آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تابع AVG در SQL

 

دوره های مرتبط با این مقاله

تابع AVG در SQL

تابع AVG میانگین مقادیر یک ستون عددی را بر می گرداند.

فرم دستور AVG در SQL

              
SELECT AVG(column_name) FROM table_name
مثال استفاده از AVG در پایگاه داده

در این آموزش از نمونه پایگاه داده مشهور Northwind استفاده خواهیم کرد.

جدول زیر از میان جدول "Products" انتخاب شده است.

ProductID
ProductName
SupplierID
CategoryID
Unit
Price
1
Chais
1
1
10 boxes x 20 bags
18
2
Chang
1
1
24 - 12 oz bottles
19
3
Aniseed Syrup
1
2
12 - 550 ml bottles
10
4
Chef Anton's Cajun Seasoning
2
2
48 - 6 oz jars
21.35
5
Chef Anton's Gumbo Mix
2
2
36 boxes
25

دستور SQL زیر مقدار میانگین ستون “Price” را از جدول “Products” بدست می آورد.

              
 SELECT AVG(Price) AS PriceAverage FROM Products;

دستور SQL زیر رکورد هایی از “ProductName” و “Price” را انتخاب می کند که قیمتی بیش تر از قیمت میانگین دارند.

SELECT ProductName, Price FROM Products
WHERE Price>(SELECT AVG(Price) FROM Products);

تابع AVG() میانگین مقادیر یک ستون عددی را بر می گرداند.


فرم دستور AVG در SQL

SELECT AVG(column_name) FROM table_name

مثال استفاده از AVG در پایگاه داده

در این آموزش از نمونه پایگاه داده مشهور Northwind استفاده خواهیم کرد.
جدول زیر از میان جدول "Products" انتخاب شده است.


Price
Unit
CategoryID
SupplierID
ProductName
ProductID
18
10 boxes x 20 bags
1
1
Chais
1
19
24 - 12 oz bottles
1
1
Chang
2
10
12 - 550 ml bottles
2
1
Aniseed Syrup
3
21.35
48 - 6 oz jars
2
2
Chef Anton's Cajun Seasoning
4
25
36 boxes
2
2
Chef Anton's Gumbo Mix
5

دستور SQL زیر مقدار میانگین ستون “Price” را از جدول “Products” بدست می آورد.


 SELECT AVG(Price) AS PriceAverage FROM Products;

دستور SQL زیر رکورد هایی از “ProductName” و “Price” را انتخاب می کند که قیمتی بیش تر از قیمت میانگین دارند.


 SELECT ProductName, Price FROM Products

WHERE Price>(SELECT AVG(Price) FROM Products);
 • 7865
 •    2690
 • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانلود سورس کد دانلود فیلم آموزشی دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
تابع AVG در SQL
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .