آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

طراحی سايت
تاریخ شروع طول دوره زمان برگزاری شهریه
1397/12/9 40 ساعت پنجشنبه ها ساعت 12:15 تا 16:15 600,000
ششصد هزار تومان
عنوان دوره : دوره آموزش Front Endتاریخ شروع طول دوره زمان برگزاری شهریه
1398/2/2 80 ساعت دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 17 تا 20:30 1,540,000
یک میلیون و پانصد و چهل هزار تومان
عنوان دوره : آموزش جوملاتمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .