آموزش SQL Server برای برنامه نویسان

رهگیری نمونه ای از SQL Server یا بانک اطلاعاتی SQL Server، مستلزم tracking و logging کردن رویدادهایی است که در سیستم روی می دهند. می توانید از چندین متد رهگیری برای SQL Server استفاده کنید. هنگام شروع کار با 2008 Enterprise SQL Server، می توانید رهگیری اتوماتیک را با استفاده از SQL Server Audit تنظیم کنید. رهگیری در SQL Server چندین سطح (level) دارد، بستگی به مقررات و استانداردهای لازم نصب دارد. SQL Server Audit، ابزارها و فرآیندهایی را در اختیار می گذارد که باید برای فعال کردن، ذخیره، مشاهده auditها در سرورهای مختلف و اشیاء بانک اطلاعاتی در اختیار داشته باشید.

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .