آموزش SQL Server Administration

مدیران IT که می خواهند با امکانات قدرتمند مدیریتی SQL server شامل RepliCation، اقدام یکپارچه سازی اطلاعات نمایندگی های خود در سراسر کشور بنمایندو یا می خواهند با ضریب اطمینان بالای 99.99% به دسترس پذیری بانک های اطلاعاتی خود در SQL server دسترسی یابند باید آموزش های مربوط SQL Server Adminرا فرا بگیرند.

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .