آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش Views در SQL

دوره های پیشنهادی

Views در SQL

View یک جدول مجازی است.

این فصل نشان می دهد که چگونه یک View را ایجاد، حذف و یا تغییر دهید.

دستور CREATE VIEW در SQL

در SQL یک View یک جدول مجازی است که نتیجه حاصل از عبارات و دستورات SQL می باشد.

یک view شامل سطر و ستونهایی دقیقا شبیه یک جدول واقعی است. فیلدها در یک View فیلدهایی هستند که از یک یا چند جدول واقعی در پایگاه داده گرفته شده اند.

شما می توانید توابع SQLو همچنین عبارات WHERE و JOIN را به یک View اضافه کنید و داده های نتیجه را به گونه ای نشان دهید که گویی همگی از یک جدول آورده شده اند.

فرم دستور CREATE VIEW

CREATE VIEW view_name AS

SELECT column_name(s)

FROM table_name

WHERE condition
نکته:

یک View همیشه داده های به روز شده (up-to-date) را نشان می دهد! موتور یک پایگاه داده هر زمانی که کاربر در خواست view کند داده ها را بازسازی می نماید.

استفاده از CREATE VIEW در SQL

اگر پایگاه داده Northwind را دارید شما می توانید چندین view را که به طور پیش فرض روی آن نصب شده است را ببینید.

View با نام Current Product List، لیست محصولات جاری (محصولاتی که تولید آنها متوقف نشده است) را از جدول “Products” نشان می دهد. این view توسط دستور زیر ایجاد می گردد:

CREATE VIEW [Current Product List] AS

SELECT ProductID,ProductName

FROM Products

WHERE Discontinued=No

می توانیم View فوق را به صورت زیر فراخوانی کنیم:

SELECT * FROM [Current Product List]

مثال دیگری از View در پایگاه داده Northwind، تمام محصولاتی را که در جدول “Products” قیمت واحدشان بزرگتر از میانگین قیمت هاست انتخاب می کند:

CREATE VIEW [Products Above Average Price] AS

SELECT ProductName,UnitPrice

FROM Products

WHERE UnitPrice>(SELECT AVG(UnitPrice) FROM Products)

می توانیم view فوق را به صورت زیر فراخوانی کنیم:

SELECT * FROM [Products Above Average Price]

مثال دیگری از View در پایگاه داده Northwind، فروش کل را برای هر دسته از محصولات در سال 1997 محاسبه می کند. توجه کنید که این view داده هایش را از view ی دیگری که “Product Sales for 1997” نامیده می شود می گیرد:

CREATE VIEW [Category Sales For 1997] AS

SELECT DISTINCT CategoryName,Sum(ProductSales) AS CategorySales

FROM [Product Sales for 1997]

GROUP BY CategoryName

می توانیم view فوق را به صورت زیر فراخوانی کنیم:

SELECT * FROM [Category Sales For 1997]

همچنین می توانیم یک شرط روی Query تعریف کنیم. اکنون می خواهیم فروش کل محصولاتی که در گروه “Beverages” هستند را ببینیم:

SELECT * FROM [Category Sales For 1997]

WHERE CategoryName='Beverages'

به روز رسانی یک View

می توانیم یک View را به وسیله دستور زیر به روز رسانی کنیم:

فرم دستور CREATE OR REPLACE VIEW در SQL

CREATE OR REPLACE VIEW view_name AS

SELECT column_name(s)

FROM table_name

WHERE condition

می خواهیم ستون “Category” را به view ی “Current Product List” اضافه کنیم. به وسیله دستور زیر view را به روز رسانی می کنیم:

CREATE VIEW [Current Product List] AS

SELECT ProductID,ProductName,Category

FROM Products
WHERE Discontinued=No

حذف یک View در SQL

می توانید یک view را به وسیله دستور DROP VIEW حذف کنید.

فرم دستور DROP VIEW در SQL

DROP VIEW view_name
  • 19579
  •    3442
  • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانلود سورس کد دانلود فیلم آموزشی دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
آموزش Views در SQL
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .