آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش گزارش گیری از فرامین بانک اطلاعاتی

دوره های مرتبط با این مقاله

آموزش گزارش گیری از فرامین بانک اطلاعاتی

در این قسمت نحوه نشان دادن دستورات و پرس و جوی های ارسال شده به پایگاه داده به وسیله Entity Framework را یاد خواهید گرفت.
ما ازابزارهای پایگاه داده نظیر tracing tool و tracing utility برای ردگیری دستورات و پرس و جوی های ارسال شده به وسیله Entity Frameworkنسبت به EF 6، استفاده می کنیم. اکنون EF 6یک مکانیسم ساده ای است برای نشان دادن هر چیزی را که Entity Framework انجام می دهد. و همه فعالیت هایی را که Entity Framework انجام داده با استفاده از فایل context. database. Log نشان می دهد.
می توانید از هر متدی از هر کلاسی که یک پارامتر رشته ای را می پذیرد و یک نوع void را برمی گرداند را استفاده کنید.
در مثال زیر ما از متد Console. Write برای نشان دادن فعالیت های EF 6 استفاده می کنیم.


 
using (var context = new SchoolDBEntities())‎
    ‎  {‎
    ‎    context. Database. Log = Console. Write;‎
    ‎    var student = context. Students
    ‎              . Where(s => s. StudentName == "Student1"). FirstOrDefault();‎
    ‎    student. StudentName = "Edited Name";‎
    ‎    context. SaveChanges();‎
    ‎  }

خروجی

آموزش Entity Framework

این خروجی تمامی فعالیت های انجام شده به وسیله EF 6 را نشان می دهد برای مثال ایجاد و بستن ارتباط ، اجرا و زمان اتمام و دستورات و پرس و جوی های پایگاه داده.
Context. Database. Log یک Action می باشد ،بنابراین هر متدی را که یک پارامتر رشته ای دارد و همچنین یک نوع void را بر می گرداند را می توان استفاده کرد.


مثال:
  
public class Logger
‎    {‎
    ‎      public static void Log(string message)‎
    ‎      {‎
    ‎        Console. WriteLine("EF Message: {0} "‎،‎ message);‎
    ‎      }‎
    ‎    }‎
‎  class EF6Demo
‎    {‎
    ‎      public static void DBCommandLogging()‎
    ‎      {‎
    ‎        using (var context = new SchoolDBEntities())‎
    ‎        {‎
‎          context. Database. Log = Logger. Log;        ‎
    ‎          var student = context. Students
    ‎                  . Where(s => s. StudentName == "Student1"). ‎FirstOrDefault();‎
    ‎          student. StudentName = "Edited Name";‎
    ‎          context. SaveChanges();‎
    ‎        }‎
    ‎      }‎
    ‎  }

پروژه DB First sample را می توانید از این لینک دانلود کنید.

 • 3514
 •    1462
 • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانلود سورس کد دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .