آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش SQL SERVER

پیشنیاز : ندارد
تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان)
1395/09/17 32 ساعت چهارشنبه ها ساعت 16:30 تا 20:30 مهندس رفوآ 500,000 خاتمه یافته
1396/01/27 32 ساعت یکشنبه ها ها ساعت 16:30 تا 20:30 مهندس رفوآ 500,000 درحال برگزاری
1396/03/22 32 ساعت دوشنبه ها ها ساعت 16:30 تا 20:30 مهندس رفوآ 500,000 ثبت نام
برای دریافت گواهینامه آنلاین از طریق سایت ثبت نام کنید
سرفصل های دوره
فیلم های آموزشی
کتاب های مرتبط
مخاطبین:
 • آن دسته از افرادی كه می خواهند با جنبه های تخصصی پایگاه اطلاعاتی SQL SERVER 2016 مسلط شوند
 • آن دسته از افرادی كه می خواهند به تسلط كامل بر طراحی بانك اطلاعاتی برسند از مخاطبین این دوره آموزشی هستند.
 • آن دسته از افرادی كه به دنبال روشی برای مدیریت پروژه هایی كه حاوی فایلها می باشند می گردند و می خواهند از امكانات قدرتمند امنیتی SQL SERVER در مدیریت فایلها استفاده نمایند از مخاطبین این دوره آموزشی هستند.
 • آن دسته از افرادی كه می خواهند به جنبه های حرفه ای و كاربردی نصب و راه اندازی SQL SERVER مسلط گردند نیز از مخاطبین این دوره آموزشی هستند.
 • آن دسته از افرادی كه می خواهند به تسلط خوبی بر تكنیكهای بازیابی اطلاعات نظیر انواع Join(هفت نوع Join ) و همچنین SubQuery)SubQueryسه نوع) یا Query های بازگشتی (Recursive Query)دست پیدا كنند نیز از مخاطبین این دوره آموزشی هستند.
 • آن دسته از افرادی كه می خواهند به جنبه های قدرتمند زبان T-SQL مانند پردازش رشته ها, كاركردن با تاریخ زبان , استفاده ازCursor ها,مدیریت خطاها, ساخت قیود Constraint ها و ساخت چارچوب كاری مسلط شوند نیز از مخاطبین این دوره آموزشی هستند.
 • آن دسته از افرادی: كه می خواهند بتوانند طراحی مناسبی برای عملكرد سیستم تجاریشان(Bussiness Rule) در بانك اطلاعاتی داشته باشند , با اجرای دو پروژه كامل به صورت عملی با ساختارهای اجرائی T-SQL همانند User Defined Function , Stored procedure ,Table drived Function , Trigger مسلط شوند نیز از مخاطبین این دوره آموزشی هستند.
 • آن دسته از افرادی كه می خواهند نكات حرفه ای و قدرتمند افزایش كارائی (Performance Tuning) نظیر ایندكسها ,ایندكس های خوشه ای , ایندكسهای غیر خوشه ای , اصول خواندن موازی , خروجی select ها از چند هارد دیسك, اصول بهینه سازی Stored Procedure ها و همچنین تكنیكهای مواجهه با اطلاعات حجیم نظیر Partitioning و... آشنا شوند نیز از مخاطبین این دوره آموزشی هستند.
سرفصلهای دوره آموزشی:

معرفی اشیاء پایگاه داده

 • Transaction Log
 • یکی از اساسی ترین اشیای پایگاه داده : جدول(Table)
 • Filegroups
 • دیاگرامها
 • مشاهده ها Views
 • رویه ذخیره شده Stored Procedures
 • توابع تعریف شده كاربر User-Defi ned Functions
 • دنباله هاSequences
 • کاربران و نقش ها
 • قوانین
 • انواع داده تعریف شده كاربر
 • انواع داده SQL SERVER
 • داده Null
 • شناسه های sql server برای اشیاء

نصب و پیکربندی SQL Server 2016 :

 • نصب و پیکربندی SQL Server 2016 :
 • مدیریت پیكربندی SQL SERVER
 • مدیریت سرویس
 • پیکربندی شبکه
 • پروتکل ها
 • SQL Server Management Studio
 • تعامل از طریق پنجره پرس و جو
 • ابزار داده SQL SERVER
 • پروفایلر SQL Server

یادگرفتن ابزارهای تجاری

 • مدیریت پیكربندی SQL SERVER
 • مدیریت سرویس
 • پیکربندی شبکه
 • پروتکل ها
 • SQL Server Management Studio
 • کار با SQL Server Management
 • تعامل از طریق پنجره پرس و جو
 • ابزار داده SQL SERVER
 • پروفایلر SQL Server

دستورالعملهای بنیادی T-SQL

 • دستور SELECT و FROM
 • دستور WHERE
 • ORDER BY
 • تجمع داده ها با استفاده از GROUP BY
 • قرار دادن شرایط موجود در گروه ها با HAVING
 • DISTINCT
 • اضافه کردن داده ها با دستور INSERT
 • Multirow Insert
 • دستور INSERT INTO . . . SELECT
 • بروز رسانی با UPDATE
 • دستور DELETE
 • جداول موقت
 • بکار گیری توابع تجمعی Count , Sum , Max , Min , Avg, …
 • توابع مدیریت تاریخ و زمان در Sql
 • توابع مدیریت رشته در Sql
 • ترکیب داده های جدول با JOIN
 • انتخاب سطرها مطابق بادستور INNER JOIN
 • بازیابی داده های بیشتر با OUTER JOIN
 • OUTER JOIN
 • سروکار داشتن با OUTER JOINs پیچیده تر
 • دیدن هر دو طرف با FULL JOIN
 • درک CROSS JOIN
 • بررسی دستور جایگزین برایJOIN
 • جایگزین INNER JOIN
 • جایگزین OUTER JOIN
 • جایگزین CROSS JOIN
 • نمایش نتایج با UNION

یادگرفتن ابزارهای تجاری

 • ایجاد و تغییر جداول
 • نامهای اشیاء در SQL SERVER
 • Schema Name
 • نام بانک اطلاعاتی
 • نامگذاری توسط SQL SERVER
 • دستور CREATE
 • ایجاد پایگاه داده
 • ایجاد جدول
 • دستور ALTER
 • ALTER DATABASE
 • ALTER TABLE
 • دستور DROP
 • استفاده از ابزار GUI
 • ایجاد یک پایگاه داده با استفاده از Management Studio
 • پشتیبان گیری از کد: ایجاد اسکریپت با Management Studio

کلید و محدودیتها CONSTRAINTS

 • انواع محدودیت CONSTRAINTS
 • دامنه محدودیت
 • محدودیت های موجود Entity Constraints
 • محدودیت های یکپارچگی ارجاعی
 • محدودیت نامگذاری
 • محدودیت های کلید
 • محدودیت كلید اصلی Primary Key
 • محدودیت كلید خارجی Foreign Key
 • قیود UNIQUE
 • CHECK Constraints
 • DEFAULT Constraints
 • تعریف محدودیت به طور پیش فرض در CREATE شما
 • دستور TABLE
 • اضافه کردن یک محدودیت به طور پیش فرض به یک جدول موجود
 • غیر فعال کردن محدودیت
 • نادیده گرفتن داده های بد هنگامی که شما ایجاد محدودیت می كنید
 • غیر فعال کردن محدودیت های موجودبه طور موقت
 • قوانین و پیش فرض ها
 • Rules
 • حذف قوانین
 • حذف Defaults
 • تعیین جداول و نوع داده استفاده از یک قاعده یا پیش فرض
 • Triggers برای یکپارچگی داده ها

پرس و جو ها (QUERIES)

 • Subquery چیست؟
 • ایجاد یك Subquery تو در تو
 • ایجاد Subqueries مرتبط
 • كاربا Correlated Subqueries
 • سروکار داشتن با داده NULL
 • جداول مشتق شده
 • استفاده از عبارات معمولی CTE
 • استفاده از واژه WITH
 • استفاده از CTEs چندگانه
 • CTE بازگشتی
 • استفاده از عملگر EXISTS
 • انواع میکس داده ها CAST و CONVERT
 • همگام سازی داده ها با فرمان MERGE
 • فرمان Merge در عمل
 • توابع پنجره ای
 • ROW_NUMBER
 • RANK, DENSE_RANK و NTILE
 • نرمالسازی
 • درك جداول
 • نگه داشتن اطلاعات بصورت Normal
 • فرم اول نرمال
 • فرم دوم نرمال
 • فرم سوم نرمال
 • درك روابط Relationships
 • یک به یک One-to-One
 • صفر یا یک به یک
 • یک به یک یا بسیاری از
 • یک صفر، یک، یا بسیاری از
 • بسیاری به بسیاری از Many-to-Many
 • رسم نمودار پایگاه داده ها
 • ایجاد روابط در نمودارها
 • Denormalization
 • فراتر از نرمال سازی
 • انتخاب انواع داده
 • اضافه کردن نمودار و جداول اولیه
 • اضافه کردن روابط
 • اضافه کردن برخی محدودیت

ذخیره سازی SQL SERVER و ساختارهای INDEX

 • ذخیره سازی SQL SERVER
 • وسعت (Extent)
 • صفحه (Page)
 • سطرها
 • ستونهای پراکنده Sparse Columns
 • درك شاخصها (INDEX)
 • B-Trees
 • چگونه داده ها در SQL در دسترس هستند
 • ایجاد، تغییر و حذف شاخص
 • دستور CREATE INDEX
 • شاخص ضمنی ایجاد شده با محدودیت
 • ایجاد شاخص در ستون پراکنده و ستونهای Geospatial
 • انتخاب خوشه اول Clustered Index
 • پوشاندن شاخصها
 • ALTER INDEX
 • حذف شاخصها
 • استفاده ازموتور پایگاه داده برای تنظیم Advisor
 • حفظ و نگهداری شاخص ها
 • Fragmentation

نمایه ها VIEWS

 • ایجاد نمایه ها ساده
 • ویرایش نمایه ها با T-SQL
 • حذف Views
 • ایجاد و ویرایش Views در Management Studio
 • حفاظت از کد: بازدید رمزگذاری
 • Indexed (Materialized) Views
 • Indexing an Aggregate View

اسکریپت نوشتن و BATCHES

 • درک مبانی اسکریپت
 • انتخاب متن پایگاه داده با استفاده از عبارت USE
 • تعریف متغیرها
 • تنظیم مقدار موجود در متغیر ها
 • بررسی عملکرد سیستم
 • بازیابی مقادیر IDENTITY
 • تولید SEQUENCES
 • استفاده از @@ROWCOUNT
 • خطا در Batches
 • SQL داینامیك با استفاده از فرمان EXEC
 • فهمیدن خطرات Dynamic SQL
 • استفاده از دستورات Control-of-Flow
 • دستور IF . . . ELSE
 • دستور CASE
 • حلقه با دستور WHILE
 • دستور WAITFOR
 • سر و کار داشتن با خطاها با بلوكهای TRY/CATCH

STORED PROCEDURES (رویه ذخیره شده)

 • ایجاد STORED PROCEDURES
 • تغییر رویه ذخیره شده با ALTER
 • حذف SP
 • Parameterizing Sp
 • اعلام پارامترها
 • تایید موفقیت یا شکست با مقادیر بازگشتی
 • چگونه از RETURN استفاده كنیم
 • استفاده از @@ERROR
 • استفاده از @@ERROR در Sp
 • Re-throwing خطاها
 • اضافه کردن پیام های خطا سفارشی شما
 • ایجاد پردازش فراخواندنی Callable Processes
 • استفاده از SP برای امنیت
 • SP و كارایی
 • SP های گسترده
 • رفع اشکال Debugging
 • شروع اشکالزدایی
 • قسمتهای Debugger
 • Breakpoints
 • توابع تعریف شده توسط کاربر
 • UDF چیست
 • UDF ها Scalar Valueبر می گردانند
 • UDF هایی كه یك جدول برمی گردانند(Table derived function)
 • UDF های خطی
 • استفاده از دات نت در پایگاه داده

تراکنش و قفل ها TRANSACTIONS AND LOCKS

 • تهیه Backup و روشهای بازیابی (Backup Database Backup Recovery and Maintenance)
 • استراژیهای تهیه نسخه پشتیبان
 • Offline سازی بانک اطلاعاتی
 • Back up گیری با استفاده از دستورات T-Sql
 • Restore کردن بصورت Wizard
 • Restore کردن با استفاده از دستورات T-Sql
 • Attach ,Detach کردن بانکهای اطلاعاتی
 • درك Transactions
 • ACID Transactions
 • آشنایی با عملگر تراکنش
 • استفاده از BEGIN TRAN
 • استفاده ازCOMMIT TRAN
 • استفاده ازSAVE TRAN
 • استفاده از ROLLBACK TRAN
 • فعال کردن تراکنش های ضمنی
 • قفل گذاری روی اطلاعات
 • درک حالت های قفل
 • تنظیم سطح جداسازی
 • حذف کردن اطلاعات

Trigger چیست؟

 • استفاده از trigger برای قوانین تمامیت داده ها
 • استفاده از trigger برای پیام های خطا سفارشی
 • Triggers ها می توانند تو در تو باشند
 • Triggers ها می توانند بازگشتی باشند
 • Trigger ها از تغییرات معماری جلوگیری نمی كنند
 • INSTEAD OF Triggers
 • استفاده از IF UPDATE () و COLUMNS_UPDATED
 • حذف Triggers
 • رفع اشکال تریگر
 • نحوه نگارش trigger بر روی تغییر اطلاعات جداول
 • مقایسه عملکرد Constraint ها و Trigger ها و بررسی مزیت استفاده از Trigger
 • DDL-Data Base – Level – Events
 • Dropping a DDL Trigger
 • ()EventData

سرفصل های دوره
فیلم های آموزشی
کتاب های مرتبط
لطفا جهت پرداخت شهریه هر دوره، وجه مورد نظر را به حساب بانک پاسارگاد زیر به نام خانم شهرزاد کروس واریز نمایید.
شماره کارت:
5022-2910-3489-0853
شماره شبا:
IR170570022180000635395101

فیلم های آموزشی مرتبط با این دوره

فیلم آموزشی ریستور کردن دیتا بیس
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .