آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

حذف فراخوانی عملکردها (Function Calls) از لیست SELECT

دوره های مرتبط با این مقاله

حذف فراخوانی عملکردها (Function Calls) از لیست SELECT

استفاده از عملکردها به عنوان نوعی از برنامه نویسی معمولا تمرین خوبی است، چرا که به طور کل کد را خواناتر کرده و به شما اجازه می دهد که بارها بارها از آن استفاده کنید. این مسئله در مورد queryهای SQL هم درست میباشد، به جز در این مورد که مواردی وجود دارند که در هنگام اجراهای پشت سر هم یک وضعیت، ممکن است راه موثری برای رسیدن به نتیجه نباشد.

توضیحات

اجازه بدهید به سطح بالای اتفاقاتی که در هنگام استفاده از یک عملکرد در لیست SELECT از یک query می افتد، نگاهی داشته باشیم. اساسا لازم است این عملکرد برای هر رکورد گزارش شده ای توسط query، فراخوانده شود. اگر این عملکرد حاوی اتصال یک جدول چندگانه برای انجام نوعی lookup باشد، این فرایند می تواند بسیار پرهزینه باشد. در برخی موارد بهتر است فراخوانی این جدول را حذف کرده و آن را به سادگی مستقیما به دیگر جدول ها در query خود متصل کنید. برای توضیح این نکته اجازه بدهید که یک query ساده را بگیریم که یک lookup روی یک جدول دیگر انجام می دهد. در زیر چند SQL را می بینید که قبل از تست به اجرای آنها نیاز خواهیم داشت تا عملکرد خود را اجرا کرده و یک ایندکس به ستون lookup اضافه کنیم.

CREATE FUNCTION fn_getParentDate (@ParentID bigint) RETURNS datetime AS
BEGIN
‎ DECLARE @DateData datetime
‎ SELECT @DateData = DateDataColumn from [dbo].[Parent] where ‎ParentID=@ParentID
‎ RETURN @DateData
END
GO
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX idxChild_ParentID
ON [dbo].[Child] ([ParentID]) ‎
 
‎-- cleanup statements
‎--DROP INDEX Child.idxChild_ParentID
‎--DROP FUNCTION fn_getParentDate

اکنون می توانیم یک query ساده بنویسیم که این عملکرد را فرا می خواند و یک lookup روی جدول اصلی انجام می دهد. در اینجا وضعیت را مشاهده می کنید:

SELECT dbo.fn_getParentDate(ParentID),ChildID ‎
‎  FROM [dbo].[Child]‎

با نگاه به explain plan برای این query مشاهده می کنیم که قرار است یک اسکن بر روی جدول Child انجام شود که معنی دار می شود، زیرا عبارت WHERE وجود ندارد و برای هر ردیف گزارش شده از ایندکس روی جدول اصلی استفاده می کند تا یک جستجو برای lookup انجام دهد.

اکنون اجازه بدهید این query را بازنویسی کرده و به جای استفاده از فراخوانی عملکرد، جدول اصلی را به query خود متصل کرده و DateDataColumn را به لیست SELECT خود اضافه کنیم. در اینجا وضعیت را مشاهده می کنید:

SELECT P.DateDataColumn,ChildID ‎
‎  FROM [dbo].[Parent] P INNER JOIN
‎       [dbo].[Child] C ON P.ParentID=C.ParentID‎

با مشاهده ی explain plan برای این query متوجه می شویم که تنها باید به جدول اصلی دسترسی داشته باشد، اما اکنون باید یک اسکن از این جدول، قبل از اجرای اتصال، انجام دهد.

فقط نگاه کردن به طرح های توضیحی بالا مشخص نمی کند که وضعیت بهتر انجام می شود یا نه. جستجوی ایندکس در query با عملکرد ممکن است باعث شود به این نتیجه برسید که اینطور سریعتر است اما اجازه بدهید وضعیت ها را اجرا کرده و نگاهی به نتایج SQL Profiler در زیر بیندازیم. از این نتایج مشاهده می کنیم که در واقع query بدون عملکرد بیشتر از دو برابر سریعتر اجرا شد و از منابع بسیار کمتری استفاده کرد نسبت به آن query که با فراخوانی عملکرد اجرا شد.

CPU
Reads
Writes
Duration
Function
14985
5705126
0
25982
No Function
578
5933
0
11964
  • 3799
  •    974
  • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .