آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

SQL Server RESTORE FILELISTONLY

گزینه ی RESTORE FILELISTONLY به ما اجازه می دهد تا لیستی از فایل هایی که بک آپ گرفته شده اند را مشاهده کنیم. بنابراین برای مثال اگر شما یک بک آپ کامل داشته باشید، تمام فایل های داده (mdf) و فایل های log (ldf) را مشاهده خواهید کرد.


توضیحات:

این اطلاعات تنها از طریق T-SQL بازگردانده می شوند، راهی برای گرفتن این اطلاعات از SQL Server Management Studio وجود ندارد. گرچه اگر یک بازگردانی انجام دهید و گزینه ها را انتخاب کنید، برخی از این اطلاعات را در SSMS مشاهده خواهید کرد.
گزینه ی RESTORE FILELISTONLY می تواند به سادگی منتشر شود، مانند اینکه برای بک آپ دنبال می شود که روی دیسک موجود است. اگر در یک فایل چند بک آپ وجود داشته باشد و شما "WITH FILE = X" را مشخص نکنید، تنها اطلاعاتی برای اولین بک آپ در فایل دریافت خواهید کرد. برای به دست آوردن تعداد FILE از RESTORE HEADERONLY و ستون "Position" استفاده کنید.


گرفتن اطلاعات filelistlonly از یک فایل بک آپ:
T-SQL

RESTORE FILELISTONLY FROM DISK = 'C:\AdventureWorks.BAK' WITH FILE = 1‎

GO

مجموعه ی نتیجه مانند زیر خواهد بود. موارد کمک کننده در اینجا شامل LogicalName و PhysicalName می شوند.


Value - Row2
Value - Row 1
ColumnName
AdventureWorks_Log
AdventureWorks_Data
LogicalName
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\AdventureWorks_Log.ldf
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\AdventureWorks_Data.mdf
PhysicalName
L
D
Type
NULL
PRIMARY
FileGroupName
153092096
202113024
Size
2199023255552
35184372080640
MaxSize
2
1
FileId
0
0
CreateLSN
0
0
DropLSN
4F544777-6DBB-4BBC-818A-72C0B878610C
50A534B0-156C-42B7-82FE-A57D21A53EEA
UniqueId
0
0
ReadOnlyLSN
0
0
ReadWriteLSN
0
177012736
BackupSizeInBytes
512
512
SourceBlockSize
0
1
FileGroupId
NULL
NULL
LogGroupGUID
0
0
DifferentialBaseLSN
00000000-0000-0000-0000-000000000000
00000000-0000-0000-0000-000000000000
DifferentialBaseGUID
0
0
IsReadOnly
1
1
IsPresent
  • 2024
  •    736
  • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .