آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

مثال ساده Code-First

دوره های مرتبط با این مقاله

مثال ساده Code-First

خوب اولین مثال ساده Code-First را بسازیم.
در ویژوال استودیو 2010، Class Library project را ایجاد کنید و دو کلاس ساده Student و Standard همان طور که در زیر نیز نشان داده شده است را بنویسید.(برای این مثال شما می توانید Entity Framework 4.1/4.3/5.0 را ببینید).


Student Class:‎
    ‎ public class Student
‎  {‎
    ‎    public Student()‎
    ‎    { ‎
    ‎    ‎
    ‎    }‎
    ‎    public int StudentID { get; set; }‎
    ‎    public string StudentName { get; set; }‎
    ‎  }‎  ‎
    Standard Class:‎
    ‎  ‎ ‎  public class Standard
‎  {‎
    ‎    public Standard()‎
    ‎    { ‎
    ‎    }‎
    ‎    public int StandardId { get; set; }‎
    ‎    public string StandardName { get; set; }‎
    ‎    public string Description { get; set; }‎
    ‎  }

اکنون،یک context class ایجاد کنید که از کلاس DBContext با دو ویژگی DbSet یکی برای Student و دیگری برای Standard مشتق گرفته است.


 
namespace SchoolDataLayer
    ‎  {‎
    ‎    public class Context: DbContext ‎
    ‎      {‎
    ‎        public Context(): base()‎
    ‎        {‎
    ‎        }‎
    ‎        public DbSet < student> Students { get; set; }‎
    ‎        public DbSet < standard> Standards { get; set; }‎
    ‎      }‎
    ‎  }

و اکنون هم Console Project ایجاد کنید تا این کلاس ها را همانطور که در زیر هم نشان داده شده است تست کنید.


 
using (var ctx = new Context())‎
    ‎  {‎
    ‎    Student stud = new Student() { StudentName = "New Student" };‎
    ‎    ctx.Students.Add(stud);‎
    ‎    ctx.SaveChanges();        ‎
    ‎  }

اکنون اگر شما Application را اجرا کنید، از اینکه Application با موفقیت اجرا می شود، شگفت زده خواهید شد.
Application با موفقیت اطلاعات Student را در پایگاه داده ذخیره کرده است اما پایگاه داده کجاست و جدول ها و ستون های آن چه چیزی هستند؟
این زیبایی API های Code-First، Entity Framework است که پایگاه داده را بر اساس پارمترهایی که به سازنده اصلی کلاس context داده شده است، ایجاد می کند. خوب ما هیچ پارامتری را به آن ارسال نکردیم، بنابراین پایگاه داده "SchoolDataLayer.Context" را در SQLEXPRESS محلی ایجاد می کند. جریان کار پایگاه داده را در قسمت بعدی مشاهده خواهیم کرد.
Code-first API دو جدول را نیز در پایگاه داده ایجاد می کند، جدول های Students و Standards براساس کلاس های Student و Standard. Code-first API یک کلید اولیه (Primary Key) در جدول ایجاد می کند اگر کلاس Id یا ویژگی Id را داشته باشد. برای مثال کلاس Student ویژگی StudentId را دارد، بنابراین StudentId را به عنوان کلید اولیه (PK) ایجاد می کند. همین طور ستون ها را با همین اسم و نوع داده ایجاد می کند، که اسم Property ها و نوع داده در زیر نشان داده شده است.


آموزش Entity Framework

خوب در این روش بدون ایجاده پایگاه داده، شما می توانید Application هایی را بنویسید که در نهایت پایگاه داده را از کلاس های Domain تان ایجاد می کند.

 • 14284
 •    4596
 • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانلود سورس کد دانلود فیلم آموزشی دانلود فیلم آموزشی 2 دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
مثال ساده Code-First
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .