آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تابع COUNT() در SQL

دوره های مرتبط با این مقاله

تابع COUNT() تعداد سطرهایی را که از شرط خاصی پیروی می کنند بر می گرداند.

فرم تابع (COUNT(column_name در SQL

تابع COUNT(column_name) تعداد مقادیر ستون مشخص شده را بر می گرداند (مقدار NULL شمرده نمی شود.(

SELECT COUNT(column_name) FROM table_name;

فرم تابع (*)COUNTدر SQL

تابع (*)COUNT تعداد رکوردهای یک جدول را بر می گرداند.

SELECT COUNT(*) FROM table_name;

فرم تابع COUNT(DISTINCT column_name) در SQL

تابع COUNT(DISTINCT column_name) تعداد مقادیر متمایز از یک ستون معین را بر می گرداند.

SELECT COUNT(DISTINCT column_name) FROM table_name;
نکته:

تابع COUNT(DISTINCT) در ORACLE و Microsoft SQL Server کار می کند اما در Microsoft Access کار نمی کند.

مثالی استفاده از COUNT در SQL

در این آموزش از نمونه پایگاه داده مشهور Northwind استفاده خواهیم کرد.

جدول زیر از میان جدول "Orders" انتخاب شده است:

OrderID
CustomerID
EmployeeID
OrderDate
ShipperID
10265
7
2
1996-07-25
1
10266
87
3
1996-07-26
3
10267
25
4
1996-07-29
1
مثال ( COUNT(column_name

دستور SQL زیر تعداد سفارشات “CustomerID”=7 را از جدول “Orders” می شمارد:

SELECT COUNT(CustomerID) AS OrdersFromCustomerID7 FROM Orders
WHERE CustomerID=7
مثال COUNT (*)

دستور SQL زیر تعداد کل سفارشات را در جدول “Orders” می شمارد:

SELECT COUNT(*) AS NumberOfOrders FROM Orders;
مثال COUTN (DISTINCT column_name)

دستور SQL زیر تعداد مشتری های غیر تکراری را در جدول “Orders” می شمارد:

SELECT COUNT(DISTINCT CustomerID) AS NumberOfCustomers FROM Orders;
  • 17502
  •    3178
  • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانلود سورس کد دانلود فیلم آموزشی دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
تابع COUNT() در SQL
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .