آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تابع LAST در SQL

دوره های مرتبط با این مقاله

تابع LAST در SQL

تابع LAST آخرین داده را از ستون انتخابی بر می گرداند.

فرم دستور LAST در SQL

SELECT LAST(column_name) FROM table_name;
نکته:

تابع LAST تنها در MS Access کاربرد دارد.

روش جایگزین جهت استفاده از تابع LAST در SQL Server, MySQL و Oraclq

فرم دستور در SQL Server

SELECT TOP 1 column_name FROM table_name
ORDER BY column_name DESC;
مثال
SELECT TOP 1 CustomerName FROM Customers
ORDER BY CustomerID DESC;

فرم دستور در MySQL

SELECT column_name FROM table_name
ORDER BY column_name DESC
LIMIT 1;
مثال
SELECT CustomerName FROM Customers
ORDER BY CustomerID DESC
LIMIT 1;

فرم دستور در Oracle

SELECT column_name FROM table_name
ORDER BY column_name DESC
WHERE ROWNUM <=1; 
مثال
SELECT CustomerName FROM Customers
ORDER BY CustomerID DESC
WHERE ROWNUM <=1;
مثال استفاده از تابع LAST

در این آموزش از نمونه پایگاه داده مشهور Northwind استفاده خواهیم کرد.

جدول زیر از میان جدول "Customers" انتخاب شده است:

CustomerID
CustomerName
ContactName
Address
City
PostalCode
Country
1
Alfreds Futterkiste
Maria Anders
Obere Str. 57
Berlin
12209
Germany
2
Ana Trujillo Emparedados y helados
Ana Trujillo
Avda. de la Constitución 2222
México D.F.
05021
Mexico
3
Antonio Moreno Taquería
Antonio Moreno
Mataderos 2312
México D.F.
05023
Mexico
4
Around the Horn
Thomas Hardy
120 Hanover Sq.
London
WA1 1DP
UK
5
Berglunds snabbköp
Christina Berglund
Berguvsvägen 8
Luleå
S-958 22
Sweden

دستور SQL زیر آخرین مقدار از ستون “CustomerName” را از درون جدول “Customers” انتخاب می کند:

SELECT LAST(CustomerName) AS LastCustomer FROM Customers;
  • 4175
  •    2116
  • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانلود سورس کد دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .