آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

دوره آموزش Front End - به همراه Angular

پیشنیاز : دوره آموزشی طراحی سایت
تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان) وضعیت
1398/06/13 84 ساعت چهارشنبه ها و جمعه ها ساعت 17 تا 20:30 مهندس فرید کرمی 2,150,000 درحال برگزاری
1398/08/09 84 ساعت یکشنبه ها 18:30 تا 20:30 و پنج شنبه ها ساعت 16:30 تا 20:30 مهندس فرید کرمی 2,150,000 ثبت نام

توجه: از دانشجویان عزیز تقاضا میگردد جهت قطعی کردن ثبت نام با آموزشگاه تماس بگیرند.

اهداف دوره:

امروزه با پیشرفت نرم افزار و پیچیدگی های آن، حوزه ی برنامه نویسی تحت وب به دو دسته ی Back End و Front End تقسیم می شود و تحت همین امر برنامه نویسان نیز در حوزه وب به دو دسته ی Back End کار و Front End کار تقسیم می شوند. هدف اصلی این دوره آموزش کلیه ی زبان ها، تکنیک ها و تکنولوژی هایی است که یک برنامه نویس Front End باید به انها تسلط داشته باشد. در این دوره ابتدا دانشجو به طراحی انواع قالب های حرفه ای مسلط می شود سپس با زبان برنامه نویسی JavaScript توانایی برنامه نویسی را بصورت حرفه ای می آموزد. کاملا حرفه ای تحت وب انیمیشن سازی می کند و با مفاهیمی همانند UI و UX و... به صورت تخصصی آشنا می شود. دانشجو می تواند قالب هایی را طراحی کند که از لحاظ SEO در جایگاه مطلوبی باشد و محتوای صفحات به راحتی توسط گوگل شناسایی شوند. دانشجو توانایی کار با نقشه را بصورت کاربردی یاد می گیرد. بعد از تسلط نسبی دانشجو به طراحی وب، به سمت JS Framework ها می رویم که در آنجا زبان Typescript همراه با OOP به صورت کامل تدریس می شود و دانشجو در گام آخر برنامه نویسی مدرن سمت Front End را به طور کامل فرا می گیرد. همچین در این دوره به الگو های طراحی مانند DI و Singleton و... نیز می پردازیم.

سرفصلهای دوره:

فصل اول (HTML, HTML 5, CSS, CSS3, SASS)

 • بخش اول
  • مقدمات طراحی وب
  • تعریف انواع اسناد در کامپیوتر
  • ساخت اولین صفحه ساده وب
  • تفاوت بین DOM و BOM
  • آشنایی با IDE و ابزارهای مناسب طراحی وب
  • آشنایی با HTML
  • رنگ بندی و اصول انتخاب رنگ در طراحی وب
  • آشنایی با Tag و Attribute
  • آشنایی با Meta Tag ها
  • انواع تگ ها در طراحی وب
  • آشنایی با مفهوم Nest
  • آشنایی با مفهوم Layout بندی و ساخت قالب اولیه صفحه
  • اصول Directory و File ها
  • آشنایی با نحوه صحیح کدنویسی در HTML
 • بخش دوم
  • آشنایی با CSS و ایجاد ظاهر و آرایش برای صفحه
  • اعمال CSS به روش های Inline و Internal و External
  • آشنایی با Property های اولیه در CSS نظیر color و background-color و font-size و...
  • انواع شکل رنگ ها در CSS نظیر Hex و RGB و RGBA و...
  • آشنایی با انواع واحد ها در CSS نظیر Px و % و Vh و Em و...
  • آشنایی با مفهوم UI و UX به صورت کاملا کاربردی
  • طراحی به شیوه ی Material Design
  • تعریف مفهوم Box Model
  • آشنایی با Margin و Padding و Border و Outline
  • آشنایی با مفهوم Final Width و Final Height
  • آشنایی با Box Sizing
  • آشنایی با انواع Display ها نظیر Inline و Block و Inline Block
  • آشنایی با Flex
  • آشنایی با مفهوم Line Height و تایپوگرافی در وب
  • آشنایی با Hover و انواع Event ها در CSS
  • تزریق فونت به CSS با استفاده از Font Face
  • آشنایی با مفهوم قسمت بندی بخش های سایت و Component
  • تعریف و استفاده از Bundle
  • آشنایی با انواع Selector ها در CSS
  • آشنایی با Responsive Web Design
  • تفاوت مفاهیم RWD و AWD
  • ساخت صفحات واکنش گرا به صورت تخصصی
  • ساخت یک مثال کامل در رابطه با Image Sprite
  • ساخت نوار منو و زیر منو
  • ساخت گالری تصاویر
  • آشنایی با انیمیشن سازی در وب
  • آشنایی با Transition و Transform
  • کار با آیکن ها و Font Awesome
  • کار با Position و Z-Index
  • ساخت Table
  • کار با انواع لیست ها
  • ایجاد Form و بحث های Input و Button و...
  • آشنایی با Favicon
  • تعریف Semantic و وب معنایی
  • طراحی صفحه بر اساس استانداردهای SEO
  • کار با Selector های پیشرفته در CSS3
  • قرار دادن ویدیو و صوت در صفحه
  • ساخت CSS های پر کابرد بصورت مجزا
  • کار با Pseudo Classes و Pseudo Elements
  • تعریف Validation و ساخت اعتبارسنجی برای فرم ها
  • کار با @Rules
  • کار با اشاره گر موس - Cursor
  • آشنایی با Overflow
  • آشنایی با Gradient
  • آشنایی با اعمال Shadow به متن ها و بخش ها
 • بخش سوم
  • آشنایی CSS Preprocessor
  • آشنایی با انواع Preprocessor ها نظیر LESS و SASS و SCSS
  • متغیر ها در SCSS – Variables
  • آشنایی با @-Rules and Directives
  • آشنایی با Control Directives & Expressions
  • آشنایی با Mixin Directives
  • آشنایی با Extend
  • آشنایی با Nesting
  • کار با Operators
  • کار با Functions
  • Function Directives

فصل دوم (JavaScript, JQuery, AJAX, JSON)

 • بخش اول
  • مقدمات برنامه نویسی
  • رابطه بین سخت افزار و نرم افزار و علت وجود برنامه نویسی
  • تعریف Problem
  • تعریف Algorithm و Flowchart
  • حل مسائل ساده در رابط با برنامه نویسی
  • انواع الگوریتم
  • ایجاد روحیه ی قدرت فکر کردن در حل مسائل
 • بخش دوم
  • آشنایی با زبان JavaScript
  • آشنایی با مفهوم Syntax
  • مفاهیم Operand و Operator
  • انواع داده – Data Types
  • متغیر ها – Variables
  • آشنایی با توابع – Functions
  • آشنایی با انواع عملگرهای محاسباتی و منطقی و...
  • آشنایی با پنج مکان برای نوشتن JavaScript
  • آشنایی یا ساختار شرط نویسی - If...Else
  • ایجاد Switch Case
  • ایجاد حلقه با While Loop
  • ایجاد حلقه با For Loop
  • ایجاد حلقه به روش مدرن با استفاده از For...in و For…of
  • کنترل کردن حلقه ها - Loop Control
  • کار با رخدادها - Events
  • ذخیره سازی موقت اطلاعات با استفاده از Cookies
  • تغییر آدرس - Page Redirect
  • کار با Objects و Number و Boolean
  • تعریف مفهوم آرایه ها Arrays
  • آشنایی با کلاس ها - Calss
  • کار با کلاس Date و Math
  • آشنایی یا RegExp
  • مدیریت خطا - Error Handling
  • اعتبار سنجی - Validations
  • ایجاد انیمیشن - Animation
  • خطایابی - Debugging
  • آشنایی با JSON و تفاوت آن با XML
 • بخش سوم
  • انواع Function ها در JavaScript
  • آشنایی با کتابخانه ی JQuery
  • آشنایی با Selectors
  • آشنایی با Attributes
  • تغییر CSS ها در JQuery
  • مدیریت رخداد ها - Events
  • آشنایی با صفحات SPA
  • آشنایی با AJAX
  • آشنایی با Effects
  • ساخت یک صفحه SPA کامل
  • خواندن اطلاعات از یک سند TXT
  • آشنایی با مفهوم Bind کردن اطلاعات
  • ذخیره سازی موقت اطلاعات با استفاده از Local Storage و Session Storage
  • کار با اسناد JSON در AJAX
  • انواع متد ها در AJAX
  • آشنایی با مفهوم REST
  • ساخت کامل مدیریت محتوای موقت – نظیر دانشجویان، محصولات و... با قابلیت نمایش، حذف، ویرایش و ایجاد (CRUD)
  • تفاوت برنامه نویسی Asynchronous و Synchronous
  • کار با Timer با استفاده از Set Interval و Set Timeout
  • ساخت یک صفحه ی Under Construction
  • کار با Google Map & Google Analytics

فصل سوم (Typescript, Angular, MVC)

 • بخش اول
  • معرفی NPM و کار با Console
  • آشنایی با زبان Typescript
  • آشنایی با برنامه نویسی OOP
  • آشنایی با MVC
  • انواع داده - Types
  • آشنایی با متغیرها - Variables
  • کار با Operators
  • آشنایی با Decision Making
  • آشنایی با Loops
  • کار با Functions
  • آشنایی با Numbers، Strings
  • آشنایی با Arrays
  • آشنایی با Tuples
  • معرفی Union
  • آشنایی با Interfaces
  • آشنایی با Classes
  • معرفی Objects
  • آشنایی با مفهوم Namespaces
  • آشنایی با Modules
  • آشنایی با Ambients
 • بخش دوم
  • معرفی انواع JS Framework ها
  • شروع کار با Angular 6
  • تفاوت AngularJS با Angular
  • نصب و راه اندازی محیط (NodeJs و VS Code و...)
  • کار با CLI در Angular
  • ساخت اولین پروژه
  • آشنایی با ساختار پروژه های انگولاری
  • انواع داده و متغیرها - Data Types and Variables
   • Arrays
   • Tuples
   • Enum
   • Any and void
   • null and undefined
   • Type Inference
   • Type Casting
   • Difference between let and var
   • Const declaration
  • آشنایی با Destructuring & Spread
   • Array Destructuring
   • Object Destructuring
   • Mixed Destructuring
   • Property renaming
   • Default Values
   • Spreads
  • آشنایی با کلاس ها - Classes
   • Constructor method
   • Inheritance of classes
   • Typecasting
   • Type Assertion
   • Static Properties
   • Abstract class
  • آشنایی با اینترفیس ها - Interfaces
   • Duck Typing
   • Interface Implementation by class
   • Interface having Optional Property
   • Class extending another class and also implementing an Interface
   • Excess Property Checks
   • Indexable Types
   • Extending Interfaces
  • آشنایی با Generics
   • Generic Types
   • Generic Interface
   • Generic Classes
   • Generic Constraints
   • Using Type Parameters in Generic Constraint
  • آشنایی با Modules and Namespaces
   • Export Syntax
   • Import Syntax
   • Re-export
   • Default exports
   • Using require
   • Declaring and Using Namespaces
  • آشنایی با Ambients
   • Definition
   • Syntaxo Examples
  • آشنایی با Directives
   • Structural directives
   • Built-in Directives (ngIF, ngFor, ngSwitch)
   • Style and Class Directives ( ngClass, ngStyle)
   • Attribute directives
   • Host Listener and Host Binding
  • آشنایی با Data binding
   • Property binding and Interpolation
   • Event binding
   • Two-way Binding
   • Use of @Input and @Output
  • آشنایی با Components
   • What are components?
   • Understanding Components lifecycle hooks
   • Creating and using components
   • Dynamic components using ngComponentOutlet
  • آشنایی با Modules
   • Root App module
   • Ahead-Of-Time(AOT) Compilation
   • Feature modules
   • Lazy Loading a Module
   • Shared Module
  • کار با Forms
   • Template Driven Forms
   • Model Driven & Reactive Forms
   • Form with @ViewChild
   • Validations
   • Resetting & submitting forms
   • Custom Valuators
  • آشنایی با Pipes
   • Why pipes are useful?
   • Parameterizing pipes
   • Custom pipes
   • Pure and Impure pipes
   • Async pipes
  • آشنایی با Services & Dependency injection
   • Creating Service
   • Logger Service
   • http Service
   • Injectors
   • Providers
   • Tokens
   • DI in Angular Framework
   • Promises and Observables
  • آشنایی با Routing
   • Introduction
   • Configuring & Navigating
   • Parameterized routes
  • آشنایی با CRUD Operations Using Http Service
   • Creating Services
   • Creating Components
   • Creating Routings
   • Configuring NgModule
   • Run the application
  • ساخت Master Page های چندتایی در Angular

آموزش Front End, آموزش طراحی سایت, آموزش Angular, آموزش Typescript, آموزش SASS, آموزش HTml5, آموزش Ajax

فیلم های آموزشی مرتبط با این دوره

شروع کار با Html
شروع کار HTML5
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .