آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

دوره آموزش Front End - به همراه Angular

پیشنیاز : منطق و مقدمات برنامه نویسی و آشنایی با HTML CSS
تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان) وضعیت
1398/11/18 84 ساعت چهار شنبه ها ساعت :18:30 تا 20:30 و جمعه ها ساعت 12:30 تا 16:30 مهندس فرید کرمی 2,150,000 ثبت نام

توجه: از دانشجویان عزیز تقاضا میگردد جهت قطعی کردن ثبت نام با آموزشگاه تماس بگیرند.

دوره جامع تخصصی Front End همراه با Angular و Git

کاملترین دوره کاربردی و پروژه محور طراحی سایت برای بازار کار و مهاجرت


عنوان فیلم:

آموزش Front-End

فیلم اول سر فصل دوره Front-End همراه با Angular

فیلم دوم سر فصل دوره Front-End همراه با Angular

پیش نیازها:


نگاه اجمالی به مباحث این دوره

دانشجو پس از پایان دوره در کلیه مباحث زیر به تسلط کامل خواهد رسید.

 • آموزش JavaScript
 • آموزش JSON
 • آموزش JQuery
 • آموزش Loadsh
 • آموزش SASS
 • آموزش AJAX
 • آموزش Animation
 • آموزش Material Design
 • آموزش SEO
 • آموزش Google Map & Google Analytics
 • آموزش Clean Code
 • آموزش MVC Pattern
 • آموزش Typescript
 • آموزش Object Oriented Programming
 • آموزش Angular
 • آموزش Redux
 • آموزش Dependency Injection
 • آموزش Singleton

اهداف دوره دوره تخصصی Fron-End به همراه Angular

در این دوره ابتدا دانشجو به کدنویسی حرفه ای در JavaScript مسلط خواهد شد سپس با به صورت کاملا تخصصی پروژه های عملی ویژه بازار کار حرفه ای در کلاس پیاده سازی خواهند شد.
تمامی پروژه های ساخته شده بر اساس نیازهای بازار کار داخل و خارج ایران می باشد و دانشجو پس از پایان دوره با حداقل چالش ها در بازار کار مواجه خواهد شد و این به دلیل پیاده سازی انواع پروژه های نیاز بازار کار در کلاس است.
بعد از تسلط کامل دانشجو به برنامه نویسی JavaScript، به سمت JS Framework ها می رویم که در آنجا زبان Typescript همراه با OOP به صورت کامل تدریس می شود و دانشجو در گام آخر برنامه نویسی مدرن سمت Front End را به طور کامل فرا می گیرد. همچین در این دوره به الگو های طراحی مانند DI و Singleton و... نیز می پردازیم.
تضمین می کنیم که دانشجو در پایان دوره می تواند هر قالب وبسایتی را تحت Angular با بهترین کیفیت طراحی کند و به یک برنامه نویس Front End حرفه ای تبدیل شود.


فصل اول

بخش اول
 • مروری بر CSS3 و انیمیشن ها
 • تسلط کامل بر طراحی حرفه ای صفحات مطابق با جدیدترین استانداردها
 • معرفی و نصب محیط WebStorm
 • طراحی حرفه ای و اصولی صفحات وب
 • کار با محیط CMD و نکات آن
 • تفاوت انواع شیوه های برنامه نویسی Front End
 • آموزش کامل کدنویسی به شیوه Component محور
 • آموزش کامل معماری های CSS
 • آموزش کامل معماری BEM
 • ساخت پروژه عملی Navigation مخصوص موبایل
 • ساخت پروژه عملی Todo List
 • افزودن قابلیت List و Create و Edit و Remove
 • افزودن قابلیت Multi Select
 • آموزش کامل کار با Dynamic Event
 • شروع به کار ساخت پروژه عملی و حرفه ای Mobile Task
 • آموزش کامل و حرفه ای AWD و RWD

بخش دوم
 • ایجاد حلقه با For Loop در JavaScript
 • ایجاد حلقه به روش مدرن با استفاده از For...in و For...of در JavaScript
 • کنترل کردن حلقه ها - Loop Control در JavaScript
 • کار با رخدادها - Events در JavaScript
 • ذخیره سازی موقت اطلاعات با استفاده از Cookies در JavaScript
 • تغییر آدرس - Page Redirect در JavaScript
 • کار با Objects و Number و Boolean در JavaScript
 • تعریف مفهوم آرایه ها Arrays در JavaScript
 • آموزش با کلاس ها - Class در JavaScript
 • کار با کلاس Date و Math در JavaScript
 • آموزش یا RegExp در JavaScript
 • مدیریت خطا - Error Handling در JavaScript
 • اعتبار سنجی - Validations در JavaScript
 • ایجاد انیمیشن - Animation در JavaScript
 • خطایابی - Debugging در JavaScript
 • آموزش با JSON و تفاوت آن با XML
 • آموزش کاربردی ECMAScript 6
 • آموزش کاربردی Arrow Functions در JavaScript
 • مرور کار با کلاس ها (Classes) در JavaScript
 • آموزش Enhanced Object Literals در JavaScript
 • آموزش String interpolation در JavaScript
 • آموزش Destructuring در JavaScript
 • آموزش Default در JavaScript
 • آموزش Spread در JavaScript
 • آموزش Spread + Object Literals در JavaScript
 • آموزش Rest در JavaScript
 • آموزش Let در JavaScript
 • آموزش Const در JavaScript
 • آموزش For..of در JavaScript
 • آموزش Unicode در JavaScript
 • آموزش Modules And Module Loaders در JavaScript
 • آموزش Set در JavaScript
 • آموزش WeakSet در JavaScript
 • آموزش Map در JavaScript
 • آموزش WeakMap در JavaScript
 • آموزش Proxies در JavaScript
 • آموزش Symbols در JavaScript
 • آموزش Inheritable Built-ins در JavaScript
 • آموزش New Library در JavaScript
 • آموزش Binary and Octal در JavaScript
 • آموزش Promises در JavaScript
 • آموزش Reflect در JavaScript
 • آموزش Tail Call Optimization در JavaScript
بخش سوم
 • انواع Function ها در JavaScript
 • آموزش با کتابخانه ی JQuery
 • آموزش با Selectors در JavaScript
 • آموزش با Attributes در JavaScript
 • تغییر CSS ها در JQuery
 • مدیریت رخداد ها - Events در JavaScript
 • آموزش با صفحات SPA
 • آموزش با AJAX
 • آموزش با Effects در JavaScript
 • ساخت یک صفحه SPA کامل
 • خواندن اطلاعات از یک سند TXT در JavaScript
 • آموزش با مفهوم Bind کردن اطلاعات در JavaScript
 • ذخیره سازی موقت اطلاعات با استفاده از Local Storage و Session Storage
 • کار با اسناد JSON در AJAX
 • انواع متد ها در AJAX
 • آموزش با مفهوم REST
 • ساخت کامل مدیریت محتوای موقت – نظیر دانشجویان، محصولات و... با قابلیت Read، Delete، Update و Creat (CRUD)
 • تفاوت برنامه نویسی Asynchronous و Synchronous در JavaScript
 • کار با Timer با استفاده از Set Interval و Set Timeout در JavaScript
 • ساخت یک صفحه ی Under Construction در JavaScript
 • کار با Google Map & Google Analytics
 • کار با کتابخانه Lodash

فصل دوم (CSS Preprocessor, Task Runner, Git)

بخش اول
 • آشنایی CSS Preprocessor
 • آشنایی با انواع Preprocessor ها نظیر LESS و SASS و SCSS
 • متغیر ها در SCSS – Variables
 • آشنایی با @-Rules and Directives
 • آشنایی با Control Directives & Expressions
 • آشنایی با Mixin Directives
 • آشنایی با Extend
 • آشنایی با Nesting
 • کار با Operators
 • کار با Functions
 • آموزش کامل Function Directives
 • آموزش کامل پیکسل به تابع EM
 • رنگ با نقشه های SASS
 • آموزش کاملSass و BEM(Block Element Modifier)
 • الگو BEM
 • استفاده از BEM در پروژه بصورت کاربردی
 • آموزش کامل و اصولی BEM Mixins
 • استایل Headlines
 • اصلاح کننده های Headlines
 • استایل عناصر فرم
 • آموزش کامل SMACSS و SASS
 • SMACSS در گردش کار
 • Component طرح بندی پنل
 • آموزش کامل سیستم شبکه Sass
 • آموزش کامل پیکربندی شبکه
 • آموزش کامل طرح بندی ستون
 • استفاده از Media Query Mixin
 • ایجاد تابع برای طرح بندی Flexbox
 • آموزش کامل ایجاد Mixins قدرتمند
 • Smarter Mixins با آرگومان های null و کلمه کلیدی
 • افزودن منطق Conditional به Stylesheets
 • آموزش کامل مرتب سازی مقادیر در نقشه ها
 • نوشتن Loops با for@
 • آموزش کامل Loop از طریق لیست ها با each@
 • آموزش کامل Loop از طریق داده در نقشه با each@
 • نقشه ها و Loop
 • مدیریت خطاها با error and @warn@
 • آموزش کامل اشکال زدایی Sass با Sourcemaps

بخش دوم
 • آموزش کامل ساختن فایل های SASS با Gulp
 • آموزش کامل ساخت و بهینه سازی فایل های Javascript با Gulp
 • ایجاد task runner توسعه برای نوشتن
 • معرفی و نصب Gulp.js
 • ایجاد Task gulp
 • آموزش کامل استفاده از کتابخانه های شخص ثالث Gulp
 • کامپایل Sass با Gulp
 • آموزش کامل افزودن Source Maps به SaSS
 • آموزش کامل بهبود Gulp Task Pipelines
 • آموزش کامل برنامه نویسی JSHint و JSCS
 • آموزش کامل کار باCSS
 • آموزش کامل کامپایل کردن CSS
 • کار با HTML
 • اضافه کردن فایل های JavaScript به HTML
 • استفاده از nodemon در یک Gulp
 • آموزش کامل همگام سازی مرورگر
 • آموزش کامل هماهنگ سازی مرورگرهای مختلف
 • آموزش کامل کار با فونت ها
 • آموزش کامل بهینه سازی تصاویر
 • آموزش کامل ذخیره سازی HTML
 • آموزش کامل بهینه سازی CSS
 • آموزش کامل بهینه سازی JavaScript
 • آموزش کامل راه اندازی کار HTML
 • آموزش کامل اجرای تست های سرور در HTML
 • آموزش کامل اجرای وظایف Refactored
 • آموزش کامل Loaders و Plugins
 • آموزش کامل راه اندازی Webpack
 • آموزش کامل Webpack Validator
 • آموزش کامل Webpack Dev Server
 • آموزش کامل پیکربندی مسیر
 • آموزش کامل Minifying و Source Maps
 • آموزش کامل توسعه در مقابل محیط های تولید
 • اضافه کردن Webpack
 • کار با Webpack
 • اشکال زدایی Webpack
 • وابستگی های صریح
 • بارگیری CSS
 • استفاده از Style و CSS Loaders
 • تعویض ماژول داغ
 • تست با Webpack
 • راه اندازی Karma
 • استفاده از Karma با Webpack
 • استفاده از Karma با Webpack Solution
 • محدوده پوشش و میان افزار Webpack
 • بهینه سازی وب پک
 • ES6ify
 • Tree Shaking
 • افزودن Tree Shaking
 • تقسیم کد
 • استفاده از System.import()
 • افزودن Commons Chunking
 • ذخیره سازی طولانی مدت
 • آموزش کامل استخراج CSS

بخش سوم
 • مفاهیم اصلی Git
 • آموزش کامل مبانی Git
 • Git Repositoryچیست؟
 • ابزارهای Common Git
 • معرفی Git And Source Control
 • نصب و راه اندازی
 • اضافه کردن فایلها به یک Repository با SourceTree
 • Committing Changes با SourceTree
 • ایجاد یک Branch با SourceTree
 • استفاده از Git Tags با SourceTree - Git Checkout
 • ایجاد یک Branch On The Command
 • استفاده از Tag ها با The Command Line
 • آموزش Interacting با Projects
 • شروع با یک پروژه موجود (git init)
 • Commit Log و نمایش جزییات Commit
 • ادغام مراحل با Express Commits
 • پشتیبان گیری تغییرات در Stage و دایرکتوری
 • تاریخچه Git و سفارشی کردن دستورات Git با نام مستعار
 • تغییر نام و حذف فایل ها در Git
 • ایجاد تغییرات در فایل های خارج از Git
 • مقایسه تغییرات (git diff / difftool)
 • شاخه چیست
 • مارکرهای ویژه و HEAD
 • انشعاب و ادغام ساده
 • ادغامها دستی و حل تضادها
 • ریموت با GitHub و BitBucket
 • Remote Repositories چیست؟

فصل سوم (Typescript, Angular, MVC)

بخش اول

بخش دوم
 • معرفی انواع JS Framework ها
 • شروع کار با جدیدترین نسخه Angular
 • تفاوت AngularJS با Angular
 • نصب و راه اندازی محیط (NodeJs و VS Code و...)
 • کار با CLI در Angular
 • ساخت اولین پروژه
 • آشنایی با ساختار پروژه های انگولاری
 • انواع داده و متغیرها - Data Types and Variables
  • Arrays
  • Tuples
  • Enum
  • Any and void
  • null and undefined
  • Type Inference
  • Type Casting
  • Difference between let and var
  • Const declaration
 • آشنایی با Destructuring & Spread
  • Array Destructuring
  • Object Destructuring
  • Mixed Destructuring
  • Property renaming
  • Default Values
  • Spreads
 • آشنایی با کلاس ها - Classes
  • Constructor method
  • Inheritance of classes
  • Typecasting
  • Type Assertion
  • Static Properties
  • Abstract class
 • آشنایی با اینترفیس ها - Interfaces
  • Duck Typing
  • Interface Implementation by class
  • Interface having Optional Property
  • Class extending another class and also implementing an Interface
  • Excess Property Checks
  • Indexable Types
  • Extending Interfaces
 • آشنایی با Generics
  • Generic Types
  • Generic Interface
  • Generic Classes
  • Generic Constraints
  • Using Type Parameters in Generic Constraint
 • آشنایی با Modules and Namespaces
  • Export Syntax
  • Import Syntax
  • Re-export
  • Default exports
  • Using require()
  • Declaring and Using Namespaces
 • آشنایی با Ambients
  • Definition
  • Syntaxo Examples
 • آشنایی با Directives
  • Structural directives (Built-in Directives (ngIF, ngFor, ngSwitch)
  • Style and Class Directives ( ngClass, ngStyle)
  • Attribute directives
  • Host Listener and Host Binding
 • آشنایی با Data binding
  • Property binding and Interpolation
  • Event binding
  • Two-way Binding
  • Use of @Input and @Output
 • آشنایی با Components
  • What are components?
  • Understanding Components lifecycle hooks
  • Creating and using components
  • Dynamic components using ngComponentOutlet
 • آشنایی با Modules
 • کار با Forms
  • Template Driven Forms
  • Model Driven & Reactive Forms
  • Form with @ViewChild
  • Validations
  • Resetting & submitting forms
  • Custom Valuators
 • آشنایی با Pipes
  • Why pipes are useful?
  • Parameterizing pipes
  • Custom pipes
  • Pure and Impure pipes
  • Async pipes
 • آشنایی با Services & Dependency injection
  • Creating Service
  • Logger Service
  • $http Service
  • Injectors
  • Providers
  • Tokens
  • DI in Angular Framework
  • Promises and Observables
 • آشنایی با Routing
  • Introduction
  • Configuring & Navigating
  • Parameterized routes
 • آشنایی با CRUD Operations Using Http Service
  • Creating Services
  • Creating Components
  • Creating Routings
  • Configuring NgModule
  • Run the application
 • ساخت Master Page های چندتایی در Angular

آموزش Front End, آموزش طراحی سایت, آموزش Angular, آموزش Typescript, آموزش SASS, آموزش HTml5, آموزش Ajax

فیلم های آموزشی مرتبط با این دوره

شروع کار با Html
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .