آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش کار با ماژول assert در Node.js

دوره های مرتبط با این مقاله

آموزش کار با ماژول assert در Node.js:

ماژول assert در Node.js امکان تست کردن عبارات شرطی، ریاضی یا دستوری و ... کدها را فراهم کرده است.
اگر نتیجه اجرای دستور یا عبارت برابر مقدار صفر –0- یا false باشد، یک خطای اعتبارسنجی (assert failure) رخ داده و اجرای برنامه، متوقف خواهد شد.
این ماژول جهت استفاده داخلی در سرورهای Node.js طراحی شده بود.
ساختار کلی استفاده از ماژول assertبه صورت زیر است :

var assert = require('assert');
      

آموزش متدهای ماژول پیش assert در Node.js :


متد
توضیحات
این تابع چک می کند آیا یک مقدار صحیح یا true است یا خیر. عملکرد آن همانند تابع assert.ok() است.
Assert()
این متد چک می کند آیا دو مقدار با هم برابر هستند یا خیر.
deepEqual()
این متد از عملگر سه مساوی (===) برای مقایسه برابر بودن دو مقدار با هم استفاده می کند.
deepStrictWqual()
این عملگر از عملگر (==) برای مقایسه برابر بودن دو مقدار (value) با یکدیگر، استفاده می کند.
Equal()
این متد یک خطای اعتبارسنجی (Asseration Error) صادر می کند.
Fail()
این متد در صورت بروز خطاهای خاصی، پیام های خطا مرتبط با امکان رخ داده را صادر می کند.
If Error
این متد چک می کند آیا دو مقدار با هم برابر نیستند یا خیر و از عملگر (=!) استفاده می کند.
notDeepWqual()
این متد با استفاده از عملگر قوی (==!) چک می کند آیا مقدار دو متغیر با هم برابر نیستند یا خیر.
notDeepStrictEqual()
این متد نیز چک می کند آیا دو مقدار داده شده با هم برابر نیستند یا خیر و از عملگر (=!) استفاده می کند.
notEqual()
این تابع نیز عملیات چک کردن نابرابری دو مقدار مختلف را با استفاده از عملگر قوی (==!) انجام می دهد.
notStrictEqual()
این متد چک می کند آیا دو مقدار با هم برابر هستند یا خیر و از عملگر سخت گیرانه سه مساوی (===) استفاده می کند.
Ok()

مثال عملی : در کد مثال زیر، ابتدا ماژول assert را جهت استفاده، به برنامه اضافه کرده ایم. سپس توسط متد assert چک کرده ایم آیا عدد 5 از 7 بزرگتر است یا خیر که برنامه پس از مقایسه، خطا صادر کرده و اجرای برنامه متوقف خواهد شد :

var assert = require('assert');
assert(5 > 7);
      

خروجی به صورت زیر است :

AssertionError: false == true
      
 • 131
 •    0
 • تاریخ ارسال :   1398/05/17

دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .