آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش TypeScript - حلقه ها(Loop) در تایپ اسکریپت (TypeScript)

دوره های مرتبط با این مقاله

آموزش TypeScript - حلقه ها(Loop) در تایپ اسکریپت (TypeScript)

ممکن است به موقعیت هایی برخورد کنید که نیاز باشد بخشی از کد برنامه تان چندین و چندبار تکرار شود. به صورت کلی در این حالت دستورات پشت سرهم اجرا می شوند: ابتدا اولین دستور موجود در یک تابع اجرا می شود سپس نوبت به دومی، سومی و ... می رسد.
زبان های برنامه نویسی ساختارهای کنترلی متنوعی را در اختیار می گذارندکه این امکان را به ما می دهند تا مسیرهای اجرایی پیچیده تری را ایجاد کنیم.
با کمک دستور حلقه می توانیم یک دستور یا گروهی از دستورات را چندین بار اجرا کنیم. در زیر می توانید شکل کلی یک دستور حلقه که در اغلب زبان های برنامه نویسی استفاده می شود را مشاهده کنید.


دوره آموزش Type Script

تایپ اسکریپت برای مدیریت پیش نیازهای ایجاد حلقه در برنامه انواع مختلفی از حلقه ها را ارائه می کند. در شکل زیر دسته بندی حلقه ها ارائه شده است.


دوره آموزش Type Script

آموزش TypeScript – آموزش حلقه ی محدود در TypeScript

به حلقه ای که تعداد تکرار آن ثابت یا محدود باشد، حلقه ی محدود گفته می شود. حلقه ی for نمونه ای از یک حلقه ی محدود می باشد.

ردیف
حلقه ها و توضیحات
1
حلقه ی for
نمونه ای از یک حلقه ی محدود است.

آموزش TypeScript – آموزش حلقه ی نامحدود در TypeScript

به حلقه هایی که تعداد تکرار آن ها نامشخص باشد، حلقه های نامحدود گفته می شود. حلقه های نامحدود را می توان با استفاده از حلقه های زیر به کار گرفت.

ردیف
حلقه ها و توضیحات
1
حلقه ی while
این حلقه هر زمان که نتیجه ی ارزیابی شرط مشخص شده true شود، دستورالعمل موجود را اجرا می کند.
2
حلقه ی do…while
این حلقه مانند حلقه ی while عمل می کند. با این تفاوت که حلقه ی do…while شرط اولین باری که حلقه اجرا می شود را ارزیابی نمی کند.

مثال : حلقه ی while در مقایسه با حلقه ی do..while

var n:number = 5 
while(n > 5) { 
  console.log("Entered while") 
} 
do { 
  console.log("Entered do…while") 
} 
while(n>5)

مثال بالا در ابتدا یک حلقه ی while را اعلان می کند. این حلقه تنها در صورتی وارد میشود که عبارت داده شده به while ، true شود. در این مثال مقدار n بزرگتر از صفر نیست. به همین دلیل مقدار عبارت false شده و برنامه از روی حلقه رد می شود.
از سویی دیگر، حلقه ی do…while یک بار دستور را اجرا می کند. دلیل این کار این است که در اولین تکرار، عبارت بولی لحاظ نمی شود. با این حال برای تکرارهای بعدی while شرط را چک کرده، و کنترل کار را از حلقه می گیرد.
بعد از کامپایل کردن، کد جاوا اسکریپت زیر ایجاد می شود.

//Generated by typescript 1.8.10
var n = 5;
while (n > 5) {
  console.log("Entered while");
}
do {
  console.log("Entered do…while");
} while (n > 5);

و خروجی به صورت زیر نمایش داده می شود.

Entered do…while

آموزش TypeScript – آموزش دستور break در TypeScript

این دستور برای گرفتن کنترل کار از یک ساختار استفاده می شود. استفاده از break در یک حلقه باعث می شود که برنامه از حلقه خارج شود. سینتکس آن در زیر آمده است. سینتکس

break

فلوچارت


دوره آموزش Type Script

مثال

حالا نگاهی به نمونه کد زیر بیاندازید.

var i:number = 1 
while(i<=10) { 
  if (i % 5 == 0) {  
   console.log ("The first multiple of 5 between 1 and 10 is : "+i) 
   break   //exit the loop if the first multiple is found 
  } 
  i++ 
} //outputs 5 and exits the loop

بعد از اینکه این کد را کامپایل کنید، کد جاوا اسکریپت زیر ایجاد می شود.

//Generated by typescript 1.8.10
var i = 1;

while (i <= 10) {
  if (i % 5 == 0) {
   console.log("The first multiple of 5 between 1 and 10 is : " + i);
   break; //exit the loop if the first multiple is found
  }
  i++;
} //outputs 5 and exits the loop

و خروجی به صورت زیر نمایش داده می شود.

The first multiple of 5 between 1 and 10 is : 5

آموزش TypeScript – آموزش دستور continue در TypeScript

این دستور، دستورات بعدی موجود در حلقه ی تکرار فعلی را رد کرده، و کار را به ابتدای حلقه برمی گرداند. این دستور برخلاف دستور break از حلقه خارج نمی شود. بلکه حلقه ی تکرار فعلی را منسوخ کرده و حلقه ی تکرار بعدی را آغاز می کند.

سینتکس

continue

فلوچارت


دوره آموزش Type Script

مثال

مثالی از دستور continue را می توانید در ادامه مشاهده کنید.

var num:number = 0
var count:number = 0;

for(num=0;num<=20;num++) {
  if (num % 2==0) {
   continue
  }
  count++
}
console.log (" The count of odd values between 0 and 20 is: "+count)  //outputs 10 

این مثال تعداد اعداد فرد بین مقادیر 0 تا 20 را نمایش می دهد. این حلقه در صورتی که عدد وارد شده فرد باشد، از تکرار فعلی خارج می شود. این کار با استفاده از دستور continue انجام شده است.
بعد از اینکه مثال بالا را کامپایل کنید، کد جاوا اسکریپت زیر ایجاد می شود.

//Generated by typescript 1.8.10
var num = 0;
var count = 0;

for (num = 0; num <= 20; num++) {
  if (num % 2 == 0) {
   continue;
  }
  count++;
}
console.log(" The count of odd values between 0 and 20 is: " + count);   //outputs 10

خروجی

The count of odd values between 0 and 20 is: 10

آموزش TypeScript – آموزش حلقه ی بی نهایت در TypeScript

این حلقه تا ابد اجرا می شود. با استفاده از حلقه ی for و while می توان به یک حلقه ی بی نهایت رسید.
سینتکس : ایجاد حلقه ی بی نهایت با استفاده از حلقه ی for


for(;;) { 
  //statements 
}

مثال : ایجاد حلقه ی بی نهایت با استفاده از حلقه ی for

for(;;) { 
  console.log(“This is an endless loop”) 
}

سینتکس : ایجاد حلقه ی بی نهایت با استفاده از حلقه ی while

while(true) { 
  //statements 
} 

مثال : ایجاد حلقه ی بی نهایت با استفاده از حلقه ی while

while(true) { 
  console.log(“This is an endless loop”) 
}
 • 385
 •    0
 • تاریخ ارسال :   1397/06/10

دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .