آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش Java – کار با تابع ()charAt در Java

دوره های مرتبط با این مقاله

آموزش Java – کار با تابع charAt()

متد String charAt() مقدار char یا کاراکتر مورد نظر موجود در اندیس (شماره ی مکان قرار گیری) ورودی را برمی گرداند. اندیس از 0 آغاز می شود. اگر شماره ی اندیس از بازه ی اندیس و طول رشته ی ورودی بزرگتر باشد یا مقدار آن منفی باشد، خطای StringIndexOutOfBoundsException را بجای خروجی برمی گرداند.

Signature متد (اسم و پارامترهای ورودی متد)

signature متد نام برده به شرح زیر می باشد:

public char charAt(int index)

پارامتر ورودی

index: شماره ی مکان قرارگیری کاراکتر را مشخص می کند. اندیس در جاوا از 0 آغاز می شود.

خروجی

char value

interface میزبان متد

CharSequence interface

صدور خطا

StringIndexOutOfBoundsException : اگر اندیس یک مقدار منفی باشد یا از بازه ی اندیس و طول رشته ی مورد نظر بزرگتر باشد، این خطا رخ می دهد.

مثال کاربردی از متد Java String charAt()

public class CharAtExample{ 
public static void main(String args[]){ 
String name="javatpoint"; 
char ch=name.charAt(4);//returns the char value at the 4th index 
System.out.println(ch); 
}} 

خروجی:

t

StringIndexOutOfBoundsException with charAt()

در مثال زیر مقدار اندیسی که به متد فرستاده می شود، از طول رشته و بازه ی اندیس رشته ی مورد نظر بزرگتر است. همان طور که انتظار می رود، خطای StringIndexOutOfBoundsException در زمان اجرا صادر می شود.

public class CharAtExample{ 
public static void main(String args[]){ 
String name="javatpoint"; 
char ch=name.charAt(10);//returns the char value at the 10th index 
System.out.println(ch); 
}} 

خروجی:

Exception in thread "main" java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: 
String index out of range: 10
at java.lang.String.charAt(String.java:658)
at CharAtExample.main(CharAtExample.java:4)
 • 1854
 •    912
 • تاریخ ارسال :   1396/07/25

دانلود PDF دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .