آموزش MVC

در مهندسی نرم‌افزار،مدل-نما-کنترل‌گر یا Model–view–controller-MVC به یک الگوی معماری نرم‌افزار گفته می‌شود. الگوی ساختاری MVC به جداسازی داده‌های کاربرد(از جمله محتویات بخش مدل)از مؤلفه‌های ارائه شده به‌صورت گرافیکی (بخش نما) ومنطق مربوط به پردازش ورودی‌ها (بخش کنترل‌گر)اقدام می‌نماید. هدف الگوی ساختاری ام‌وی‌سی صرفاً یکپارچگی درساختار نرم‌افزار است و به کمک آن بدست گیری نرم‌افزار در راستای مدیریت و گسترش به سادگی انجام می‌گیرد.

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .