آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
پیشنیاز : آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی و پایگاه داده
تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان) وضعیت
1399/06/16 36 ساعت یکشنبه ها ساعت 16:30 تا 20:30 مهندس رفوآ 1,100,000 درحال برگزاری
1399/08/25 36 ساعت یکشنبه ها ساعت 17 تا 20:30 مهندس رفوآ 1,200,000 ثبت نام

توجه: از دانشجویان عزیز تقاضا میگردد جهت قطعی کردن ثبت نام با آموزشگاه تماس بگیرند.

آموزش آنلاين

مخاطبین این دوره از آموزش SQL Server:

 • آن دسته از افرادی كه می خواهند به جنبه های حرفه ای و كاربردی نصب و راه اندازی SQL SERVER مسلط گردند نیز از مخاطبین این دوره آموزش SQL Server هستند.
 • آن دسته از افرادی كه می خواهند به تسلط خوبی بر تكنیكهای بازیابی اطلاعات نظیر انواع Join(هفت نوع Join ) و همچنین SubQuery)SubQueryسه نوع) یا Query های بازگشتی (Recursive Query)دست پیدا كنند نیز از مخاطبین این دوره آموزش SQL SERVER هستند.
 • آن دسته از افرادی كه می خواهند به جنبه های قدرتمند زبان T-SQL مانند پردازش رشته ها, كاركردن با تاریخ زبان , استفاده ازCursor ها,مدیریت خطاها, ساخت قیود Constraint ها و ساخت چارچوب كاری مسلط شوند نیز از مخاطبین این دوره آموزش SQL SERVER هستند.
 • آن دسته از افرادی: كه می خواهند بتوانند طراحی مناسبی برای عملكرد سیستم تجاریشان(Bussiness Rule) در بانك اطلاعاتی داشته باشند , با اجرای دو پروژه كامل به صورت عملی با ساختارهای اجرائی T-SQL همانند User Defined Function , Stored procedure ,Table drived Function , Trigger مسلط شوند نیز از مخاطبین این دوره آموزش SQL Server هستند.
 • آن دسته از افرادی كه می خواهند نكات حرفه ای و قدرتمند افزایش كارائی (Performance Tuning) نظیر ایندكسها ,ایندكس های خوشه ای , ایندكسهای غیر خوشه ای , اصول خواندن موازی , خروجی select ها از چند هارد دیسك, اصول بهینه سازی Stored Procedure ها و همچنین تكنیكهای مواجهه با اطلاعات حجیم نظیر Partitioning و... آشنا شوند نیز از مخاطبین این دوره آموزش SQL Server هستند.
 • آن دسته از افرادی که می خواهند به تسلط کاملی بر اصول طراحی دیتابیس و طراحی جداول بهینه در پروژه های نرم افزاری برسند از مخاطبین این دوره هستند .

در این بخش از دوره که حالتی کاملا پروژه محور دارد 3 سیستم نرم افزاری به صورت جداگانه و گام به گام از ابتدا تا انتها تجزیه و تحلیل و دیتابیس آنها پیاده سازی می شود .

سیستم های نرم افزاری مورد تجزیه و تحلیل عبارتند از :

سیستم مدیریت ثبت نام آموزشگاه همراه با امکانات زیر :

امکان ثبت نام دانشجو ، تعریف دوره ، تعریف ترم ، مدیریت کارمندان و کاربران ، مدیریت صندوق ،مدیریت قسط بندی شهریه ها، مدیریت اساتید ، مدیریت پرداخت اساتید .

سیستم قراردادهای شرکت ساختمانی شامل :

امکان تعریف بلاک های ساختمانی ، امکان تعریف ساختمان ها ، امکان واحدهای اندازه گیری و مصالح به صورت پویا ، امکان تعریف هر یک از مقادیر تعریف شده در ساختمان ها شامل متراژ سرامیک ، متراژ لوله کشی و دیگر مقادیر......

امکان تعریف پیمانکار حقیقی ، امکان تعریف پیمانکار حقوقی ، امکان تعریف قرارداد ، امکان پرداخت قرارداد ، امکان تقسیط پرداخت های قراردادها.

پروژه اتوماسیون سیستم مالی و اعتباری شامل :

مدیریت مشتریان ، مدیریت حساب ها ، تعریف حساب های اشتراکی ، تعریف انواع حساب(جاری ، پس انداز قرض الحسنه ، بلند مدت ، کوتاه مدت ) تعریف کارت عابر بانک ، تعربف تلفن بانک ، تعریف دفترچه قسط ، تعریف گزارشات صندوق و .......

در این بخش از پروژه آموزشی مباحث بسیار بی نظیری مانند مدیریت داده ها مثل قفل گذاری روی رکورد ، مدیریت تراکنش های پیشرفته ، پیاده سازی Business Rule های بسیار پیچیده در قالب Stored Procedure ها ، طراحی Frame Work کاری برای مدیریت Business های پیشرفته درون دیتابیس همانند بکارگیری User Defined Function ها در زیر ساخت  Business Rule مدیریت خطاهای  SQL ، مدیریت قفل گذاری های خوش بینانه در افزایش شدید کارایی بانک اطلاعاتی و هم چنین آموزش  Cursor ها در قالب واریز و محاسبه فرآیند واریز سود ماهیانه صاحبان سپرده آموزش داده می شود .

سرفصلهای دوره آموزشی SQL Server 2017

آشنایی با SQL Server

 • تاریخچه پایگاه داده ها
 • آموزش اصولی نصب SQL Server
 • آشنایی با قابلیت ها و سرویس های اساسی SQL Server
 • آشنایی با برنامه SQL Server Configuration Manager
 • آشنایی با برنامه Management Studio

نحوه کار با پایگاه داده SQL Server

 • آموزش ایجاد اصولی پایگاه داده
 • کار با بانک اطلاعاتی Northwind
 • آموزش انواع فایل های پایگاه داده و معماری آن ها
 • آموزش معماری Data File
 • آموزش معماری Log File
 • آموزش File Group هادر SQL Server

معرفی اشیاء پایگاه داده

 • Transaction Log
 • یکی از اساسی ترین اشیای پایگاه داده : جدول(Table)
 • Filegroups
 • دیاگرام ها
 • مشاهده ها Views
 • رویه ذخیره شده Stored Procedures
 • توابع تعریف شده كاربر User-Defi ned Functions
 • دنباله ها Sequences
 • کاربران و نقش ها
 • قوانین
 • انواع داده تعریف شده كاربر
 • انواع داده SQL SERVER
 • داده Null
 • شناسه های SQL SERVER برای اشیاء
 • مدیریت سرویس
 • پیکربندی شبکه
 • پروتکل ها
 • تعامل از طریق پنجره پرس و جو
 • ابزار داده SQL SERVER
 • پروفایلر SQL SERVER

دستورالعمل های بنیادیT-SQL

 • دستور SELECT و FROM
 • دستور WHERE
 • ORDER BY
 • تجمع داده ها با استفاده از GROUP BY
 • قرار دادن شرایط موجود در گروه ها با HAVING
 • DISTINCT
 • اضافه کردن داده ها با دستور INSERT
 • Multirow Insert
 • بروز رسانی داده ها با دستور UPDATE
 • دستور DELETE
 • جداول موقت
 • بکارگیری توابع تجمعی Count , Sum , Max , Min , Avg,
 • توابع مدیریت تاریخ و زمان در Sql
 • توابع مدیریت رشته در Sql
 • ترکیب داده های جدول با JOIN
 • انتخاب سطرها مطابق بادستور INNER JOIN
 • بازیابی داده های بیشتر با OUTER JOIN
 • OUTER JOIN
 • سروکار داشتن با OUTER JOINs پیچیده تر
 • دیدن هر دو طرف با FULL JOIN
 • درک CROSS JOIN
 • بررسی دستور جایگزین برایJOIN
 • جایگزین INNER JOIN
 • جایگزین OUTER JOIN
 • جایگزین CROSS JOIN
 • نمایش نتایج با UNION

کلیدها و محدودیت ها CONSTRAINTS

 • انواع محدودیت CONSTRAINTS در این دوره از آموزش SQL Server
 • دامنه محدودیت
 • محدودیت های موجود Entity Constraints
 • محدودیت های یکپارچگی ارجاعی
 • محدودیت نامگذاری
 • محدودیت های کلید در این دوره از آموزش SQL Server
 • محدودیت كلید اصلی Primary Key
 • محدودیت كلید خارجی Foreign Key
 • قیود UNIQUE
 • CHECK Constraints
 • DEFAULT Constraints
 • دستور TABLE
 • اضافه کردن یک محدودیت به طور پیش فرض به یک جدول موجود
 • غیر فعال کردن محدودیت
 • نادیده گرفتن داده های بد هنگامی که شما ایجاد محدودیت می كنید
 • غیر فعال کردن محدودیت های موجود به طور موقت
 • قوانین و پیش فرض ها
 • Rules
 • حذف قوانین
 • حذف Defaults
 • تعیین جداول و نوع داده استفاده از یک قاعده یا پیش فرض
 • Triggers برای یکپارچگی داده ها

پرس و جو ها (QUERIES)

 • Subquery چیست؟
 • ایجاد یك Subquery تو در تو
 • ایجاد Subqueries مرتبط
 • كاربا Correlated Subqueries
 • سروکار داشتن با داده NULL
 • جداول مشتق شده
 • استفاده از عبارات معمولی CTE
 • استفاده از واژه WITH
 • استفاده از CTEs چندگانه
 • CTE بازگشتی
 • استفاده از عملگر EXISTS
 • انواع میکس داده ها CAST و CONVERT
 • همگام سازی داده ها با فرمان MERGE
 • فرمان Merge در عمل
 • ROW_NUMBER
 • RANK, DENSE_RANK و NTILE
 • نرمالسازی
 • نگه داشتن اطلاعات بصورت Normal
 • فرم اول نرمال
 • فرم دوم نرمال
 • فرم سوم نرمال
 • درك روابط Relationships
 • One-to-One
 • One-to-Many
 • Many-to-Many
 • رسم نمودار پایگاه داده ها
 • ایجاد روابط در نمودارها
 • Denormalization
 • فراتر از نرمال سازی
 • انتخاب انواع داده
 • اضافه کردن نمودار و جداول اولیه
 • اضافه کردن روابط
 • اضافه کردن برخی محدودیت

ذخیره سازی SQL SERVER و ساختارهای INDEX

 • ذخیره سازی در این دوره از آموزش SQL SERVER
 • وسعت (Extent)
 • صفحه (Page)
 • ستونهای پراکنده Sparse Columns
 • درك شاخصها (INDEX) در این دوره از آموزش SQL Server
 • B-Trees در این دوره از آموزش SQL
 • چگونه داده ها در SQL در دسترس هستند
 • ایجاد، تغییر و حذف شاخص در این دوره از آموزش SQL
 • دستور CREATE INDEX
 • شاخص ضمنی ایجاد شده با محدودیت
 • ایجاد شاخص در ستون پراکنده و ستونهای Geospatial
 • انتخاب خوشه اول Clustered Index
 • پوشاندن شاخصها
 • ALTER INDEX
 • حذف شاخص ها در این دوره از آموزش SQL Server
 • استفاده ازموتور پایگاه داده برای تنظیم Advisor
 • حفظ و نگهداری شاخص ها
 • Fragmentation در این دوره از آموزش SQL Server

نمایه ها VIEWS

 • ایجاد نمایه های ساده
 • ویرایش نمایه ها با T-SQL
 • حذف Views
 • ایجاد و ویرایش Views در Management Studio
 • حفاظت از کد: بازدید رمزگذاری
 • Indexed (Materialized) Views
 • Indexing an Aggregate View

اسکریپت نوشتن و BATCHES

 • درک مبانی اسکریپت
 • انتخاب متن پایگاه داده با استفاده از عبارت USE
 • تعریف متغیرها
 • تنظیم مقدار موجود در متغیر ها
 • بررسی عملکرد سیستم
 • بازیابی مقادیر IDENTITY
 • تولید SEQUENCES
 • استفاده از @@ROWCOUNT
 • خطا در Batches
 • SQL داینامیك با استفاده از فرمان EXEC
 • فهمیدن خطرات Dynamic SQL
 • استفاده از دستورات Control-of-Flow
 • دستور IF . . . ELSE
 • دستور CASE
 • حلقه با دستور WHILE
 • دستور WAITFOR
 • سر و کار داشتن با خطاها با بلوكهای TRY/CATCH

STORED PROCEDURES (رویه ذخیره شده)

 • ایجاد STORED PROCEDURES
 • تغییر رویه ذخیره شده با ALTER
 • حذف SP
 • Parameterizing Sp
 • اعلام پارامترها
 • تایید موفقیت یا شکست با مقادیر بازگشتی
 • چگونه از RETURN استفاده كنیم
 • استفاده از @@ERROR
 • استفاده از @@ERROR در Sp
 • Re-throwing خطاها
 • اضافه کردن پیام های خطا سفارشی شما
 • ایجاد پردازش فراخواندنی Callable Processes
 • استفاده از SP برای امنیت در این دوره از آموزش SQL
 • SP و كارایی آن در این دوره از آموزش SQL
 • SP های گسترده
 • رفع اشکال Debugging
 • شروع اشکالزدایی
 • قسمتهای Debugger
 • Breakpoints
 • توابع تعریف شده توسط کاربر
 • UDF چیست
 • UDF ها Scalar Valueبر می گردانند
 • UDF هایی كه یك جدول برمی گردانند(Table derived function)
 • UDF های خطی
 • استفاده از دات نت در پایگاه داده

تراکنش و قفل ها TRANSACTIONS AND LOCKS

 • تهیه Backup و روشهای بازیابی (Backup Database Backup Recovery and Maintenance)
 • استراژیهای تهیه نسخه پشتیبان
 • Offline سازی بانک اطلاعاتی
 • Back up گیری با استفاده از دستورات T-Sql
 • Restore کردن بصورت Wizard
 • Restore کردن با استفاده از دستورات T-Sql
 • Attach ,Detach کردن بانکهای اطلاعاتی
 • درك Transactions
 • ACID Transactions
 • آشنایی با عملگر تراکنش
 • استفاده از BEGIN TRAN
 • استفاده ازCOMMIT TRAN
 • استفاده ازSAVE TRAN
 • استفاده از ROLLBACK TRAN
 • فعال کردن تراکنش های ضمنی
 • قفل گذاری روی اطلاعات
 • درک حالت های قفل در این دوره از آموزش SQL
 • تنظیم سطح جداسازی در این دوره از آموزش SQL
 • حذف کردن اطلاعات در این دوره از آموزش SQL

Trigger چیست؟

 • استفاده از trigger برای قوانین تمامیت داده ها
 • استفاده از trigger برای پیام های خطا سفارشی
 • Triggers ها می توانند تو در تو باشند
 • Triggers ها می توانند بازگشتی باشند
 • Trigger ها از تغییرات معماری جلوگیری نمی كنند
 • INSTEAD OF Triggers
 • استفاده از IF UPDATE () و COLUMNS_UPDATED در این دوره از آموزش SQL
 • حذف Triggers در این دوره از آموزش SQL
 • رفع اشکال تریگر
 • نحوه نگارش trigger برروی تغییر اطلاعات جداول
 • مقایسه عملکرد Constraint ها و Trigger ها و بررسی مزیت استفاده از Trigger
 • DDL-Data Base – Level – Events
 • آموزش Dropping a DDL Trigger
 • ()EventData در این دوره از آموزش SQL

دوره آموزش sql server-آموزش sql server-آموزش دیتابیس

فیلم های آموزشی مرتبط با این دوره

دستورات DDL زبان تعریف داده ها (Data Definition Language)
دستورات DML زبان دستکاری داده ها (Data Manipulation Language)
توابع sql
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش SQL،آموزش SQL Server

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .