آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش Database Mirroring

Database mirroring (قرینه سازی/پشتیبان گیری و ایجاد یک رونوشت عینی از پایگاه داده)

عبارت است از ایجاد رونوشت یا کپی هایی اضافه بر سازمان از یک پایگاه داده و نگهداشت آن ها. مقصود از انجام این کار، کسب اطمینان از قابل دسترس بودن مداوم داده ها و کاهش یا به حداقل رساندن زمان از کار افتادگی (downtime) است که ممکن است از خرابی داده ها یا از دست رفتگی آن ها و نیز از شرایطی که در آن عملیات یک شبکه به صورت جزئی دچار اخلال شده، نشات گرفته شود. Mirroring (قرینه سازی) به ازای هر پایگاه داده یک رونوشت عینی ایجاد می کند (مختص هر پایگاه داده جداگانه پیاده سازی می شود) و تنها با آن دسته از پایگاه داده هایی کار می کند که از مدل full recovery ( بازیابی کامل) بهره می گیرند.


مزایای Database mirroring

 • میزان دسترس پذیری یک بانک اطلاعاتی را افزایش می دهد.
  در صورت بروز یک اشتباه غیر قابل پوشش (disaster)، در high-safety mode و با بهره گیری از مکانیزم failover خودکار (یک روش نگهداشت و محافظت از داده از خرابی و شکست ها که در آن سیستم ذخیره به مجرد از کار افتادن سیستم اصلی، جایگزین شده و عملیات را بدست می گیرد)، کپی یا نسخه ی ذخیره از پایگاه داده را بالا آورده و از این طریق مانع از از دست رفت داده می گردد. در دیگر operating mode ها(حالت عملیاتی)، مدیر پایگاه داده (database administrator) این گزینه را پیش رو دارد که البته با کمی ریسک از دست رفت اطلاعات، کاری کند که نسخه ی ذخیره ی به زور بالا آید.
 • حفاظت اطلاعات را افزایش می دهد.
  Database mirroring بسته به حالت عملیاتی، high-safety (حالت امنیت بهینه) یا high-performance (کارایی بهینه)، redundancy یا افزونگی از اطلاعات (نسخه های تکراری و اضافه بر سازمان از داده ها) فراهم می نماید.
  سرور همراه(partner) Database mirroring که بر روی SQL Server 2008 یا ویرایش های جدیدتر run می شود اتوماتیک وار سعی می کند خطاهایی را که مانع از خوانده شدن صفحه ی دربردارنده ی اطلاعات (data page) می شود، برطرف سازد. سرور همراه ای ((partner که قادر به خواندن صفحه ی دلخواه نیست، درخواست نسخه ی جدید را از partner دیگر می کند. چنانچه این درخواست (request) با موفقیت اجرا شود، کپی درخواست شده جایگزین صفحه ای که قابلیت خواندن آن وجود ندارد می شود که در نهایت باعث رفع مشکل می گردد.
 • قابلیت دسترس پذیری database production (پایگاه داده ای که به منظور پردازش روزانه ی تراکنش ها بکار می رود. یک database production دربردارنده ی داده هایی است که برای انجام task های تولیدی مانند ایجاد و بروز رسانی قابلیت ها بکار می رود.) را به خصوص در زمان بروز رسانی و ارتقا بالا می برد.
  به منظور کاهش مدت زمان از کار افتادگی یک پایگاه داده که از آن رونوشت عینی گرفته شده (قرینه سازی شده)، می توان به ترتیب و پی در پی نمونه های (instance) SQL Server که میزبانی failover partner ها (سرورهایی که در صورت از کار افتادگی یکی برای بالا آوردن پایگاه داده به دیگری روی می آورد) را بر عهده دارند، بروز رسانی کرد. در این صورت مدت زمان از کار افتادگی تنها به مدت زمانی که برای اجرای یک failover لازم است محدود می شود. این شکل از بروز رسانی تحت عنوان rolling upgrade (بروز رسانی تدریجی) نیز شناخته می شود.

واژه ها و تعاریف تخصصی مربوط به مفهوم Database mirroring

 • automatic failover: فرایندی است که طی آن به مجرد از کار افتادگی سرویس دهنده ی اصلی (principal server)، mirror server (سرویس دهنده ی جانشین یا قرینه) نقش سرور اصلی را بر عهده گرفته و نسخه ی پشتیبان از پایگاه داده ی مورد نظر را (به عنوان پایگاه داده ی اصلی) بالا می آورد.
 • failover partners: دو نمونه ی سرور (سرور اصلی یا جانشین) که به عنوان role-switching partner )همراه هایی که نقش هایشان را بایکدیگر تعویض می کنند و یا به عبارتی مکمل یکدیگر هستند) برای سرور قرینه سازی شده (mirrored server) نقش ایفا می کنند.
 • forced service: یک مکانیزم failover است که توسط مالک پایگاه داده راه اندازی می شود. این مکانیزم به محض از کار افتادگی سرور اصلی (principal server) به پایگاه داده ی جانشین mirror database (با وجود اینکه در حالت نامشخص به سر می برد) ، service اعمال می کند (انتقال می دهد).
 • High-performance mode: در این حالت session قرینه سازی (session ای که در آن از پایگاه داده رونوشت عینی گرفته شده یا به عبارتی دیگر قرینه سازی صورت می گیرد) به طور ناهمزمان (asynchronous) اجرا می شود و تنها از سرور اصلی و سرور جانشین استفاده می کند.همچنین در این حالت تنها تعویض نقشی (role-switching) که صورت می گیرد از نوع forced service (با از دست رفت احتمالی اطلاعات) می باشد.
 • High-safety mode : session قزینه سازی به صورت همزمان اجرا می شود و در صورت نیاز علاوه بر سرور اصلی و جانشین یک witness نیز بکار می برد.
 • manual failover: یک مکانیزم failover است که در حالی که سرور اصلی هنوز فعال (پابرجا) است توسط مالک پایگاه داده راه اندازی می شود. وظیفه ی آن در انتقال service از پایگاه داده ی اصلی به پایگاه داده ی جانشین در زمانی که هر دو در حالت هماهنگ به سر می برند (با یکدیگر هماهنگ سازی شده اند)، خلاصه می شود.
 • mirror database: کپی یا نسخه ی عینی از پایگاه داده که به طور معمول کاملا با پایگاه داده ی اصلی هماهنگ سازی (synchronize) می شود.
 • mirror server: در یک پیکربندی database mirroring، به نمونه ی سرور که پایگاه داده ی جانشین (mirror database) بر روی آن مستقر می باشد گفته می شود.
 • principal database: در database mirroring، به یک پایگاه داده ی خواندنی-نوشتنی (read-write) اطلاق می گردد که رکورد های گزارش تراکنش (transaction log record) آن به نسخه ی عینی (copy) پایگاه داده ی مورد نظر (mirror database) اعمال می شود.
 • principal server: در database mirroring، سرور همراه ای (partner) که پایگاه داده ی آن در حال حاضر پایگاه داده ی اصلی (principal database) می باشد.
 • redo queue: سطرهای گزارش تراکنش دریافتی که در حافظه ی سرور جانشین در حالت انتظار (تعلیق) قرار دارند.
 • Role: سرور اصلی و سرور جانشین با ایفای نقش mirror و principal، همدیگر را تکمیل می کنند. در صورت نیاز، نقش witness را سرور دیگر (سوم) ایفا می کند.
 • role switching (تعویض نقش): به بر عهده گرفتن و ایفای نقش اصلی (principal role) توسط mirror گفته می شود.
 • Session: ارتباط ای که در طی قرینه سازی پایگاه داده (mirroring) مابین سرور اصلی، سرور جانشین و سرور witness (در صورت وجود آن) برقرار می شود.
  پس از اینکه mirroring session شروع شده یا از سر گرفته می شود، به فرایندی گفته می شود که طی آن سطرهای گزارش (log record) پایگاه داده ی اصلی که با گذشت زمان بر روی سرور اصلی (principal server) جمع شده ، به سرور جانشین ارسال می گردد. سرور جانشین نیز این سطرهای گزارش را بلافاصله بر روی حافظه ی خود ذخیره می کند تا با سرور اصلی هماهنگ گردد.
 • Transaction safety (امنیت تراکنش): یک خاصیت پایگاه داده مختص mirroring (قرینه سازی) هست که مشخص می کند آیا session mirroring (گرفتن رونوشت عینی یا قرینه سازی) به طور همزمان(synch) اجرا شود یا ناهمزمان (asynch). دو لایه ی امنیتی وجود دارد: FULL و OFF.
 • Witness: یک نمونه یا instance اختیاری که به سرور جانشین این امکان را می دهد که زمان مناسب و دقیق برای راه اندازی automatic failover را بشناسد. بر خلاف دو failover partner (همراهانی که مکمل هم هستند، mirror و principal)، witness به پایگاه داده سرویس نمی دهد. پشتیبانی automatic failover تنها نقشی است که witness ایفا می کند. witness ویژه ی کار با حالت امنیت بهینه (high-safety) طراحی شده است.

مروری بر Database mirroring

Database mirroring دو نسخه ی عینی (کپی) از یک پایگاه داده نگه می دارد که باید بر روی نمونه های مختلف SQL Server Database Engine (موتور پایگاه داده ی SQL Server) مستقر شوند. به طور معمول، این نمونه های سرور خود بر روی رایانه هایی که در مکان های مختلف قرار دارند، مستقر می شوند. راه اندازی و پیاده کردن database mirroring بر روی یک پایگاه داده، باعث ایجاد یک رابطه (relationship) بین نمونه های مختلف سرور می شود.این ارتباط تحت عنوان database mirroring session (session قرینه سازی از پایگاه داده) شناخته می شود.
یک سرویس دهنده یا سرور نمونه است که پایگاه داده را به سرویس گیرنده ها یا کلاینت ها ارائه می دهد، این سرویس دهنده principal server (سرور اصلی) اطلاق می گردد. نمونه ی دیگری نیز وجود دارد که بسته به پیکربندی و حالت (state) پایگاه داده به عنوان یک سرور جایگزین ذخیره ایفای نقش می کند. هنگامی که mirroring session پایگاه داده هماهنگ سازی می شود، database mirroring یک سرور جانشین آماده (hot standby server) ارائه می دهد که امکان اجرای مکانیزم failover سریع را بدون از دست رفت داده از تراکنش های اجرا و ثبت شده (committed transaction) فراهم می آورد. حال زمانی که session هماهنگ سازی (synchronize) نشود، mirror server به عنوان یک سرویس دهنده ی جایگزین آماده (اما با احتمال از دست رفت داده) قابل دسترس و استفاده می باشد.
سرورهای اصلی (principal) و جانشین (mirror) با برقراری ارتباط و همکاری با یکدیگر نقش partner را در یک mirroring session پایگاه داده ایفا می کنند. همان طور که پیش تر شرح داده شد، دو سرور نام برده یکدیگر را تکمیل می کنند: principal role و mirror role . در هر زمان معینی، یک همراه یا partner نقش اصلی (principal role) و دیگری نقش سرور جایگزین را ایفا می کند. هر همراه نیز مالک نقش جاری خود خوانده می شود. همراهی که مالک نقش اصلی می باشد تحت عنوان principal server شناخته می شود و نسخه ی عینی از پایگاه داده که هم اکنون در اختیار دارد نیز پایگاه داده ی اصلی یا principal database تلقی می گردد. حال آن همراهی که مالک نقش جانشین یا mirror role می باشد، به عنوان mirror server (سرور جانشین) شناخته می شود و نسخه ی عینی که از پایگاه داده در دست دارد، پایگاه داده ی جانشین (mirror database) جاری محسوب می شود. هنگامی که database mirroring بر روی محیط تولیدی یا production environment پیاده (deploy) می شود، همان پایگاه داده ی اصلی (principal database)، production database (پایگاه داده ی تولیدی) محسوب می شود.
Database mirroring شامل اجرای مجدد تمامی عملیات درج (insert)، بروز رسانی (update) و حذف (delete) می شود، عملیات نام برده به محض رخ دادن یا پیاده شدن بر روی پایگاه داده ی اصلی (principal database) در پایگاه داده ی جانشین (mirror database) منعکس (اعمال) می شوند. اجرای مجدد تمامی عملیات مذکور از طریق ارسال جریانی (stream) از سطرهای گزارش تراکنش فعال به سرور جانشین صورت می گیرد که سطرهای گزارش (log record) را به طور پی در پی و به ترتیب به پایگاه داده ی جانشین اعمال می کند. درست برخلاف تکثیر (replication) که در سطح منطقی کار می کند، mirroring در سطح رکوردهای گزارش فیزیکی عمل می کند. سرور اصلی جریان رکوردها یا سطرهای گزارش تراکنش (transaction log record) را پیش از ارسال آن ها به سرور جانشین، فشرده می سازد. این قابلیت برای نخستین بار در ویرایش 2008 پایگاه داده ی SQL Server معرفی شد. این فشرده سازی گزارش در تمامی mirroring session ها رخ می دهد.


نکته:

یک نمونه ی سرور (server instance) قادر است در چندین mirroring session که به طور همزمان در حال اجرا هستند با یک یا چند همراه مختلف شرکت داشته باشد. نمونه ی سرور همچنین می تواند در برخی از sessionها نقش همراه را بازی کرده و در برخی دیگر نقش یک witness را ایفا کند. نمونه ی سرور جانشین باید بر روی همان نسخه ی SQL Server اجرا شود که نمونه ی سرور اصلی از آن استفاده می کند.


حالات عملیاتی مختلف (operating mode)

یک mirroring session معمولا به صورت همزمان یا ناهمزمان اجرا می شود. در عملیات (اجرایی) ناهمزمان (asynch) تراکنش ها بدون اینکه منتظر سرور جانشین بمانند تا گزارشات (log) را بر روی حافظه ی خود ثبت کند، تایید اجرا (commit) می شود که در نتیجه باعث افزایش سرعت می گردد. در عملیات (اجرایی) همزمان، تراکنش برای هر دو همراه (partner) تایید اجرا می شوند ولی در عین حال باعث می شود میزان نهفتگی یا تاخیر (latency) تراکنش افزایش یابد که یک نکته ی منفی محسوب می شود.
به طور کلی دو حالت عملیاتی mirroring وجود دارد که عبارت اند از: high-safety mode (حالت امنیت بهینه) و high-performance mode (حالت کارایی بهینه). high-safety mode از عملیات همزمان پشتیبانی می کند. در حالت امنیت بهینه، به محض اینکه session آغاز می شود، سرور جانشین (mirror) پایگاه داده ی جانشین را با پایگاه داده اصلی (principal) همزمان می سازد. به مجرد اینکه دو پایگاه داده هماهنگ می شوند، یک تراکنش برای هر دو همراه ثبت اجرا (commit) می شود. این امر یک کاستی محسوب می شود زیرا که اجرای همزمان تراکنش برای هر دو همراه منجر به افزایش نهفتگی یا تاخیر تراکنش می گردد.
دومین حالت عملیاتی، حالت کارایی بهینه (high-performance mode) است که به صورت ناهمزمان اجرا می شود. سرور جانشین سعی می کند با سطرهای گزارش (log record) ارسال شده توسط سرور اصلی هماهنگ باقی بماند. پایگاه داده ی جانشین ممکن است کمی از پایگاه داده ی اصلی عقب بیافتد. لازم به ذکر است، اختلاف زمانی بین دو سرور معمولا بسیار محدود است. با این وجود، چنانچه سرور اصلی زیر بار بسیار سنگین کاری است و یا سیستم سرور جانشین اضافه بارگذاری (overload) شده، در آن صورت اختلاف بین دو سرور فاحش می شود.
در حالت کارایی بهینه، به محض اینکه سرور اصلی یک سطر گزارش (log record) به سرور جانشین می فرستد ،در پی آن سرور اصلی نیز یک تاییدیه (confirmation) به سرویس گیرنده (client) ارسال می کند. سرور اصلی دیگر منتظر دریافت تصدیق (acknowledgement) از سرور جانشین نمی ماند، بدین معنا که تراکنش ها بدون اینکه منتظر سرور جانشین شوند تا گزارشات را بر روی حافظه ذخیره کند، ثبت اجرا می گردند (commit می شوند). عملیات ناهمزمان به سرور اصلی این امکان را می دهد که با حداقل یا کمترین میزان نهفتگی تراکنش اجرا شود (اما با احتمال از دست رفت جزئی اطلاعات).
تمامی mirroring session پایگاه داده تنها از یک سرور اصلی و یک سرور جانشین پشتیبانی می کنند. این پیکربندی در نگاره ی زیر به تصویر کشیده شده است:


آموزش sql

حالت امنیت بهینه همراه با مکانیزم automatic failover، به یک سرور سومی نیاز دارد که از آن به عنوان server witness یاد می شود. بر خلاف دو partner (principal&mirror)، سرور witness به پایگاه داده سرویس نمی دهد. تنها کاری که این سرور می کند پشتیبانی از automatic failover است. Witnessاین کار را با بررسی این که آیا سرور اصلی سالم (up) بوده و در حال فعالیت می باشد، انجام می دهد. سرور جانشین تنها زمانی مکانیزم automatic failover را راه اندازی می کند که mirror و witness هر دو پس از اینکه از سرور اصلی قطع شدند، همچنان به یکدیگر متصل باقی بمانند.
نگاره ی زیر یک نوع پیکربندی را نشان می دهد که در آن یک سرویس دهنده ی witness بکار رفته:


آموزش sql
نکته:

ایجاد یک mirroring session جدید یا افزودن یک سرور witness به پیکربندی جاری (mirroring) لازمه ی آن است که تمامی نمونه های سرور (server isntance) از یک ویرایش یکسان SQL Server بهره بگیرند. با این حال، هنگام ارتقا به SQL Server 2008 یا ویرایش جدیدتر، نسخه های نمونه های سرور می توانند متفاوت باشند.


Transaction safety (امنیت تراکنش) و حالت های عملیاتی

اینکه حالت عملیاتی ناهمزمان (asynch) است یا همزمان، همگی به تنظیمات امنیت تراکنش بستگی دارد. اگر شما منحصرا از SQL Server Management Studio برای پیکربندی database mirroring بهره بگیریند، به دنبال آن تنظیمات امنیت تراکنش نیز به هنگام انتخاب حالت عملیاتی، به صورت خودکار پیکربندی می شوند.
چنانچه از Transact-SQL برای پیکربندی database mirroring استفاده کنید، در آن صورت لازم است با نحوه ی تنظیم امنیت تراکنش نیز آشنا باشید. امنیت تراکنش (Transaction safety) را می توان از طریق خاصیت (property) SAFETY دستور ALTER DATABASE مدیریت کرد. در یک پایگاه داده که عملیات mirroring (گرفت رونوشت عینی) در حال پیاده شدن بر روی آن است، خاصیت SAFETY یا بر روی FULL و یا بر روی OFF قرار دارد (تنظیم می شود).
چنانچه گزینه ی SAFETY بر روی FULL تنظیم شده باشد، در آن صورت عملیات database mirroring به طور همزمان اجرا خواهد شد، البته پس از مرحله ی هماهنگ سازی اولیه. اگر یک سرور witness در حالت عملیاتی امنیت بهینه اجرا شود (بر روی حالت high-safety تنظیم شود)، session مربوطه نیز از automatic failover پشتیبانی می کند.
حال چنانچه گزینه ی SAFETY بر روی OFF تنظیم شده باشد، در آن صورت عملیات database mirroring به صورت ناهمزمان اجرا خواهد شد. Session در حالت کارایی بهینه بالا می آید (در حالت high-safety اجرا خواهد شد) و گزینه ی WITNESS نیز باید بر روی OFF تنظیم شده باشد.


Role-switching (تغییر نقش)

در چارچوب database mirroring session (گرفت یک رونوشت عینی از پایگاه داده)، نقش های principal و mirror به طور معمول قابل تعویض هستند. از این پروسه به عنوان role-switching یاد می شود. Role-switching عبارت اند از واگذار کردن یا انتقال نقش principal (ایفا کردن نقش سرور اصلی) به سرور mirror یا جانشین. در پروسه ی role-switching، سرور جانشین (mirror server) به عنوان یک failover partner برای سرور اصلی عمل می کند. هنگامی که یک تعویض نقش رخ می دهد، سرور جانشین ایفای نقش principal (سرور اصلی) را بر عهده گرفته و در پی آن نسخه ی عینی (کپی) که از پایگاه داده ذخیره دارد را بالا می آورد. سرویس دهنده ای که پیش تر نقش سرور اصلی را بر عهده داشت، در صورت موجود بودن آن، نقش سرور جانشین یا mirror را متقبل می شود. نقش ها می توانند بارها و بارها جای خود را بایکدیگر عوض کنند.
در کل سه نوع مختلف role-switching وجود دارد:


 • Automatic failover: نیازمند حضور سرور جانشین و یک سرور witness و نیز بالا آمدن سرور در حالت high-safety می باشد. همچنین لازمه ی آن است که پایگاه داده از پیش هماهنگ سازی (synch) شده و سرور witness نیز به سرور جانشین متصل باشد.
  همان طور که پیش تر شرح داده شد، وظیفه ی سرور witness این است که از عملکرد صحیح (و up بودن) سرور همراه ((partner اطمینان حاصل کند. چنانچه سرور جانشین اتصال خود به سرور اصلی را از دست بدهد، ولی در عین حال witness همچنان با سرور اصلی ارتباط خود را حفظ کند، در این صورت سرور جانشین دیگر مکانیزم failover را راه اندازی نمی کند.
 • Manual failover: مستلزم بالا آمدن سرور در حالت high-safety می باشد. سرورهای همراه (partner) باید همواره به یکدیگر متصل بوده، پایگاه داده نیز باید از قبل هماهنگ سازی (synch) شده باشد.
 • Forced service: احتمال از دست رفت داده در آن وجود دارد.
  در حالت عملیاتی high-performance و نیز در حالت high-safety بدون automatic failover، اگر سرور اصلی از کار افتاده باشد ولی سرور جانشین همچنان در دسترس باشد، سرویس اجباری (forced service) امکان پذیر می باشد.

*بسیار مهم*

حالت high-performance گونه ای تعبیه شده که بدون witness اجرا شود. اما در صورت وجود یک سرور witness، سرویس اجباری زمانی امکان پذیر می باشد که سرور مزبور (witness) به سرور جانشین (mirror) متصل باشد.
هر سناریویی که در آن تعویض نقش صورت می گیرد، به مجرد اینکه پایگاه داده ی اصلی بالا می آید (آنلاین می شود)، برنامه های سمت سرویس گیرنده (client application) می توانند با اتصال مجدد به پایگاه داده خود را بازیابی (recover) کنند.


Session های همزمان

یک نمونه ی سرور قادر است در چندین session mirroring که به طور همزمان اجرا می شوند (یکبار به ازای هر پایگاه داده که قرینه سازی شده) با همان نمونه های سرور یا نمونه های متفاوت همکاری داشته باشد. اغلب یک نمونه ی سرور منحصرا به عنوان یک witness یا partner در تمامی mirroring session های خود نقش ایفا می کند. اما به این خاطر که هر session از دیگر session ها کاملا مستقل می باشد، یک نمونه ی سرور می تواند در برخی session ها نقش سرور witness و در دیگر session ها نقش partner را ایفا کند. به عنوان مثال، چهار session زیر را بین سه نمونه ی سرور SSInstance_1، SSInstance_2، and SSInstance_3 در نظر بگیرید. هر نمونه ی سرور در برخی session ها به عنوان یک partner و در برخی دیگر به عنوان witness ایفای نقش می کند:


Session for database D
Session for database C
Session for database B
Session for database A
Server instance
Partner
Partner
Partner
Witness
SSInstance_1
Partner
Partner
Witness
Partner
SSInstance_2
Witness
Witness
Partner
Partner
SSInstance_3

تصویر زیر دو نمونه ی سرور را نمایش می دهد که به عنوان partner در دو mirroring session با یکدیگر مشارکت دارند. یک session ویژه ی پایگاه داده ای به نام Db_1 می باشد و دیگری مخصوص پایگاه داده ای با نام Db_2.


آموزش sql

هر پایگاه داده از دیگر پایگاه های داده کاملا مستقل می باشد. برای مثال، یک نمونه ی سرور ممکن است در ابتدای امر نقش mirrorرا در دو پایگاه داده ایفا بکند. در صورت رخداد failover برای هر یک از پایگاه های داده، نمونه ی سرور مورد نظر ممکن است برای پایگاه داده ای که failover برای آن روی داده نقش سرور اصلی را بازی کند و در همین حین نقش سرور جانشین را برای پایگاه داده ی دیگر ایفا کند.
برای ذکر مثال دیگر، یک نمونه ی سرور را در نظر بگیرید که نقش سرور اصلی را برای دو یا چندین پایگاه داده در حالت high-safety به همراه automatic failover ایفا می کند. در چنین موردی اگر که نمونه ی سرور از کار بیافتد (با خرابی مواجه شود)، کلیه ی پایگاه های داده خودکار به پایگاه های داده های جانشین مربوطه ی خود failover می شوند (روی می آورند).
به هنگام راه اندازی سروری که قرار است هم به عنوان partner و هم به عنوان witness انجام وظیفه کند، لازم است اطمینان حاصل کنید که گره ی آخر (endpoint) mirroring session از هر دو نقش پشتیبانی می کند. همچنین باید از وجود منابع کافی مطمئن شوید.


نکته:

از آنجایی که پایگاه های داده ی قرینه سازی (mirrored) شده کاملا از یکدیگر مجزا و مستقل می باشند، نمی توانند به صورت گروهی به جانشین مربوطه ی خود failover شوند (روی بیاورند).


اتصال سرویس گیرنده ها

Microsoft .NET Data Provider از قابلیت Client-connection (اتصال-سرویس گیرنده) برای mirroring session در SQL Server پشتیبانی می کند.


تاثیر ایجاد وقفه در یک session

مالک پایگاه داده می تواند هرگاه که مایل بود، یک session را متوقف سازد. ایجاد وقفه (pause) باعث می شود که وضعیت session حفظ شده و در عین حال (mirroring) حذف گردد. هنگامی که یک session متوقف می شود، سرور اصلی هیچ سطر گزارش (log record) جدیدی به سرور جانشین ارسال نمی کند. تمامی این سطرهای گزارش فعال باقی مانده و در گزارش تراکنش (transaction log) پایگاه داده ی اصلی جمع می شوند. مادام اینکه mirroring session در حالت توقف باقی بماند، گزارش تراکنش کوتاه (truncate) نمی شود. بنابراین، اگر mirroring session به طور طولانی مدت در حالت توقف باقی بماند، همچنان بر سطرهای گزارش (log) افزوده می شود.


راه اندازی session قرینه سازی (mirroring) از پایگاه داده

پیش از اینکه mirroring session آغاز شود، مالک پایگاه داده یا مدیر سیستم باید پایگاه داده ی جانشین (mirror) را ایجاد کرده، گره های پایانی (endpoint) و login آن را راه اندازی کند (به آن وارد شده) و در برخی موارد همچنین لازم است گواهینامه (certificate) ایجاد و پیکربندی کند.


قابلیت همکاری و همزیستی قرینه سازی با دیگر امکانات موتور پایگاه داده

Database mirroring می تواند همراه با ویژگی ها یا مولفه های SQL Server که زیر نام برده شده، بکار رود.


 • Log shipping (انتقال گزارشات به سرور دیگر)
 • Full-text catalogs (کاتالوگ های متن کامل)
 • Database snapshot (نسخه ی فوری از پایگاه داده)
 • Replication (تکثیر)
 • 3778
 •    1234
 • تاریخ ارسال :   1394/09/21

دانلود PDF دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .