)
  setuptools (16.0)

دستور pip freeze یک لیست مشابه از پکیج های نصب شده را تولید می کند، با این تفاوت که از قالب مورد انتظار pip install برای خروجی استفاده می شود. یک قرارداد متداول این است که این لیست را در فایل requirements.txt قرار دهند.

  (tutorial-env) $ pip freeze > requirements.txt
(tutorial-env) $ cat requirements.txt
novas==3.1.1.3
numpy==1.9.2
requests==2.7.0

سپس requirements.txt می تواند به کنترل نسخه متعهد باشد و به عنوان بخشی از برنامه کاربردی ارسال شود. سپس کاربران می توانند با استفاده از install –r تمام پکیج های مورد نیاز را نصب کنند.

  (tutorial-env) $ pip install -r requirements.txt
  Collecting novas==3.1.1.3 (from -r requirements.txt (line 1))
   ...
  Collecting numpy==1.9.2 (from -r requirements.txt (line 2))
   ...
  Collecting requests==2.7.0 (from -r requirements.txt (line 3))
   ...
  Installing collected packages: novas, numpy, requests
   Running setup.py install for novas
  Successfully installed novas-3.1.1.3 numpy-1.9.2 requests-2.7.0

Pip امکانات بسیار زیادی دارد. از راهنمای آموزش ماژولها در پایتون برای مستندات کامل مربوط به pip استفاده کنید. زمانی که یک پکیج را نوشته اید و قصد دارید آن را روی ضمیمه پکیج پایتون در دسترس قرار دهید

 • 474
 •    224
 • تاریخ ارسال :   1399/03/29

دانلود PDF دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .