آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

طراحی سايت
تاریخ شروع طول دوره زمان برگزاری شهریه
1398/2/6 40 ساعت جمعه ها ساعت 12:15 تا 16:15 700,000
هفتصد هزار تومان
عنوان دوره : دوره آموزش Front Endتاریخ شروع طول دوره زمان برگزاری شهریه
1398/2/2 90 ساعت دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 17 تا 20:30 1,750,000
یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان
عنوان دوره : آموزش جوملاتمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .