آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش Formatted Strings

رشته های متن با استفاده از فرمان printf می توانند فرمت شده و خروجی شوند. فرمان printf مجموعه ای از کاراکترها با عنوان format specification (مشخصات فرمت) را درک می کند. سپس این فرمان یک رشته از متن را گرفته و و آن را قالب بندی می کند، براساس مشخصات قالب تایید شده. به عنوان مثال فرض کنید که می خواهیم پنجره ی Output متنی را در ستون های مرتب نمایش دهد، مانند تصویر زیر:

آموزش جاوا

اولین ستون از سمت چپ و دومین ستون از سمت راست مرتب شده اند. کد مربوط به Exam_Name و Exam_Grade مانند زیر می باشد:

String heading1 = "Exam_Name";
String heading2 = "Exam_Grade";
System.out.printf( "%-15s %15s %n", heading1, heading2);

برای به دست آوردن ستون مرتب شده از سمت چپ نیاز به یک نماد درصد، یک نماد منها، تعداد کاراکترها و سپس حرف "s" ( s کوچک) دارید. بنابراین ''%-15s'' به معنای 15 کاراکتر مرتب شده از سمت چپ می باشد.

برای به دست آوردن یک ستون مرتب شده از سمت راست همان ترتیب کاراکترها استفاده می شوند، به جز علامت منها.

برای به دست آوردن یک newline نماد %n استفاده می شود. دقت داشته باشید که کاراکترها با علامت های نقل قول دوتایی احاطه شده اند.

پس از یک کاما، متنی را تایپ می کنید که قصد قالب بندی آن را دارید. اولین کاما در کد فوق مشخصات قالب ( format specification ) را از متنی که قرار است قالب بندی شود، جدا می سازد.

در اینجا جدول هایی از گزینه های مختلف را مشاهده می کنید:

یک رشته را با تعداد کاراکترهای مورد نیاز قالب بندی می کند.
“%s”
رشته ای را با تعداد کاراکترهای مشخص و از سمت راست قالب بندی می کند.
“%15s”
رشته ای را با تعداد کاراکترهای مشخص و از سمت چپ قالب بندی می کند.
“%-15s”

اگر بخواهید اعداد را قالب بندی کنید یا می توانید از کاراکتر "d" استفاده کنید یا، برای اعداد شناور ممیزی، از کاراکتر "f".

قالب بندی اعداد صحیح:

یک رشته را با تعداد اعداد مورد نیاز قالب بندی می کند.
“%d”
یک رشته را با تعداد مشخصی از اعداد صحیح قالب بندی می کند. اگر اعداد صحیح کافی نباشند، سمت چپ را با فاصله ها پر می کند.
“4%d”
یک رشته را با تعداد مشخصی از اعداد صحیح قالب بندی می کند. اگر اعداد صحیح کافی نباشند، سمت چپ را با 0 پر خواهد کرد.

قالب بندی اعداد ممیزی شناور:

یک رشته با تعداد اعداد مورد نیاز قالب بندی می کند. همیشه به شما 6 مکان ممیزی می دهد.
“%f”
یک رشته با تعداد اعداد مورد نیاز قالب بندی می کند. دو مکان ممیزی ارائه می دهد.
“%.2f”
به دو مکان ممیزی قالب بندی می کند، اما تمام رشته 10 کاراکتر را اشغال می کند. اگر اعداد کافی وجود نداشته باشند، سپس فضاها در سمت چپ اعداد استفاده می شوند.
“%10.2f”

در اینجا مثال هایی از کدهای مربوط به String، عدد صحیح و قالب بندی ممیز شناور (floating point) را مشاهده می کنید. آنها را برای خود امتحان کنید.

آموزش جاوا

مانند فوق، اما اعداد 10 مکان را با فضاهایی در سمت چپ، اشغال می کنند.

آموزش جاوا آموزش جاوا

یک عدد ممیزی شناور را قالب بندی کرده و یک کاراکتر newline اضافه کنید. عدد ممیزی دارای شش مکان اعشاری خواهد بود.

آموزش جاوا

درست مانند فوق، اما تنها دو قسمت اعشاری را قالب بندی خواهد کرد.

آموزش جاوا

و سرانجام، در اینجا جدولی را از شروع این بخش قالب بندی مشاهده می کنید.

آموزش جاوا

در اینجا نیز کد مربوط به قالب بندی فوق را مشاهده می کنید:

آموزش جاوا

یک تمدین با قالب بندی داشته باشید و چگونگی به دست آوردن آن را مشاهده کنید. اگر پیغام خطا دریافت کردید، ممکن است قالب بندی نوع "s" را با قالب بندی نوع "d" اشتباه گرفته باشید.

  • 3022
  •    1626
  • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانلود سورس کد دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .