آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

عبارت ساده ی SQL Server INSERT

دوره های مرتبط با این مقاله

عبارت ساده ی SQL Server INSERT

برای اینکه یک فرمان INSERT بنویسید، لازم است که نام جدول و نام های ستون و مقادیری را که می خواهید به جدول اضافه کنید، بدانید. اجازه بدهید چند مثال از SQL Server INSERT را بررسی کنیم.

توضیحات

اجازه بدهید کد زیر را کمی توضیح دهیم تا مطمئن شویم در ادامه ی این نکته معنا دار می باشد. در اینجا چند نکته ی جالب وجود دارد:

  • در اولین خط مربوط به کد یک رکورد وارد جدول [dbo].[Customer] می کنیم.
  • برای توضیح بیشتر "dbo" یک نمودار است که می تواند به عنوان یک ظرف برای تنظیم جدول ها، ویوها، برنامه های ذخیره شده و غیره در نظر گرفته شود.
  • پس از آن ستونی از نام هاست که دارای داده ی افزوده شده خواهد بود.
  • دقت داشته باشید که ستون CustomerID را وارد لیست ستون ها نمی کنیم، زیرا SQL Server در حال مدیریت این مقدار برای ما می باشد.
  • در انتها لیست مقادیری است که می خواهیم به ردیفی براساس ترتیب ستون لیست شده اضافه کنیم.
  • در عبارات مقادیر ستون های varchar و datetime در داخل علامت های نقل قول تکی قرار گرفته اند ولی ستون های int اینطور نیستند.
INSERT INTO [dbo].[Customer]‎
‎ ([FirstName]‎
‎ ,[LastName]‎
‎ ,[PhoneNumber]‎
‎ ,[EmailAddress]‎
‎ ,[Priority]‎
‎ ,[CreateDate])‎
VALUES
‎ ('Jonah'‎
‎ ,'Hook'‎
‎ ,'777-777-7777'‎
‎ ,'jonah@neverdull.com'‎
‎ ,1‎
‎ ,'2011-09-01')‎
GO

اجازه بدهید به مثال دوم نگاهی داشته باشیم:

INSERT INTO [dbo].[Customer]‎
‎ ([FirstName]‎
‎ ,[LastName]‎
‎ ,[PhoneNumber]‎
‎ ,[EmailAddress]‎
‎ ,[Priority])‎
VALUES
‎ ('Ethan'‎
‎ ,'Monkey'‎
‎ ,'111-111-1111'‎
‎ ,'ethan@banana.com'‎
‎ ,1)‎
GO

تفاوت در مورد این مجموعه ی منطقی چیست؟ تنها یک تفاوت وجود دارد. ستون CreateDate در لیست ستون ها وجود نداشت. فکر می کنید چه اتفاقی می افتد؟ فرمان ALTER TABLE را به یاد دارید که پس از ایجاد یک نمونه جدول منتشر کردیم؟ این فرمان تاریخ و زمان وارد کردن رکورد به جدول را وارد خواهد کرد.

اجازه بدهید نگاهی به آخرین مثال داشته باشیم و سپس ببینیم چگونه می توان نتایج را تایید کرد. آیا توضیحات مربوط به NULL را در بالا به خاطر دارید؟ آن توضیحات چگونه در مورد این مثال به کار می روند؟

INSERT INTO [dbo].[Customer]‎
‎ ([FirstName]‎
‎ ,[LastName]‎
‎ ,[PhoneNumber]‎
‎ ,[EmailAddress]‎
‎ ,[Priority]‎
‎ ,[CreateDate])‎
VALUES
‎ ('Lindy'‎
‎ ,'Landlover'‎
‎ ,'222-222-2222'‎
‎ ,NULL‎
‎ ,1‎
‎ ,'2011-09-02')‎
GO

در این محیط آدرس ایمیل نداریم، بنابراین NULL وارد می شود، چرا که مقدار ناشناخته است. با این سه مثال در دست اجازه بدهید نتایج را تایید کنیم.

  • 3495
  •    1084
  • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .