آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

اتصال جدول ها در یک مثال وضعیت SELECT

ترکیب JOIN در SQL Server برای ساخت یک مجموعه ی نتیجه ی مجزا از بیشتر از یک جدول استفاده می شود. در پایه ترین سطح دو جدول براساس یک مجموعه ی متداول بین جدول ها به هم متصل می شوند. اتصالات به روش های مختلفی کد گذاری می شوند، اما در این مثال ما از منطق INNER JOIN برای بازگردانی ردیف های هماهنگ شده از هر دو جدول استفاده می کنیم. جدول های مشمول در منطق JOIN در عبارت FROM مشخص می شوند. یک وضعیت ON برای نشان دادن ستون های هماهنگ استفاده می شود. اجازه بدهید به بررسی مسئله بپردازیم.


توضیحات:

اجازه بدهید از همان query استفاده شده در آموزش قبل با کمی اصلاحات متفاوت برای عبارت FROM استفاده کنیم. در مثال زیر ستون هایی را از پنج جدول متفاوت انتخاب می کنیم تا نشان دهیم که داده از هر جدول در منطق JOIN بازگردانده می شود. در مثال زیر این جدول ها را به هم متصل می کنیم.


  HumanResources.Employee
  HumanResources.EmployeeAddress
  Person.Address
  Person.StateProvince

در هر کدام از این محیط ها تشخیص دهنده های مجزا بین جدول ها در عبارت ON استفاده می شوند تا برای بازگرداندن ردیف های هماهنگ اتصال بین جدول ها را برقرار کنند.
همانطور که مشاهده می کنید، نام مستعار گذاشتن مهم می باشد، زیرا این مسئله کد را کوتاه کرده و تایپ کردن را برای هر ستون مشخص شده در منطق SELECT، FROM، JOIN، WHERE، و ORDERED BY به طور قابل ملاحظه ای کوتاه می کند.


USE AdventureWorks;‎

GO

SELECT E.EmployeeID, ‎

E.LoginID AS 'Domain\LoginName',‎

E.HireDate,‎

EA.AddressID,‎

A.AddressID,‎

A.AddressLine1,‎

A.AddressLine2,‎

A.City,‎

S.[Name] AS 'State',‎

A.PostalCode

FROM HumanResources.Employee E

INNER JOIN HumanResources.EmployeeAddress EA

‎   ON E.EmployeeID = EA.EmployeeID

INNER JOIN Person.Address A

‎   ON EA.AddressID = A.AddressID

INNER JOIN Person.StateProvince S

‎   ON A.StateProvinceID = S.StateProvinceID

WHERE E.VacationHours = 8‎

ORDER BY E.HireDate;‎

GO

در زیر نمونه ی مجموعه نتیجه را مشاهده می کنید:


آموزش sql

در صورت تمایل جهت بررسی و آموزش پایگاه داده اوراکل کلیک کنید: آموزش اوراکل


 • 11529
 •    1160
 • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .