آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش کار با تابع ()array_walk در PHP

دوره های مرتبط با این مقاله

آموزش کار با تابع ()array_walk در PHP

با استفاده از تابع ()array_walk در PHP می توان المان ها را در ورودی دریافت نمود و در خروجی نمایش داد .

دستور استفاده از تابع ()array_walk در PHP

array_walk ( $array, $funcname [, $parameter] );

شرح کاربرد تابع ()array_walk در PHP

تابع ()array_walk در PHP تمامی المان های آرایه ی ورودی را دریافت کرده و پس از اجرای عملیات مورد نظر بر روی آن، خروجی را در قالب آرایه جدید بازگردانی می کند.

پارامترهای ارسالی به تابع

شماره
پارامتر مربوطه و شرح کاربرد
1
array(پارامتر الزامی)
آرایه ی ورودی که کلیه ی المان های آن به پارامتر دوم (تابع کاربر با پیاده سازی اختصاصی) پاس داده می شود.
2
funcname(پارامتر الزامی)
یک تابع callback با پیاده سازی اختصاصی که تمامی المان های آرایه را دریافت کرده و بر روی آن ها عملیات معینی را اجرا می کند.
3
parameter(پارامتر اختیاری)
یک پارامتر که به تابع کاربر ارسال می شود.

مقدار بازگشتی و خروجی

مثال
"green", "b"=>"brown", "c"=>"blue", "red");
   array_walk($input,"call_back_function");
?> 

خروجی زیر را به عنوان نتیجه ی عملیات برمی گرداند:

The key a has the value green
The key b has the value brown
The key c has the value blue
The key 0 has the value red
  • 1116
  •    818
  • تاریخ ارسال :   1396/03/28

دانلود PDF دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .