آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش UML

پیشنیاز : ندارد

تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان)
1396/03/09 32 ساعت سه شنبه ها ساعت 12 تا 16 مهندس مصطفایی 450,000 درحال برگزاری
1396/05/10 32 ساعت سه شنبه ها ساعت 12 تا 16 مهندس مصطفایی 500,000 ثبت نام
برای دریافت گواهینامه آنلاین از طریق سایت ثبت نام کنید

آموزش UML

 • پيشنياز: آشنايي با مفاهيم شي‌گرايي و يا يک زبان برنامه نويسي شي گرا
  • مخاطبين اين دوره:
  • برنامه‌ نويسان، طراحان، تحليلگران، معماران، تست‌کنندگان، مهندسين فرايند و به طورکلي کليه اعضاي فنّي تيم توليد نرم‌افزار که نياز به تعامل حضوري يا غيرحضوري ايده‌هاي عناصر و فراورده‌هاي نرم‌افزاري يا مسائل توليد از ديدگاه خود با ساير تخصص‌هاي تيم دارند. همچنين مهندسين و مديراني که کار آن‌ها بر فرايندهاي سازماني با اهداف مختلف نظير بهبود سازماني، يا تحقق استانداردهاي ISO 9001 و ... تمرکز دارد و نياز به مدل‌سازي فرايندهاي سازماني دارند. کليه اشخاص داراي تخصص‌هاي متنوع توليد نرم‌افزار شامل برنامه‌نويسان، طراحان، تحليلگران سيستم و کسب و کار، معماران، تست‌کنندگان، مهندسين فرايند، مديران پروژه، مديران پيکربندي، تست و ... که مي‌خواهند RUP را به عنوان چهارچوب فرايند متداول براي توليد نرم‌افزار فراگيرند و نحوه جايگيري تخصص و فراورده هاي مرتبط با خود و ارتباط آن ها با ساير نقش هاي مورد انتصاب RUP و جايگاه و نحوه توليد آن‌ها را فراگيرند. تحليل گران فرايند کسب و کار که تمايل به انجام مهندسي مجدد سازماني با استفاده از RUP دارند. مديران شرکت هاي نرم افزاري که نياز به درک RUP و مقايسه آن با ساير متدولوژي‌ها نظير XP و ارتباط آن با چهارچوب‌هاي فرايند نظير CMMI براي تصميم‌گيري متناسب دارند.
  • اهداف دوره :
  • در اين دوره ، دانشجو علاوه بر دياگرام هاي UMLبا مفاهيم تحليل و طراحي شيء گرا نيز آشنا مي شود.براي ايجاد دياگرام هاي UML، شرط لازم تسلط بر تحليل و طراحي شي گراء مي باشد.اصولا دانشجويان اين دوره به دو دسته تقسيم مي شوند. UML Readerها و UML Writerها دسته اول کساني هستند که مي توانند دياگرام هاي UMLرا بخوانند واطلاعات لازم براي کارهايي مانند برنامه نويسي و غيره را از آن استخراج کنند. و دسته دوم کساني هستند که مي توانند دياگرام هاي UMLرا ايجاد کنند. در انتهاي اين دوره انتظار مي‌رود که دانشجو با نقش‌هاي RUP نظير مهندسين فرايند، مديران پروژه، تحليل‌گران، طراحان، آزمون‌گران آشنا گردد؛ فازهاي RUP را در قالب اهداف و فراورده‌هاي اصلي هر فاز و نحوه تکامل آن‌ها شناخته، عوامل موثر بر تکرارهاي درون فازها را تشخيص داده، از ابزار RUP استفاده نموده و ديسيپلين‌هاي نه‌گانه RUP را به عنوان تقسيم‌بندي وظيفه‌مندي عناصر ايستاي RUP شناخته و همچنين توانايي عملکرد آغازين با سه مورد از ابزارهاي فرايند را داشته و گسترش RUP براي معماري سرويس‌گرا و چرخه حيات کامل نرم‌افزار را بشناسد.
  رديف
  نام مدل
  معادل فارسي
  کاربرد
  1
  Use case Diagram
  دياگرام موارد کاربرد
  تحليل
  2
  Activity Diagram
  دياگرام فعاليت
  تحليل
  3
  Class diagram
  دياگرام کلاس
  تحليل – طراحي
  4
  State Chart Diagram
  دياگرام حالت
  تحليل
  5
  Sequence Diagram
  دياگرام توالي
  طراحي
  6
  Interaction OverView Diagram
  دياگرام همکاري
  طراحي
  7
  Component Diagram
  دياگرام اجزاء
  معماري
  8
  Deployment Diagram
  دياگرام توزيع
  معماري
  9
  Object Diagram
  دياگرام اشياء
  طراحي
  10
  Composite Structure Diagram
  دياگرام ساختار ترکيبي
  طراحي
  11
  Package Diagram
  دياگرام بسته بندي
  تحليل – طراحي
  12
  Timing Diagram
  دياگرام زماني
  طراحي
  13
  Communication Diagram
  دياگرام ارتباطات
  طراحي
  • سرفصل هاي دوره : UML
  • UML
   • اهمیت مدل سازی
   • دلایل مدل سازی
   • معرفی UML
   • منشاء UML
   • UMLچیست؟
   • چرا از UMLاستفاده می شود؟
   • UML به عنوان یک زبان
   • اسامی عناصر UML
   • قابلیت توسعه UML
   • کاربرد UML در فیلد های نرم افزار هایی مختلف
   • فرقUMLو RUP
   • ارتباط UMLبا تحلیل و طراحی نرم افزار
   • معرفی دیاگرام های UML
   • دیاگرام های دینامیک و استاتیک
   • دیاگرام های تحلیل ، طراحی و معماری
  • دیاگرام فعالیت (Activity Diagram)
   • ساخت یک دیاگرام فعالیت
   • کاربرد دیاگرام فعالیت
   • نحوه تشخیص فعالیت ها
   • مدل سازی فعالیت های موازی
   • خطوط شنا (SwimLane)
   • نمایش انشعاب شرطی (Branch Condition) در یک دیاگرام فعالیت
   • کاربرد های مختلف دیاگرام فعالیت
   • مدل سازی فرایند های سازمان
   • مدل سازی موارد کاربرد پیچیده
   • مدل سازی متد های پیچیده
   • استفاده از Note در دیاگرام فعالیت
  • دیاگرام موارد کاربرد (Use Case Diagram)
   • ساخت یک دیاگرام فعالیت
   • کاربرد دیاگرام فعالیت
   • نحوه تشخیص فعالیت ها
   • مدل سازی فعالیت های موازی
   • خطوط شنا (SwimLane)
   • نمایش انشعاب شرطی (Branch Condition) در یک دیاگرام فعالیت
   • کاربرد های مختلف دیاگرام فعالیت
   • مدل سازی فرایند های سازمان
   • مدل سازی موارد کاربرد پیچیده
   • مدل سازی متد های پیچیده
   • استفاده از Note در دیاگرام فعالیت
  • دیاگرام موارد کاربرد (Use Case Diagram)
   • تعریف اکتور
   • نحوه پیدا كردن اکتور ها
   • انواع اکتور
   • نامگذاری اکتورها
   • رابطه اکتور با Use Case ها
   • نحوه پیدا كردن Use Case ها
   • چگونه یك Use Caseتوصیف می شود
   • نامگذاری یك Use Case
   • توصیف اجمالی (Brief Description)
   • پیش شرط ها (PreConditions)
   • روند اصلی (Basic Flow of Events)
   • روند های فرعی (Alt flow of events)
   • نیازمندیهای غیر عملیاتی (Supplementary Behavior)
   • روابط بین Use Caseها
   • رابطه Include
   • رابطه Extend
   • استفاده از State Diagramجهت تشریح Use Case
   • استفاده از Activity Diagramجهت تشریح Use Case
  • نمودار کلاس (Class Diagram)
   • تعریف کلاس
   • نماد کلاس در UML
   • نامگذاری کلاس ها
   • ویژگی های کلاس
   • متد های کلاس
   • روابط بین کلاسها
   • رابطه وراثت (Generalization)
   • کلاس پایه
   • کلاس های فرزند
   • ارث بری چند گانه
   • کلاسهای مجرد
   • متد های مجرد
   • چندریختی
   • رابطه انجمنی ( Association)
   • انجمنی یکطرفه و دو طرفه
   • نقش هر کلاس در رابطه انجمنی
   • هر کلاس در رابطه انجمنی (Multiplicity)
   • تبدیل روابط انجمنی n-nبه روابط 1-n
   • رابطه Aggregation
   • رابطه Composition
   • تفاوت رابطه Aggregationبا رابطه Composition
   • Association Class
   • رابطه وابستگی (Dependency)
   • سطوح دسترسی به ویژگی ها و متد های یک کلاس
   • متد ها و ویژگی های استاتیک
   • چگونگی تشخیص و استخراج کلاسها
   • روش های حرفه ای تر در طراحی کلاسها
   • انواع کلاس ها در یک برنامه نرم افزاری
  • نمودار وضعیت (State Chart Diagram)
   • ایجاد یک نمودار تغییر وضعیت
   • نمودار وضعیت به عنوان یک دیاگرام تحلیل و طراحی
   • تشخیص وضعیت ها
   • نام گذاری وضعیت ها
   • جزئیات یک وضعیت
   • فعالیت (Activity)
   • یک عمل ورودی (Entry Action)
   • فعالیت خروجی (Exit Action)
   • فرستادن Eventبه آبجکت دیگر
   • تاریخچه حالت (State History)
   • گذر ها (Transition)
   • جزئیات یک گذر
   • رخداد (Event)
   • حالت شرط (Guard Condition)
   • فعالیت (Action)
  • نمودارهای توالی(Sequence Diagram) و همکاری (Collaboration)
   • ساخت یک نمودار ارتباط
   • یافتن آبجکت ها
   • افزودن Msg به یک دیاگرام توالی
   • انواع Msgها در یک دیاگرام
   • نگاشت یک Msg به یک عملیات
   • استفاده از دیاگرام توالی برای نشان دادن معماری نرم افزار و لایه بندی آن
   • خط عمر یک آبجکت
   • چگونگی نمایش Loopها در یک دیاگرام توالی
   • چگونگی نمایش شرط ها (if) در یک دیگرام توالی
  • نمودار اجزاء (Component Diagram)
   • نمودار اجزاء به عنوان یک نمودار معماری
   • چگونگی تشخیص اجزاء
   • اجزاء (Component)
   • نام گذاری اجزاء
   • اجزاء و کلاس ها
   • تفاوت بین اجزاء و کلاس ها
   • تشابه بین اجزاء و کلاس ها
   • اینترفیس
   • ارتباط بین اجزاء و اینتر فیس ها
   • انواع اجزاء استاندارد
   • مدل سازی فایل های قابل اجراء و کتابخانه کلاس ها
   • مدل سازی جداول ، فایل ها و اسناد
   • مدل سازی کد ها
   • مدل سازی یک پایگاه داده فیزیکی
  • نمودار استقرار (Deployment Diagram)
   • ایجاد دیاگرام استقرار
   • معرفی نود ها
   • چگونگی تشخیص نود ها
   • نامگذاری نود ها
   • ابعاد فیزیکی و منطقی
   • نود ها و اجزاء(Component)
   • سازمان دهی نود ها
   • ارتباطات
   • مدل سازی پروسه ها و Deviceها
   • مدل سازی توزیع شدگی اجزاء
  • سرفصل هاي دوره : RUP
   • معرفی RUP
   • مفاهیم پایه و پیش‌نیاز دوره
   • مقایسه RUP و روش‌های چابک و چهارچوب‌های ارزیابی
   • فاز درک
   • درک محدوده سیستم
   • Vision Document
   • Supplementary Specifications
   • Brainstorming Sessions
   • شناسایی و توصیف مختصر Actorها، Use-Caseها و تدوین واژه نامه سیستم
   • User interface Prototype و Storyboard ها
   • شناسایی عمکردهای حیاتی سیستم
   • شناسایی Use-Caseهای حیاتی سیستم، انواع آن‌ها و توصیف کامل هریک
   • شناسایی سناریوهای صفات کیفی حیاتی سیستم
   • ارائه حداقل یک راه‌حل ممکن
   • Architectural Proof-of-Concept
   • شناخت زمان، هزینه و ریسک‌ها
   • Risks, issues and risk list
   • Software Development Plan
   • تعیین فرایند و ابزار
   • تعداد تکرارها و معیار‌های آن
   • Development Case
   • فاز تشریح
   • فاز ساخت
   • فاز انتقال
   • دیسیپلین‌های RUP
   • دیسیپلین مدل‌سازی کسب و کار
   • توسعه مجموعه سیستم‌های مرتبط با استفاده از RUP
   • معرفی EUP و RUP4SOA
   • RUP به عنوان رویکرد کلی شامل عمل نمودن مبتنی بر موارد استفاده ، توسعه تکراری، معماری محور بودن
   • RUP به عنوان فرایند مهندسی نرم‌افزار قابل پیکربندی متناسب با پروژه های متفاوت
   • ابزار RUP
   • مفاهیم معماری نرم افزار شامل معماری نرم‌افزار، مدل مرجع، پیش ران‌های معماری، الگوهای معماری
   • مفاهیم مهندسی فرایند شامل فرایند نرم افزاری، چهارچوب فرایند، مهندسی فرایند و ...
   • یادآوری مستند موارد کاربردی انواع آن
   • یادآوری تحقق مورد استفاده
   • معرفی روش‌های چابک
   • معرفی Extreme Programming
   • معرفی مفهوم چهارچوب‌ ارزیابی و CMMI
   • مقایسه RUP و روش های چابک و چهارچوب های فرایند
   • معرفی دیسیپلین‌های نه‌گانه (مدلسازی کسب و کار، نیازمندی ها، تحلیل و طراحی، پیاده‌سازی، تست، استقرار، مدیریت تغییرات و پیکربندی، محیط)
   • اهداف هر دیسیپلین
   • ارتباطات دیسیپلین ها
   • فعالیت‌ها و فراورده های مهم هر دیسیپلین
   • اهداف و دلایل انجام مدلسازی کسب و کار
   • راه های انجام مدل سازی کسب و کار (تولید نرم‌افزار، تولید مجموعه نرم‌افزار، مهندسی مجدد سازمانی، کسب و کار جدید )
   • معرفی عناصر مدلسازی کسب و کار شامل Business Vision، Target-Organization Assessment، Supplementary Business Specifications و ...
   • استنتاج (به دست آوردن) نیازمندی های نرم افزار از مدل های کسب و کار

  لطفا جهت پرداخت شهریه هر دوره، وجه مورد نظر را به حساب بانک پاسارگاد زیر به نام خانم شهرزاد کروس واریز نمایید.
  شماره کارت:
  5022-2910-3489-0853
  شماره شبا:
  IR170570022180000635395101
  ارسال دیدگاه نظرات کاربران
  شماره موبایل دیدگاه
  عنوان پست الکترونیک

  ارسال
  آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
  آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

  آموزش UML,کتاب آموزش UML,آموزش مدیریت فرایند تولید نرم افزار,دانلود کتاب آموزش UML به زبان فارسی,دوره آموزشی UML-RUP,آموزش RUP

  آموزش UML-کتاب آموزش UML فارسی

  تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .