آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش C#

پیشنیاز : دوره منطق و مقدمات برنامه نویسی
تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان) وضعیت
1396/04/13 32 ساعت سه شنبه 16:30 تا 20:30 مهندس رفوآ 450,000 درحال برگزاری
1396/04/13 32 ساعت سه شنبه ها 9 تا 13 مهندس رفوآ 450,000 درحال برگزاری
1396/05/29 32 ساعت یکشنبه ها ساعت 16:30 تا 20:30 مهندس رفوآ 450,000 ثبت نام
اهداف دوره

از آنجا که این دوره آغاز ورود دانشجویان به برنامه نویسی حرفه ای محصولات Microsoft می باشد یادگیری خوب و دقیق این دوره می تواند پایه آغازین ورود به دنیای حرفه ای برنامه نویسی می باشد.

 • آموزش مفاهیم اصلی برنامه نویسی #C و زوایای آموزشی عملی زبان #C از مهمترین اهداف این دوره می باشد.
 • کارکردن با توابع زبان #C و ارسال متغیرها و فراخوانی Call By Reference و فراخوانی Call By value و تفاوت مدل حافظه ای این دو روش فراخوانی نیز از اهداف این دوره می باشد.
 • مفاهیم شی گرایی ساخت کلاس در #C،آموزش Encapsulation در #C، Scope variable ها در #C و همچنین انواع Access Modifier های Public و Private و Protected در زبان #C از اصلی ترین مفاهیم این دوره هستند.
 • بررسی مفاهیم حافظه ای در مبحث شی گرا شامل آموزش Heap در #C, آموزش Stack در#C و آموزش Value Type ها در #C وآموزش Reference Type ها در زبان #Cنیز از مفاهیم این دوره هستند.
 • مفاهیم مهم شی گرا نظیر وراثت ، وراثت چند مرحله ای استفاده از Constructor در Inheritance ، استفاده از Constructor والد در کلاس فرزند در زبان #C نیز از مفاهیم دوره هستند.
 • استفاده از مفاهیم Boxing در زبان #C و Unboxing و آموزش Cast نمودن Object ها به کلاس والد در زبان #C، اعمال پردازش و بازگرداندن Parent Object به Child Object در برنامه نویسی #Cنیز از مفاهیم این دوره هستند.
 • مفاهیم Generic و توابع Generic و پردازشگرهای Generic نیز از مفاهیم این دوره هستند.
 • مفاهیم interface ها و کاربرد آنها در شی گرایی و ارث بری نیز از مفاهیم این دوره هستند
 • آموزش کارکردن با دیتابیس SQL Server آموزش ساخت ساخت جداول در SQL Server،آموزش مفاهیم رابطه بین جداول ، آموزش Primary Key ، آموزش Foreign Key ، و آموزش قواعد referential integrity نیز از مباحث این دوره می باشد.
 • آموزش دستورات SQL شامل Insert و Delete و Update و همچنین WHERE و GROUP BYو Like و ORDER BY نمودن داده ها نیز از مفاهیم این دوره می باشد.
 • نوشتن Stored Procedure برای عملیات CRUD و همچنین اعمال جستجوها نیز از سرفصلهای این دوره هستند
 • با توجه به این که یکی از مهم ترین اهداف آموزش برنامه نویسی #C، درک کامل ADO.Net و عملکرد صحیح آن می باشد و با توجه به این که عمدتا برنامه نویسان نسل جدید درک مناسبی از مفهوم ORM و عملکرد آن در برنامه نویسی پایگاه داده ها ندارند بنابراین آموزش اصولی ADO.Net می تواند به درک هر چه صحیح تر مفاهیم ORM به آنها کمک نماید.لذا برآن شدیم تا با بهره گیری از یک آموزش گام به گام و صحیح که مبنی بر سابقه 16 سال تدریس دوره های برنامه نویسی می باشد آموزش ADO.Net را در سر فصل های آموزش دوره قرار دهیم .

معرفی ADO.Net

 • ADO.Net چیست؟
 • آموزش مفهموم DataProvider وعملکرد آن در زبان #C
 • آموزش شی SQL Connection و عملکرد آن در در زبان #C
 • آموزش شی SQLCommand بصورت عملی در زبان #C
 • آموزش شی SQL DataReader و عملکرد آن در ساخت یک معماری مناسب
 • آموزش مفاهیم مهمی نظیر GenericList , ArrayList ها در زبان #C وبررسی متدها و Property های هریک از این اشیا نیز از مهمترین اهداف این دوره می باشد
 • مفاهیم مهم کار کردن با File ها و اجرای عملیات مهم آنها شامل Delete و Copy و Paste , Rename و کار کردن با دایرکتوری ها و Browse نمودن آنها نیز از ویژگی های این دوره هستند
 • کارکردن با فرم ها انواع باز کردن فرم به صورت معمولی MDI Form همچنین Modal Form و کارکردن با Grid نیز از مفاهیم این دوره هستند.
 • کار کردن با رشته ها و توابع مخصوص پردازش String و همچنین کلاس String Builder نیز از مفاهیم این دوره می باشد.
سرفصلهای دوره آموزش #C

معرفی #C

 • تاریخچه #C
 • انواع زبان های برنامه نویسی
 • انواع نرم افزار های قابل توسعه توسط #C
 • آموزش مفسر ها و کامپایلر ها در #C
 • آشنایی با NetFramework.
 • آموزش نحوه اجرای برنامه های #C
 • آموزش برنامه نویسی ‏Object Oriented Programming
 • محیط توسعه آشنایی با #C
 • اصو ل نامگذاری در #C (‏Naming‏)‏
 • Garbage Collection

آموزش برنامه نویسی در #C

 • اولین برنامه در #C
 • آموزش برنامه نویسی ویندوز در #C
 • آموزش اصول قالب بندی و نمایش متن در #C
 • آموزش Comment ها در زبان #C
 • آموزش استفاده از visual studio 2015
 • آموزش مفاهیم حافظه در #C
 • تصمیم گیری و عملگر های رابطه ای در #C
 • آموزش عبارات کنترل و تکرار در #C
 • آموزش ساختار های کنترلی در #C
 • آموزش ساختار های شرطی در #C
 • آموزش عبارت تکرار ‏while در #C
 • آموزش عملگر های تخصیص دهنده در #C
 • آموزش عملگر های افزاینده و کاهنده در #C
 • آموزش انواع اصلی ‏primitive type‏در #C
 • آموزش عبارات شمارنده و کنترل تکرار در #C
 • آموزش عبارات تکرار ‏for در #C
 • آموزش عبارت ‏Do-while در #C
 • آموزش عبارت چند انتخابی ‏switch در #C
 • آموزش عملگر های منطقی در #C

آموزش متد ها ‏در زبان #C

 • آموزش جامع کلاس ها، متد ها و فیلد های شی گرایی در#C
 • آموزش Optional parameter ها در #C
 • آموزش متد ها و فیلد های ‏Static در #C
 • آموزش اعلان و فراخوانی متد ‏در #C
 • قلمرو اعلان در #C
 • Overloading‏متد ها در #C

آموزش آرایه ها و رشته ها و فایل ها ‏ در #C

 • آموزش انواع اصلی و مرجع در #C
 • آموزش آرایه ها در #C
 • آموزش عبارت ‏for‏پیشرفته در #C
 • آموزش آرایه های چند بعدی در #C
 • آموزش رشته ها و کاراکترها در #C
 • آموزش متدهای کار با کاراکترها در #C
 • مقایسه رشته ها در #C
 • آموزش متد های ‏String در #C
 • آموزش اتصال و استخراج رشته ها در #C
 • آموزش کلاس ‏StringBuilder در #C
 • آموزش متد های کلاس ‏StringBuilder در در #C
 • آموزش کار با فایل های سیستم عامل در #C
 • آموزش ایجاد ،خواندن، نوشتن و اعمال تغییرات در فایلهای ‏xml‏ در #C
 • کاربرد‎Json ‎در #C

آموزش کلاس ها، اشیا و متغییرهای نمونه در #C

 • آموزش اعلان کلاس و نمونه سازی یک شی از کلاس در #C
 • آموزش مقدار دهی شی ها با سازنده ها در #C
 • آموزش مفاهیم کنترل دسترسی (,internal‏Public , private , protected‏)‏
 • آموزش کلاس ‏‎super در #C
 • آموزش متد های سازنده کلاس در #C
 • آموزش کپسوله سازی و متد های ‏set‏و ‏get
 • آموزش Finalize در #C
 • آموزش کلاس های ‏Static در #C
 • آموزش وراثت در #C
 • آموزش برنامه نویسی چند ریختی ‏Polymorphism در #C
 • آموزش کلاس های ‏abstract در #C

کنترل استثنا در #C

 • آموزش انواع Exception در #C
 • بررسی Exception در #C
 • آموزش Finally در #C
 • آموزش Using در #C
 • آموزش Multi-catch در #C
 • اعلان استثنا با نوع های جدید در #C

آشنایی با کامپوننت های گرافیکی و ساخت رابط های کاربری در ویندوز

دسترسی به پایگاه داده ها و تعامل با #C توسط ADO.net

 • بررسی Name Space های System.Data و System.Data.Sqlclient
 • چگونه با استفاده از System.Data.Oledbclient به دیگر بانکهای اطلاعاتی مثل Excel و یا Access و یا... متصل شویم.
 • بررسی انواع روشهای اتصال به بانک SQLServer و عبور از مرحله Windows Form Authentication و Sql Server Authentication
 • بررسی شرایط استفاده از هریک از تنظیمات امنیتی فوق و چرایی و چگونگی و ویژگیهای هرکدام
 • بررسی تنظیمات امنیتی SqlServer
 • آموزش ساخت Login در SQLServer
 • چگونه Login را Lock کنیم و آنرا از Lock خارج کنیم
 • Connection String چیست؟
 • بررسی بخشهای Connection String بر اساس هر یک از انواع مد امنیتی سرور
 • بررسی State در Connection
 • بررسی متدهای شی Connection
 • بررسی شی Command در ADO.Net
 • تخصیص Connection و نقش آن برای شی Command
 • تنظیم ویژگی CommndText جهت فراخوانی Stored Procedure
 • بررسی انواع CommandType و تخصیص مناسب بر اساس هر یک از انواع اجرای Command
 • بررسی ویژگی های Command TimeOut و نقش آن در Transaction ها
 • انواع اجرای Command در ADO.Net
 • بررسی متدهای ExecuteReader() و ExecuteScalar()و ExecuteNonquery() و شرایط استفاده از هر کدام از آنها
 • آموزش تراکنش ها در زبان #C
 • تراکنش چیست؟
 • چگونه تراکنش ها را با استفاده از شی SQL Transaction مدیریت کنیم
 • نقش شی SQLConnection در مدیریت SQL Transaction در #C
 • بررسی مفهوم کلکسیون SQLParameters و نقش آن در ارسال پارامترها به StoredProcedure در زبان #C
 • آموزش جامع و کامل شی DataReader در ADO.Net
 • DataReader چیست؟
 • چگونه با استفاده DataReader ، Record را بازیابی کنیم
 • آیا استفاده از SQLDataReader در بازیابی اطلاعات واقعا 30 مرتبه سریعتر از روشهای دیگر است؟
 • ORM چیست؟
 • درک مفهوم نگاشت Record به یک Object در #C
 • درک مفهوم نگاشت Object به یک سطر در جدول SQLServer
 • درک مفهوم نگاشت یک جدول به یک GenericList
 • درک مفهوم نگاشت حاصله از یک Query خاص به یک List
 • پیاده سازی مفاهیم مرحله قبل با استفاده از اشیاء List ,SqlConnection,SqlCommand,SqldataReader
 • تا اینجا دانشجویان آموخته چگونه فرمهای مجهز به insert,update,Delete نمودن رکوردها بسازند
 • بررسی ساخت فرمهای Search در برنامه های تحت ویندوز
 • آموزش ساخت StoredProcedure برای انجام عمل Search در SQLServer آموزش نحوه اتصال و ارتباط فرمهای Search به SQLServer

در این بخش از دوره آموزشی به آموزش کلیدی مفاهیم دیتابیس می پردازیم:

 • SQLServer چیست؟
 • چگونه SQLServer را نصب کنم؟
 • ارائه و معرفی نسخه مناسب SQLServer برای نصب
 • آموزش محیط کلی کار کردن با SQLServer
 • آموزش مفاهیم اصلی بانک اطلاعاتی
 • جدول چیست؟
 • رابطه چیست؟
 • آموزش ایجاد جداول در SQLServer
 • آموزش انواع DataType ها در SQLServer علی الخصوص DataTypeهای متعلق به Varchar,Nchar,Char,Nvarchar,NvarChar(Max) و زمان مناسب استفاده از هر یک از آنها
 • آموزش مفهوم Identity در جداول SQLServer
 • آموزش ساخت PrimaryKey در SQLServer
 • آموزش ساخت Unique Constraint در SQLServer
 • آموزش ساخت انواع Check Constraint در SQLServer
 • چگونه Dataهای مرتبط با تاریخ را ذخیره سازی کنیم؟
 • آموزش ساخت Relation در SQLServer
 • آموزش ساخت diagram برای درک مفهوم عملکرد SQLServer
 • بررسی دستورات SQL
 • آموزش دستور Insert
 • آموزش دستور Update
 • آموزش دستور Delete
 • آموزش دستور Select همراه با where و And و Or و LikeX%'و Like%X'و Like%X%'
 • آموزش دستورات Join برای اتصال چند جدول به همدیگر در محیط Query نویسی در SQLServer
 • آموزش ساخت StoredProcedure در SQLServer
 • StoredProcedure چیست؟
 • چگونه با بهره مندی از StoredProcedure بهره وری بانک اطلاعاتی را بالا ببریم؟
 • ساخت StoredProcedure برای انجام هر امری درون دیتابیس
 • آموزش نحوه بازیابی ScopeIdentity() در Procedure های ثبت رکورد جدید
آموزش #C,آموزش سی شارپ,آموزش Csharp

لطفا جهت پرداخت شهریه هر دوره، وجه مورد نظر را به حساب بانک پاسارگاد زیر به نام خانم شهرزاد کروس واریز نمایید.
شماره کارت:
5022-2910-3489-0853
شماره شبا:
IR170570022180000635395101

دانلود رایگان کتابهای آموزشی

فیلم های آموزشی مرتبط با این دوره

نام فیلم لینک دانلود
Namespace در سی شارپ (C# namespace) فیلم اول دانلود
کلاس های تو در تو (nested class) در سی شارپ فیلم اول دانلود
ایجاد کتابخانه در سی شارپ (Create C# Library) فیلم اول دانلود
متدهای استاتیک (static method) در سی شارپ فیلم اول دانلود
تغییر پروژه به کتابخانه در سی شارپ (Change Visual Studio Project) فیلم اول دانلود
کلاس به عنوان یک گونه داده ای (class as a data type) فیلم اول دانلود
تقسیم بندی کلاس های هم نام در سی شارپ فیلم اول دانلود
ساخت پروژه از نوع کتابخانه در سی شارپ (Visual Studio Library Project) فیلم اول دانلود
محدوده (scope) و طول عمر (lifetime) متغیرها در سی شارپ فیلم اول دانلود
استفاده از نام مستعار (namespace alias directive) فیلم اول دانلود
آموزش C# - معرفی آموزش زبان C# فیلم اول دانلود
آموزش C# - معرفی آموزش زبان C# فیلم دوم دانلود
آموزش ساخت اولین برنامه C# با Hello word فیلم اول دانلود
آموزش ساخت اولین برنامه C# با Hello word فیلم دوم دانلود
توضیح آموزش ساخت برنامه Hello World در C# فیلم اول دانلود
توضیح آموزش ساخت برنامه Hello World در C# فیلم دوم دانلود
آموزش انواع داده ای Data Types در C# فیلم اول دانلود
آموزش ساختار شرطی if در C# فیلم اول دانلود
آموزش کار با دستور Switch در C# فیلم اول دانلود
آموزش کار با ساختارهای تکرار حلقه Loops در C# فیلم اول دانلود
آموزش کار با توابع Function در زبان C# فیلم اول دانلود
آموزش کار با آرایه ها Arrays در زبان C# فیلم اول دانلود
آموزش C# - آموزش کار با کلاس ها در C# فیلم اول دانلود
آموزش Constructor و destructor در زبان C# فیلم اول دانلود
آموزش کار با Method overloading در C# فیلم اول دانلود
تعیین سطح دسترسی (access modifier) در C# فیلم اول دانلود
اعضای ایستا یا استاتیک (Static members) در C# فیلم اول دانلود
وراثت یا ارث بری (Inhertance) در C# فیلم اول دانلود
کلاس انتزاعی (Abstract Class) در C# فیلم اول دانلود
آموزش کار با Interface ها در C# فیلم اول دانلود
آموزش استفاده از Break Points در Debugging کدهای C# فیلم اول دانلود
آموزش پیشرفته تر کار با Breakpoint در Debug کدهای C# فیلم اول دانلود
آموزش کار با Enumeration در زبان C# فیلم اول دانلود
آموزش مدیریت خطا Exception Handling در C# فیلم اول دانلود
آموزش کار با Structs در زبان C# فیلم اول دانلود
آموزش کار با فایل XML در زبان C# فیلم اول دانلود
آموزش خواندن فایل XML با کلاس XMLReader در C# فیلم اول دانلود
آموزش خواندن فایل XML با کلاس XmlDocument در C# فیلم اول دانلود
آموزش خواندن فایل XML با کلاس XmlNodes در C# فیلم اول دانلود
آموزش کار XPath با کلاس XmlDocument در C# فیلم اول دانلود
آموزش نوشتن XML با کلاس XmlWriter در C# فیلم اول دانلود
آموزش نوشتن فایل XML با کلاس XmlDocument در C# فیلم اول دانلود
آموزش مقداردهی اولیه اشیاء object initializer در C# فیلم اول دانلود
آموزش مقداردهی مجموعه ها Collection در زبان C# فیلم اول دانلود
آموزش متدهای توسعه یافته Extension Methods در C# فیلم اول دانلود
آموزش خواندن و نوشتن فایل ها در C# فیلم اول دانلود
آموزش خواندن و نوشتن فایل ها در C# فیلم دوم دانلود
آموزش کار با فایل ها و پوشه ها در زبان C# فیلم اول دانلود
آموزش استخراج اطلاعات فایل و پوشه ها در زبان C# فیلم اول دانلود
مفاهیم پایگاه داده در سی شارپ (Intro to C# ADO.NET) فیلم اول دانلود
مفاهیم پایگاه داده در سی شارپ (Intro to C# ADO.NET) فیلم دوم دانلود
اتصال به SQL Server در سی شارپ (SqlConnection) فیلم اول دانلود
اجرای دستورات پایگاه داده در سی شارپ (SqlCommand) فیلم اول دانلود
خواندن داده از SQL Server در سی شارپ (SqlDataReader) فیلم اول دانلود
کار با داده به صورت آفلاین در سی شارپ (C# DataSet) فیلم اول دانلود
استفاده از رویه ذخیره شده (Stored Procedure in ADO.NET) فیلم اول دانلود
نمایش بیشتر
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .