آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش backup در sql server به روش کد نویسی/ T-SQL

دوره های مرتبط با این مقاله

آموزش backup در sql server به روش کد نویسی/ T-SQL

تنها دو فرمان برای بک آپ وجود دارد، اولی BACKUP DATABASE می باشد، که به شما اجازه می دهد یک بک آپ کامل از دیتابیس خود به همراه بک آپ های differential، file و غیره، بسته به گزینه ی مورد استفاده، داشته باشید.

توضیح:

فرمان BACKUP DATABASE به شما گزینه های زیادی برای ایجاد بک آپ می دهد. در زیر مثال های مخالفی را مشاهده می کنید.

ایجاد یک بک آپ کامل بر روی Disk:

فرمان نام دیتابیس می باشد. گزینه ی TO DISK مشخص می کند که بک آپ باید بر روی دیسک نوشته شود و موقعیت و نام فایل نیز برای ایجاد بک آپ مشخص می شود.

BACKUP DATABASE AdventureWorks ‎
TO DISK = 'C:\AdventureWorks.BAK'‎
GO

ایجاد بک آپ differential:

این بک آپ گزینه ی WITH DIFFERENTIAL" را اضافه می کند.

BACKUP DATABASE AdventureWorks ‎
TO DISK = 'C:\AdventureWorks.BAK' ‎
WITH DIFFERENTIAL ‎
GO

ایجاد یک فایل level backup:

این فرمان از گزینه ی WITH FILEGROUP برای تعیین بک آپ فایل گروه استفاده می کند. لازم است نام فایل گروه را از طریق دیتابیسی تعیین کنید که به وسیله ی فرمان sp_helpdb 'databaseName' برقرار می شود و نام دیتابیس شما را تعیین می کند.

BACKUP DATABASE TestBackup FILEGROUP = 'ReadOnly' ‎
TO DISK = 'C:\TestBackup_ReadOnly.FLG'‎
GO

ایجاد یک بک آپ کامل به فایل های multiple disk:

این فرمان چند بار از گزینه ی Disk استفاده می کند تا به جای نوشتن بک آپ روی یک فایل بزرگ، آن را روی سه فایل مساوی کوچکتر بنویسد.

BACKUP DATABASE AdventureWorks ‎
TO DISK = 'C:\AdventureWorks_1.BAK',‎
DISK = 'D:\AdventureWorks_2.BAK',‎
DISK = 'E:\AdventureWorks_3.BAK'‎
GO

ایجاد یک بک آپ کامل با یک پسوورد:

این فرمان یک بک آپ با یک پسوورد ایجاد می کند که در هنگام بازگشت دیتابیس نیاز خواهد بود.

BACKUP DATABASE AdventureWorks ‎
TO DISK = 'C:\AdventureWorks.BAK'‎
WITH PASSWORD = 'Q!W@E#R$'‎
GO

ایجاد یک بک آپ کامل با progress stats

این فرمان یک بک آپ کامل ایجاد کرده و پیشرفت بک آپ را نیز نشان می دهد. پیش فرض نمایش پیشرفت بک آپ بعد از هر 10 درصد می باشد.

BACKUP DATABASE AdventureWorks ‎
TO DISK = 'C:\AdventureWorks.BAK'‎
WITH STATS
GO

در اینجا گزینه ی دیگری را مشاهده می کنید که پیشرفت را پس از هر یک درصد نمایش می دهد.

BACKUP DATABASE AdventureWorks ‎
TO DISK = 'C:\AdventureWorks.BAK'‎
WITH STATS = 1‎
GO

ایجاد بک آپ و ارائه ی توصیف برای آن:

این فرمان از گزینه ی description برای ارائه ی نام بک آپ استفاده می کند. این فرمان می تواند بعدا با برخی دستورات بازگشت استفاده شود تا اینکه موارد بک آپ را مشاهده کنید. حداکثر کاراکترها 255 می باشد.

BACKUP DATABASE AdventureWorks ‎
TO DISK = 'C:\AdventureWorks.BAK'‎
WITH DESCRIPTION = 'Full backup for AdventureWorks'‎
GO

ایجاد یک بک آپ معکوس:

این گزینه به شما اجازه می دهد تا چند کپی از بک آپ ها، ترجیحا در موقعیت های مختلف، ایجاد کنید:

BACKUP DATABASE AdventureWorks ‎
TO DISK = 'C:\AdventureWorks.BAK'‎
MIRROR TO DISK =  'D:\AdventureWorks_mirror.BAK'‎
WITH FORMAT
GO

استفاده از چند گزینه:

مثال زیر استفاده از چند گزینه را به طور همزمان به شما ارائه می دهد:

BACKUP DATABASE AdventureWorks ‎
TO DISK = 'C:\AdventureWorks.BAK'‎
MIRROR TO DISK =  'D:\AdventureWorks_mirror.BAK'‎
WITH FORMAT, STATS, PASSWORD = 'Q!W@E#R$'‎
GO
  • 4346
  •    1542
  • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .