آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

بازگشت مقادیر پارامتر روش ذخیره شده به فراخوانی یک روش ذخیره شده

دوره های مرتبط با این مقاله

بازگشت مقادیر پارامتر روش ذخیره شده به فراخوانی یک روش ذخیره شده

در بخش قبل در مورد چگونگی انتقال پارامترها به یک روش ذخیره شده (stored procedure) صحبت کردیم، اما گزینه ی دیگر انتقال مقادیر پارامتر از یک روش ذخیره شده به عقب می باشد. یک گزینه ی ممکن برای این کار این است که روش ذخیره شده ی دیگری را فرابخوانید که هیچ داده ای را گزارش نمی دهد، اما مقادیر پارامتر مورد استفاده با فراخوانی stored procedure را گزارش می دهد.

برقراری پارامترهای خارجی برای stored procedure اساسا مشابه برقراری پارامترهای ورودی می باشد، تنها تفاوت این است که شما از عبارت OUTPUT پس از نام پارامتر برای تعیین بازگشت یک مقدار استفاده می کنید. عبارت خروجی یا به وسیله ی کلمه ی کلیدی "OUTPUT" یا فقط "OUT" تعیین می شود.

خروجی ساده:

CREATE PROCEDURE uspGetAddressCount @City nvarchar(30), @AddressCount int ‎OUTPUT
AS
SELECT @AddressCount = count(*) ‎
FROM AdventureWorks.Person.Address ‎
WHERE City = @City

یا به این روش انجام می شود:

CREATE PROCEDURE uspGetAddressCount @City nvarchar(30), @AddressCount int OUT
AS
SELECT @AddressCount = count(*) ‎
FROM AdventureWorks.Person.Address ‎
WHERE City = @City

برای فراخوانی stored procedure آن را مانند زیر اجرا می کنیم. ابتدا قصد داریم یک متغیر را اعلام کنیم، stored procedure را اجرا کنیم و سپس مقادیر گزارش داده شده را انتخاب کنیم:

DECLARE @AddressCount int
EXEC uspGetAddressCount @City = 'Calgary', @AddressCount = @AddressCount ‎OUTPUT
SELECT @AddressCount

این کار مانند زیر نیز قابل انجام می باشد که نام های پارامتر stored procedure انتقال داده نمی شوند:

DECLARE @AddressCount int
EXEC uspGetAddressCount 'Calgary', @AddressCount OUTPUT
SELECT @AddressCount
  • 4980
  •    938
  • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .