آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

رنگ در html

دوره های مرتبط با این مقاله

رنگهای HTML

رنگ ها برای دادن یک ظاهر و احساس خوب به وب سایت شما بسیار مهم می باشند. شما می توانید رنگ ها را روی لایه ی صفحه با استفاده از برچسب < body>مشخص کنید، یا می توانید رنگ ها را برای برچسب های مجزا با استفاده از ویژگی bgcolor مشخص کنید.
برچسب< body>دارای ویژگی های زیر می باشد که می تواند برای تنظیم رنگ های مختلف استفاده شود.


 • bgcolor رنگی را برای زمینه ی صفحه تنظیم می کند.
 • text رنگی را برای متن تنظیم می کند.
 • alink رنگی را برای لینک های فعال یا انتخاب شده تنظیم می کند.
 • link رنگی را برای متن لینک شده تنظیم می کند.

رنگی را برای لینک های بازدید شده تنظیم می کند- یعنی برای متن لینک شده که روی آن کلیک کرده اید.


روش های کدگذاری رنگ HTML

در زیر سه روش متفاوت برای تنظیم رنگ در صفحه ی وب خود مشاهده می کنید:


 • Color names - می توانید نام رنگ ها را به طور مستقیم تعیین کنید، به عنوان مثال سبز، قرمز، آبی و غیره.
 • Hex codes - یک کد شش رقمی که نشان دهنده ی مقدار آبی، قرمز و سبز سازنده ی رنگ، می باشد.
 • Color decimal or percentage values- این مقدار با استفاده از ویژگی rgb( ) تعیین می شود.

اکنون این روش های رنگ گذاری را یکی یکی بررسی خواهیم کرد.


رنگ های HTML – نام رنگ

می توانید برای تنظیم رنگ متن یا زمینه به طور مستقیم از نام رنگ استفاده کنید. W3C لیستی از 16 رنگ پایه را دارد که توسط یک اعتباز سنج HTML ارزیابی می شود، اما نام بیشتر از 200 رنگ مختلف وجود داردکه توسط مرورگرهای مهم پشتیبانی می شوند.


16 رنگ استاندارد W3C

در اینجا نام 16 رنگ استاندارد W3C را مشاهده می کنید، پیشنهاد می شود که از آنها استفاده کنید.


 

Black

 

Gray

 

Silver

 

White

 

Yellow

 

Lime

 

Aqua

 

Fuchsia

 

Red

 

Green

 

Blue

 

Purple

 

Maroon

 

Olive

 

Navy

 

Teal

مثال:

در اینجا مثال هایی را میبینید از تنظیم زمینه ی یک برچسب HTML به وسیله ی نام رنگ.


نمونه یک


  

Use different color names for for body and table and see the result.

امتحان کنید

رنگ های HTML – کدهای Hex

هگزادسیمال یک نمایش 6 رقمی از یک رنگ می باشد. دو رقم اول یعنی RR نمایانگر رنگ قرمر (Red) می باشند، دو رقم بعدی (GG) مقدار سبز (green) را نشان می دهند و آخرین دو رقم (BB) نیز مقدار آبی (blue) را نشان می دهند.
هر کد هگزادسیمال به وسیله ی یک علامت # دنبال می شود. در ادامه رنگ های مورد استفاده در نشانه گذاری هگزادسیمال را مشاهده می کنید.


color

Color HEX

 

#000000

 

#FF0000

 

#00FF00

 

#0000FF

 

#FFFF00

 

#00FFFF

 

#FF00FF

 

#C0C0C0

 

#FFFFFF

در زیر مثال هایی را می بینیند از تنظیم زمینه ی یک برچسب HTML به وسیله ی کد رنگ در هگزادسیمال.


نمونه دو


  

Use different color hexa for for body and table and see the result.

امتحان کنید

رنگ های HTML – مقادیر RGB

مقدار این رنگ با استفاده از ویژگی rgb( ) مشخص می شود. این ویژگی سه مقدار می گیرد که هر کدام برای سبز، قرمز و آبی می باشد. مقدار می تواند عددی بین 0 و 255 یا یک درصد باشد.


توجه:

همه ی مرورگرها ویژگی ( )rgb را پشتیبانی نمی کنند، بنابراین توصیه می شود از آن استفاده نکنید.

در زیر لیستی از رنگ ها با مقادیر RGB را مشاهده می کنید.


Color
Color RGB
rgb(0,0,0)
rgb(255,0,0)
rgb(0,255,0)
rgb(0,0,255)
rgb(255,255,0)
rgb(0,255,255)
rgb(255,0,255)
rgb(192,192,192)
rgb(255,255,255)

در اینجا مثال هایی را مشاهده می کنید از تنظیم زمینه ی یک برچسب HTML به وسیله ی برچسب rgb() با کد رنگ.


نمونه سه


  

Use different color code for for body and table and see the result.

امتحان کنید

در زیر لیستی از 216 رنگ را مشاهده می کنید که تصور می شود سالم ترین و مستقل ترین رنگ های کامپیوتر باشند. این رنگ ها از کد هگزای 000000 تا FFFFFF متفاوت می باشند و توسط همه ی کامپیوترهای دارای پالت رنگ 256 تایی پشتیبانی می شوند.


000000

000033

000066

000099

0000CC

0000FF

003300

003333

003366

003399

0033CC

0033FF

006600

006633

006666

006699

0066CC

0066FF

009900

009933

009966

009999

0099CC

0099FF

00CC00

00CC33

00CC66

00CC99

00CCCC

00CCFF

00FF00

00FF33

00FF66

00FF99

00FFCC

00FFFF

330000

330033

330066

330099

3300CC

3300FF

333300

333333

333366

333399

3333CC

3333FF

336600

336633

336666

336699

3366CC

3366FF

339900

339933

339966

339999

3399CC

3399FF

33CC00

33CC33

33CC66

33CC99

33CCCC

33CCFF

33FF00

33FF33

33FF66

33FF99

33FFCC

33FFFF

660000

660033

660066

660099

6600CC

6600FF

663300

663333

663366

663399

6633CC

6633FF

666600

666633

666666

666699

6666CC

6666FF

669900

669933

669966

669999

6699CC

6699FF

66CC00

66CC33

66CC66

66CC99

66CCCC

66CCFF

66FF00

66FF33

66FF66

66FF99

66FFCC

66FFFF

990000

990033

990066

990099

9900CC

9900FF

993300

993333

993366

993399

9933CC

9933FF

996600

996633

996666

996699

9966CC

9966FF

999900

999933

999966

999999

9999CC

9999FF

99CC00

99CC33

99CC66

99CC99

99CCCC

99CCFF

99FF00

99FF33

99FF66

99FF99

99FFCC

99FFFF

CC0000

CC0033

CC0066

CC0099

CC00CC

CC00FF

CC3300

CC3333

CC3366

CC3399

CC33CC

CC33FF

CC6600

CC6633

CC6666

CC6699

CC66CC

CC66FF

CC9900

CC9933

CC9966

CC9999

CC99CC

CC99FF

CCCC00

CCCC33

CCCC66

CCCC99

CCCCCC

CCCCFF

CCFF00

CCFF33

CCFF66

CCFF99

CCFFCC

CCFFFF

FF0000

FF0033

FF0066

FF0099

FF00CC

FF00FF

FF3300

FF3333

FF3366

FF3399

FF33CC

FF33FF

FF6600

FF6633

FF6666

FF6699

FF66CC

FF66FF

FF9900

FF9933

FF9966

FF9999

FF99CC

FF99FF

FFCC00

FFCC33

FFCC66

FFCC99

FFCCCC

FFCCFF

FFFF00

FFFF33

FFFF66

FFFF99

FFFFCC

FFFFFF

 • 3358
 •    2812
 • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانلود سورس کد دانلود فیلم آموزشی دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
رنگ در html
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .