آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش Database Mirroring Operating Modes

قرینه سازی - حالت های اجرایی مختلف (Database Mirroring Operating Modes)

در این مبحث شما را با حالت های اجرایی مختلف (همزمان و ناهمزمان) برای session قرینه سازی (گرفت رونوشت عینی) از پایگاه داده آشنا می سازیم.
در ابتدا به شرح چندین واژه که جز بخش اصلی مقاله ی پیش رو هستند، می پردازیم:


High-performance mode (حالت کارایی بهینه):

در این حالت session قرینه سازی به صورت ناهمزمان اجرا شده و تنها از سرور اصلی و سرور قرینه استفاده می کند.همچنین در این حالت تنها تعویض نقشی (role-switching) که صورت می گیرد از نوع forced service/ سرویس اجباری (با از دست رفت احتمالی اطلاعات) می باشد.


( High-safety modeحالت امنیت بهینه):

Database mirroring session به صورت همزمان اجرا می شود و در صورت نیاز علاوه بر سرور اصلی و جایگزین یک witness نیز بکار می برد.
Transaction safety(امنیت تراکنش): یک خاصیت پایگاه داده مختص mirroring (قرینه سازی) هست که مشخص می کند آیا session mirroring (گرفتن رونوشت عینی یا قرینه از پایگاه داده) به طور همزمان(synch) اجرا شود یا ناهمزمان (asynch). دو لایه ی امنیتی وجود دارد: FULL و OFF.


Witness

یک نمونه یا instance اختیاری که به سرور جایگزین (قرینه) این امکان را می دهد که زمان مناسب برای راه اندازی automatic failover را بشناسد. بر خلاف دو failover partner (همراهانی که مکمل هم هستند، mirror و principal)، witness به پایگاه داده سرویس نمی دهد. پشتیبانی automatic failover تنها نقشی است که witness ایفا می کند. witness ویژه ی کار با حالت امنیت بهینه طراحی شده است.


قرینه سازی ناهمزمان (حالت high-performance)

این قسمت نحوه ی کارکرد قرینه سازی ناهمزمان (asynchronous mirroring)، اینکه چه زمانی برای استفاده از حالت high-performance مناسب می باشد و نیز به هنگام از کار افتادگی سرور اصلی چگونه باید اقدام کرد، را برای شما شرح می دهد.
هنگامی که transaction safety بر روی OFF تنظیم شده باشد، session قرینه سازی به صورت ناهمزمان اجرا می شود. عملیات ناهمزمان تنها از یک حالت پشتیبانی می کند و آن حالت high-performance می باشد. این حالت با قربانی کردن دسترس پذیری بالا، کارایی بهینه را ارائه می دهد ( کارایی را بهبوده می بخشد ولی دسترس پذیری را کاهش می دهد). حالت کارایی بهینه یا high-performance فقط از دو سرور جانشین (mirror) و اصلی (principal) استفاده می کند. مشکلاتی که در سمت سرور جانشین رخ می دهد، هیچگاه بر روی سرور اصلی تاثیر نمی گذارد. به مجرد از کار افتادگی سرور اصلی، پایگاه داده ی جانشین DISCONNECTED علامت گذاری شده ولی به عنوان یک نسخه ی ذخیره ی آماده از پایگاه داده (warm standby) در دسترس و قابل استفاده می باشد.
حالت high-performance تنها از یک نوع role-switching (تعویض نقش) پشتیبانی می کند: سرویس اجباری یا forced service (با احتمال از دست رفت جزئی اطلاعات) که سرور جانشین را به عنوان یک ذخیره یا پشتیبان آماده مورد استفاده ی خود قرار می دهد. Forced service تنها یکی از پاسخ های ممکن به رویداد از کار افتادگی سرور اصلی است. از آنجایی احتمال از دست رفت اطلاعات و داده ها وجود دارد، توصیه می شود پیش از بکار بردن و راه اندازی forced service (تحمیل سرویس به سرور جانشین) دیگر گزینه های در دست را نیز امتحان کنید.
نگاره ی زیر یک session را به تصویر می کشد که با استفاده از حالت high-performance پیکربندی شده است.


آموزش sql

در حالت high-performance، به محض اینکه سرور اصلی (principal) گزارش مربوط به تراکنش را به سرور جانشین (mirror) می فرستد، سرور اصلی بدون اینکه منتظر دریافت تصدیق از سرور جانشین شود، یک تأییدیه به سرویس گیرنده (client) ارسال می کند. تراکنش ها بدون اینکه منتظر بمانند تا سرور جانشین گزارشات را بر روی دیسک خود ذخیره کند، تایید ثبت (commit) می شوند. عملیات ناهمزمان به سرور اصلی این امکان را می دهد که با کمترین میزان نهفتگی تراکنش (transaction latency) اجرا و راه اندازی شود.
سرور جانشین تلاش می کند تا با سطرهای گزارش ارسال شده توسط سرور اصلی خود را بروز و هماهنگ نگه دارد، با این حال امکان عقب افتادن آن (پایگاه داده ی جانشین) از پایگاه داده ی اصلی وجود دارد. اما لازم به ذکر است که فاصله یا اختلاف بین این دو اغلب بسیار ناچیز و محدود است. باید توجه داشته باشید که این اختلاف در شرایطی که سرور اصلی زیر کار باری بسیار سنگین قرار دارد و یا سرور جانشین به هر دلیلی درگیر انجام کارهای سنگین می باشد، بسیار بیشتر می شود.


چه زمانی استفاده از حالت high-performance مناسب می باشد؟

این حالت در شرایط یا سناریوی بازیابی از حادثه (disaster-recovery scenario) که در آن سرور های اصلی و جانشین از یکدیگر فاصله ی بسیار زیادی دارند و نیز در مواردی که نمی خواهید خطاهای جزئی سرور اصلی را تحت تاثیر خودشان قرار دهند، بسیار کارامد تلقی می گردد. (disaster-recovery: طرح یک واکنش به هنگامی که خطرى نرم افزار و سخت افزار را تهدید مى کند).


توجه:

log shipping (ارسال گزارشات به سرور) می تواند مکمل بسیار مناسبی برای قرینه سازی (mirroring) و همچنین جایگزین درخوری برای قرینه سازی ناهمزمان (asynchronous mirroring) باشد.

WITNESS و تاثیر آن بر حالت کارایی بهینه (high-performance)

در صورت استفاده از Transact-SQLبرای پیکربندی حالت کارایی بهینه، هرگاه که خاصیت SAFETY بر روی OFF تنظیم شده بود، اکیدا توصیه می کنیم که خاصیت WITNESS را نیز بر روی OFF تنظیم کنید. اگرچه Witnessمی تواند همراه با حالت کارایی بهینه بکار گرفته شود، اما استفاده از آن نه تنها هیچ مزیتی ندارد بلکه ریسک را نیز بالا می برد.
چنانچه اتصال witness از session به دلیل از کار افتادگی یکی از سرورهای همراه (partner) قطع شود، در آن صورت پایگاه داده ی مورد نظر از دسترس خارج می گردد. دلیل این امر این است که اگرچه حالت کارایی بهینه لزوما به یک witness نیاز ندارد، اما در صورت استفاده از آن، session به یک حد نصاب متشکل از حداقل دو نمونه ی سرور دارد که در صورت برقرار نبودن این شرط (اگر حد نصاب برای session برپا نباشد)، session دیگر نمی تواند به پایگاه داده سرویس دهد.
هنگامی که witness در session بر روی حالت high-performance تنظیم شده، اجرای حد نصاب بدین معنا است که:
اگر سرور جانشین از دست برود، سرور اصلی باید به witness متصل باشد، در غیر این صورت سرور اصلی پایگاه داده ی مستقر بر روی خود را از حالت آنلاین خارج ساخته تا اینکه یا سرور witness و یا سرور جانشین (mirror) دوباره به session ملحق شوند.
در صورت از دست رفت سرور اصلی، اجرای forced service بر روی سرور جانشین (تحمیل سرویس به آن) لازمه آن است که سرور جانشین به witness متصل باشد.


واکنش به از کار افتادگی سرور اصلی (principal server)

هنگامی که سرور اصلی خراب می شود، مالک پایگاه داده چندین گزینه پیش روی خود دارد:


 • پایگاه داده را (در حالت غیر قابل دسترس) رها کند تا سرور اصلی بار دیگر دسترس پذیر شود.
  در صورت سالم بودن پایگاه داده ی اصلی و گزارشات تراکنش (transaction log) آن، این گزینه تمامی تراکنش های تایید و ثب شده را البته با قربانی کردن دسترس پذیری، حفظ می کند.
 • Session را به طور کامل متوقف ساخته و پایگاه داده را به صورت دستی بروز رسانی کند، سپس یک session قرینه سازی جدید را آغاز کند.
  اگر پایگاه داده ی اصلی از دست رفته ولی سرور اصلی همچنان پابرجا است، باید بلافاصله از انتهای (tail) فرایند ثبت گزارشات (log) یک نسخه ی پشتیبان بر روی سرور اصلی تهیه کند. (tail backup به فرایند ضبط هر سطر گزارشی که هنوز از آن نسخه ی پشتیبان گرفته نشده گفته می شود تا از این طریق از دست رفتن اطلاعات جلوگیری شود و حفظ تمامیت زنجیره ی گزارشات تضمین گردد). اگر tail-log backup با موفقیت اجرا شد، حذف mirroring بهترین گزینه خواهد بود. پس از حذف mirroring، می توان گزارشات (log) را بر روی پایگاه داده ی جانشین قبلی بالا آورد (احیا کرد) این امر باعث می شود کلیه اطلاعات و داده ها حفظ شوند.
 • توجه:

  چناچه tail-log backup با شکست مواجه شود، دیگر نمی توان منتظر سرور اصلی شد تا خود را بازیابی کند. در چنین موردی باید از forced service بهره گرفت، زیرا که وضعیت جاری session را حفظ می کند.

 • گزینه ی آخر این است که از forced service برای سرور جانشین استفاده کند (که در آن احتمال از دست رفت اطلاعات وجود دارد).
  سرویس اجباری (forced service) صرفا یک روش بازیابی از حادثه (disaster recovery) می باشد و استفاده از آن باید به ندرت صورت گیرد. سرویس اجباری تنها در شرایطی امکان پذیر می باشد که سرور اصلی از کار افتاده باشد، session ناهمزمان باشد (امنیت تراکنش یا transaction safety بر روی OFF تنظیم شده باشد) و نیز در مواردی که session دارای witness نباشد (خاصیت WITNESS بر روی OFF تنظیم شده باشد) و یا witness به سرور جانشین متصل باشد (البته در صورت وجود حد نصاب).

سرویس اجباری باعث می شود سرور جانشین نقش سرور اصلی را بر عهده گرفته و نسخه ی عینی از پایگاه داده را که در دست دارد به سرویس گیرنده ارائه دهد. هنگامی که سرویس به سرور جانشین تحمیل می شود، هر گزارش تراکنشی که در اختیار principal است ولی به سرور جانشین ارسال نشده، از دست می رود. به همین خاطر است که توصیه می کنیم از سرویس اجباری تنها در شرایطی استفاده کنید که از دست رفت احتمالی اطلاعات و داده ها از اهمیت چندانی برخوردار نیست ولی دسترس پذیری بالای پایگاه داده امری ضروری می باشد.


قرینه سازی همزمان – حالت high-safety (synchronous mirroring)

در این بخش شما با نحوه ی عملکرد قرینه سازی آشنا شده، سپس دو حالت مختلف امنیت بهینه (با automatic failover و بدون آن) را خواهید آموخت.
در این قسمت همچنین مطالبی را در رابطه با witness و نقش آن در automatic failover را مطرح خواهیم کرد.
هنگامی که transaction safetyبر روی FULL تنظیم می شود، قرینه سازی (mirroring) در حالت high-safety اجرا شده و پس از یک مرحله ی اولیه ی هماهنگ سازی به طور همزمان عمل می کند.
این بخش به شرح جزئیات session قرینه سازی می پردازد که ویژه ی عملیات همزمان (asynch operation) تنظیم و پیکربندی شده است.
به منظور ایجاد بستر مناسب و زمینه سازی برای عملیات همزمان ویژه ی session، سرور جانشین (mirror) باید پایگاه داده ی جانشین را با پایگاه داده ی اصلی هماهنگ (synch) کند. هنگامی که session آغاز می گردد، سرور اصلی شروع به ارسال گزارشات فعال خود به سرور جانشین می کند. سرور جانشین تمامی سطرهای گزارش های دریافتی را بلافاصله بر روی دیسک می نویسد (write می کند). به مجرد اینکه تمامی سطرهای گزارش بر روی دیسک نوشته شدند، پایگاه های داده هماهنگ سازی می شوند. مادام اینکه ارتباط بین partner ها برقرار است، پایگاه های داده هماهنگ باقی می مانند.


توجه:

جهت نظارت بر تغییراتی که در وضعیت یک session قرینه سازی پایگاه داده رخ می دهد، کافی است از کلاس event " Database Mirroring State Change " استفاده کنید.

پس از اینکه هماهنگ سازی پایان می یابد، تمامی تراکنش هایی که بر روی پایگاه داده ی اصلی تایید ثبت (commit) شده اند بر روی سرور قرینه (mirror) نیز تایید ثبت می شوند که حفظ تمامیت اطلاعات را به ارمغان می آورد. برای انجام این کار باید ابتدا منتظر شوید تا سرور اصلی از سرور جانشین یک پیغام مبنی بر اینکه سرور جانشین گزارش تراکنش را بر روی دیسک ثبت قطعی کرده، دریافت کند، سپس تراکنش را بر روی پایگاه داده ی اصلی تایید ثبت کنید.
دقت داشته باشید که این انتظار میزان نهفتگی (latency) تراکنش را افزایش می دهد.
مدت زمان لازم برای هماهنگ سازی به میزان عقب افتادگی پایگاه داده ی قرینه از پایگاه داده ی اصلی به هنگام آغاز شدن session (که بر مبنای تعداد سطرهای گزارشی که در ابتدا از سرور اصلی دریافت شده سنجیده می شود) و بار کاری پایگاه داده ی اصلی و نیز سرعت سیستم سرور جانشین بستگی دارد. پس از اینکه session هماهنگ می شود، گزارش ثبت قطعی شده که هنوز بر روی پایگاه داده ی جانشین مجددا انجام (redo)نشده، در redo queue باقی می ماند.
به مجرد اینکه پایگاه داده ی جانشین (با پایگاه داده ی اصلی) هماهنگ می شود، وضعیت هر دو نسخه ی پایگاه داده به SYNCHRONIZED تغییر می یابد.
نگهداشت عملیات همزمان به صورت زیر انجام می پذیرد:
با دریافت تراکنش از یک سرویس گیرنده، سرور اصلی گزارشات تراکنش دریافتی را در transaction log ثبت (write) می کند.
سرور اصلی تراکنش را در پایگاه داده ی مربوطه ثبت کرده و به موازات آن (همزمان با آن)، سطرهای گزارش (log record) را به سرور جانشین ارسال می کند. سرور اصلی پیش از تایید کردن هریک از موارد زیر برای سرویس گیرنده، منتظر دریافت یک تائدییه از سرور جانشین می ماند: یک تراکنش که باید تایید ثبت شود و یا یک بازگشت به حالت اولیه (rollback).
سرور جانشین گزارشات را بر روی دیسک ثبت قطعی (harden) کرده، در پی آن یک تائیدییه به سرور اصلی بازمی گرداند.
به محض دریافت تصدیق (acknowledgement) از سرور جانشین، سرور اصلی یک تائیدییه به سرویس گیرنده ارسال می نماید.
حالت high-safety با هماهنگ سازی اطلاعات بین هر دو مکان، از داده های شما محافظت کرده و تمامیت آن ها را تضیمن می کند. کلیه ی تراکنش های تایید ثبت شده، به طور قطع بر روی دیسک سرویس دهنده ی قرینه (mirror server) ثبت می شوند.


حالت امنیه بهینه (high-safety) بدون automatic failover

نگاره ی زیر پیکربندی حالت high-safety را بدون automatic failover به نمایش می گذارد. همان طور که مشاهده می کنید پیکربندی متشکل از تنها دو همراه (partner) است.


آموزش sql

زمانی که partner ها به یکدیگر متصل هستند و پایگاه داده نیز از پیش هماهنگ سازی شده، در این حالت manual failover پشتیبانی می شود. در صورت از کار افتادگی نمونه ی سرور جانشین، نمونه ی سرور اصلی از این اتفاق هیچ تاثیری نپذیرفته و البته بدون قرینه سازی داده ها (mirroring data) همچنان پابرجا می ماند. حال چنانچه سرور اصلی از دست برود، سرور جانشین به حالت تعلیق (suspend) درآمده، ولی امکان تحمیل سرویس (forced service) به سرور جانشین (با احتمال از دست رفت اطلاعات) همواره وجود دارد.


حالت امنیه بهینه (high-safety) با automatic failover

automatic failover با فراهم آوردن امکان سرویس دادن به پایگاه داده حتی پس از از کار افتادگی یکی از سرورها، قابلیت دسترس پذیری بالا را به ارمغان می آورد. automatic failover لازمه ی آن است که session دارای یک نمونه ی سرور سومی باشد، منظور همان سرور witness است که در حالت ایده آل بر روی یک رایانه ی مجزا (سومی) مستقر می شود.
نگاره ی زیر پیکربندی یک session حالت امنیت بهینه را نمایش می دهد که از automatic failover پشتیبانی می کند.


آموزش sql

بر خلاف دو سرور همراه (partner)، witness به پایگاه داده سرویس نمی دهد. تنها وظیفه ای که سرور نام برده بر عهده دارد، کسب اطمینان از عملکرد صحیح و فعال بودن سرور اصلی می باشد. سرور جانشین تنها در صورتی که هر دو سرور witness و mirror حتی پس از قطع اتصال آن ها از سرور اصلی (principal)، ارتباط خود را با یکدیگر حفظ کرده اند، automatic failover را راه اندازی می کند.
در صورت انتخاب و تنظیم witness، session به یک quorum (حد نصاب) نیاز دارد- یک ارتباط که بین حداقل دو نمونه ی سرور برقرار می شود و امکان دسترس پذیری پایگاه داده را فراهم می آورد.
برای اینکه زمینه ی راه اندازی automatic failover مهیا شود، لازم است شرایط زیر برقرار باشند:
پایگاه داده باید از پیش هماهنگ سازی (synch) شده باشد.
خرابی زمانی رخ دهد که هر سه نمونه ی سرور متصل بوده، و سرور witness و mirror همواره ارتباط خود را با یکدیگر حفظ کنند.
از دست رفت یکی از سرورهای همراه (partner)، نتیجه ی زیر را به دنبال می آورد:


 • اگر سرور اصلی تحت شرایط ذکر شده در بخش بالا از کار بیافتد، automatic failover رخ می دهد. سرور جانشین نقش خود را به نقش سرور اصلی تغییر داده (نقش principal را ایفا می کند) و پایگاه داده ی خود را به عنوان پایگاه داده ی اصلی ارائه می دهد.
 • اگر سرور اصلی هنگامی از دسترس خارج شود که هیچ یک از شرایط نام برده برآورده نشده است، استفاده از سرویس اجباری (forced service) امکان پذیر می باشد.
  چنانچه تنها سرور جانشین (mirror) از دسترس خارج شده یا با خرابی مواجه شود، سرور اصلی (principal) و witness همچنان به کار خود ادامه می دهند.
 • اگر session ارتباط خود با witness را از دست بدهد، quorum (حد نصاب) مجاب می کند حداقل دو سرور همراه اتصال خود با session را حفظ کنند. چنانچه هر یک از دو سرور همراه از دسترس خارج شده و حد نصاب را نقض کنند، پایگاه داده نیز در پی آن از دسترس خارج گشته و تا زمانی که حد نصاب برقرار نشده قابل استفاده نمی باشد. این حد نصاب باعث می شود که در صورت غیاب witness، پایگاه داده هیچگاه به صورت exposed اجرا نشود (یعنی هیچگاه بدون اینکه قرینه سازی شده/از آن رونوشت و پشتیبان گرفته شود اجرا گردد).
توجه:

اگر شما از قبل اطلاع دارید که امکان دارد witness تا طولانی مدت قطع باقی بماند، در این صورت به شما توصیه می کنیم witness را به طور کلی از session حذف کنید تا اینکه دوباره در دسترس قرار گیرد.

تنظیمات Transact-SQL و حالت های اجرایی قرینه سازی پایگاه داده

این بخش یک mirroring session را از نظر تنظیمات ALTER DATABASE و حالت های (state) مختلف پایگاه داده ی قرینه سازی شده (mirrored database) و همچنین witness (در صورت وجود آن) توصیف می کند. مطالب این بخش ویژه ی کاربرانی تنظیم شده که بجای SQL Server Management Studio، منحصرا یا عمدتا از Transact-SQL برای مدیریت قرینه سازی پایگاه داده ی خود بهره می گیرند.


نکته:

بجای استفاده از Transact-SQL، می توانید با استفاده از صفحه ی Mirroring پنجره ی محاوره ی Database Properties، حالت اجرایی session را در Object Explorer تنظیم و مدیریت کنید.


چگونه امنیت تراکنش و حالت سرور witness بر روی حالت اجرایی تاثیر می گذارد

حالت اجرایی یک session توسط ترکیبی متشکل از تنظیمات امنیت تراکنش (transaction safety settings) و وضعیت سرور witness (witness state) تعیین می شود. مالک پایگاه می تواند هر زمانی که لازم دانست سطح امنیت تراکنش را تغییر دهد، و در صورت لزوم سرور witness را به session اضافه کرده یا از آن حذف کند.


امنیت تراکنش

امنیت تراکنش، یک خاصیت پایگاه داده ی مختص به قرینه سازی (mirroring-specific property) است که تعیین می کند آیا session به صورت همزمان اجرا شود یا غیرهمزمان. در کل دو سطح امنیتی وجود دارد که عبارتند از:


 • FULL
 • OFF
 • SAFETY FULL

حالت full باعث می شود session به صورت غیرهمزمان و در حالت عملیاتی امنیت بهینه (high-safety) اجرا شود. در صورت وجود سرور witness، session از automatic failover نیز پشتیبانی می کند.
هنگامی که شما با استفاده از دستور ALTER DATABASE session را برقرار می کنید، session در حالی آغاز می گردد که خاصیت SAFETY بر روی مقدار FULL تنظیم شده است. به عبارت دیگر session در حالت high-safety بالا می آید. پس از شروع session، می توانید witness را به آن اضافه کنید.


SAFETY OFF

غیر فعال کردن transaction safety (تنظیم آن بر روی مقدار OFF)، باعث می شود session به صورت غیرهمزمان و در حالت کارایی بهینه (high-performance) اجرا شود. چنانچه خاصیت SAFETY بر روی OFF تنظیم شود، در آن صورت خاصیت WITNESS نیز باید بر روی OFF تنظیم شود (حالت پیش فرض).
تنظیمات مربوطه به امنیت تراکنش پایگاه داده بر روی هر سرور همراه (partner)، در catalog view sys.database_mirroring و داخل ستون های mirroring_safety_level و mirroring_safety_level_desc ضبط می شود.


حالت های مختلف witness

در صورت استفاده از witness، حد نصاب (quorum) باید رعایت شود. از این رو، حالت witness از اهمیت بالایی برخوردار است.
Witness دارای دو حالت زیر می باشد:
زمانی که witness به یکی از سرورهای همراه متصل است، می گوییم witness نسبت به آن سرور در حالت CONNECTED قرار داشته و حدنصاب را با وجود آن سرور تکمیل می کند. در چنین شرایطی، پایگاه داده ی مورد نظر با وجود عدم دسترسی به یکی از دو سرور همراه (partner)، باز هم در دسترس خواهد بود.
در شرایطی که witness وجود دارد اما در حال حاضر به یک سرور همراه متصل نمی باشد، می گوییم witness در رابطه با آن سرور (partner) در وضعیت DISCONNECTED یا UNKOWN به سر می برد. در چنین مواردی، witness حد نصاب را با آن سرور رعایت نکرده و اگر دو سرور همراه نیز به یکدیگر متصل نباشند، پایگاه داده کاملا از دسترس خارج می گردد.
وضعیت هر witness بر روی نمونه سرور در catalog view، sys.database_mirroring و داخل ستون های mirroring_witness_state و mirroring_witness_state_desc ضبط می شود.
جدول زیر به طور خلاصه شرح می دهد چگونه حالت اجرایی یک session به تنظیمات امنیت تراکنش و وضعیت witness بستگی دارد:


وضعیت witness
امنیت تراکنش
حالت اجرایی
NULL (witness بدون)2
OFF
حالت کارایی بهینه (High-performance)
NULL (witness بدون )
FULL
حالت امنیت بهینه (High-safety) بدون automatic failover
CONNECTED
FULL
حالت امنیت بهینه با automatic failover1

در صورت قطع اتصال witness از session، توصیه می کنیم WITNESS را بر روی OFF تنظیم کنید تا زمانی که نمونه ی سرور مورد نظر دوباره در دسترس قرار بگیرد.
در صورتی که witness حاضر بوده و در حالت اجرایی high-performance فعال می باشد، می توان گفت که witness در session هیچ مشارکتی ندارد. با این حال، جهت در دسترس گذاشتن پایگاه داده، حداقل دو نمونه ی سرور باید به session مربوطه متصل باشند. از این رو پیشنهاد می کنیم خاصیت WITNESS را در session های high-performance بر روی OFF تنظیم کرده و در همین حالت باقی بگذارید.


مشاهده ی تنظیمات مربوطه به safety و حالت سرور witness

به منظور مشاهده ی تنظیمات مربوط به امنیت و حالت witness، کافی است sys.database_mirroring catalog view را مورد استفاده قرار دهید. ستون های مربوطه به شرح زیر می باشند:


شرح
ستون
عامل
تنظیمات transaction safety ویژه ی بروز رسانی ها بر روی سرور جانشین، بر روی یکی حالات زیر قرار می گیرد:
UNKNOWN
OFF
FULL
NULL = پایگاه داده در دسترس نمی باشد.
mirroring_safety_level or mirroring_safety_level_desc
امنیت تراکنش
اسم سرور پایگاه داده، mirroring witness یا NULL. NULL بیانگر این است که هیچ سرور witness ایی موجود نمی باشد.
mirroring_witness_name
آیا سرور witnessدر کار هست؟
وضعیت witness در پایگاه داده ی مستقر بر روی یک سرور همراه (partner) در یکی از حالت های زیر قرار دارد:
UNKNOWN
CONNECTED
DISCONNECTED
NULL = هیچ witness ای وجود ندارد یا اینکه پایگاه داده در دسترس نمی باشد.
mirroring_witness_state or mirroring_witness_state_desc
وضعیت witness
برای مثال، می توانید کد زیر را در سرور اصلی یا جانشین وارد کنید:
SELECT mirroring_safety_level_desc, mirroring_witness_name, mirroring_witness_stat

عوامل موثر بر عملکرد و رفتار session به هنگام از کار افتادگی سرور اصلی

جدولی که در زیر مشاهده می کنید، به طور خلاصه اثر ترکیبی تنظیمات امنیت تراکنش (transaction safety setting)، وضعیت پایگاه داده (database state) و نیز وضعیت witness بر session به مجرد از دسترس خارج شدن پایگاه داده ی اصلی را شرح می دهد:


عملکرد یا رفتاری که به هنگام از کار افتادگی سرور اصلی، session از خود نشان می دهد.
وضعیت witness
وضعیت قرینه سازی (Mirroring state) از پایگاه داده ی جانشین
امنیت تراکنش
Automatic failover رخ می دهد.
CONNECTED
SYNCHRONIZED
FULL
Mirror server stops; failover is not possible, and the database cannot be made available.
سرور قرینه (mirror) از کار افتاده، failover امکان پذیر نمی باشد و همچنین پایگاه داده را نمی توان در دسترس قرار داد.
DISCONNECTED
SYNCHRONIZED
FULL
می توان سرویس را به سرور قرینه به زور اعمال کرد (با احتمال از دست اطلاعات).
NULL (witness (وجود ندارد
SUSPENDED یا DISCONNECTED
OFF
می توان سرویس را به سرور قرینه تحمیل کرد (با احتمال از دست رفت اطلاعات).
NULL (witness (وجود ندارد
SYNCHRONIZING یا SUSPENDED
FULL
 • 1905
 •    1022
 • تاریخ ارسال :   1394/09/21

دانلود PDF دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .