آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

ویژگی هایی که نباید استفاده کنید

دوره های مرتبط با این مقاله

ویژگی هایی که نباید استفاده کنید

در HTML5 هیچ کدام از ویژگی ها به هدف طراحی نباید استفاده شوند. طراحی بید به وسیله ی CSS محافظت شود. منظور من از طراحی اندازه ی فونت، رنگ، حاشیه، نوع فونت و هرآنچه به هدف نمایش استفاده می شود، می باشد.
شما باید از استفاده از ویژگی هایی که در جدول زیر ارائه شده، بپرهیزید.

Elements
Attributes
caption, iframe, img, input, object, legend, table, hr, div, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, col, colgroup, tbody, td, tfoot, th, thead and tr.
align
body
alink, link, text and vlink
body
background
table, tr, td, th and body
bgcolor
table and object
border
table
cellpadding and cellspacing
col, colgroup, tbody, td, tfoot, th, thead and tr
char and charoff
br
clear
dl, menu, ol and ul
compact
table
frame
iframe
frameborder
td and th
height
img and object
hspace and vspace
iframe
marginheight and marginwidth
hr
noshade
td and th
nowrap
table
rules
iframe
scrolling
hr
size
li, ol and ul
type
col, colgroup, tbody, td, tfoot, th, thead and tr
valign
hr, table, td, th, col, colgroup and pre
width
  • 3056
  •    1884
  • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .