آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش ایجاد یک Stored Procedure

دوره های مرتبط با این مقاله

آموزش ایجاد یک Stored Procedure

این مقاله چگونگی ایجاد یک Transact-SQL stored procedure را با استفاده از Object Explorer در SQL Server Management Studio توضیح می دهد و مثالی آورده که یک stored procedure ساده را در AdventureWorks database ایجاد میکند.

ایجاد یک Stored Procedure

 1. در Object Explorer، به نمونه ای از Database Engine وصل شوید و سپس آن نمونه را بسط دهید.
 2. Databaseها را بسط دهید، Databaseهایی را بسط دهید که stored procedure متعلق به آن است، و سپس Programmability را بسط دهید.
 3. روی Stored Procedures کلیک راست، و سپس روی New Stored Procedure کلیک کنید.
 4. در منوی Query، روی Specify Values for Template Parameters کلیک کنید.
 5. در Specify Values for Template Parameters، ستون Value، محتوی valueهای پیشنهادی برای پارامترها است. Valueها را قبول کنید یا آنها را با valueهای جدید جایگزین کنید، و سپس OK را کلیک کنید.
 6. در query editor، عبارت SELECT را با عبارتی برای procedure خودتان جایگزین کنید.
 7. برای تست کردن syntax، در منوی ،Query روی Parse کلیک کنید.
 8. جهت ایحاد stored procedure، در منوی Query، روی Execute کلیک کنید.
 9. جهت ذخیره script، در منوی File، روی Save کلیک کنید. نام فایل را قبول کنید یا آن را با نامی جدید جایگزین کنید، و سپس روی Save، کلیک کنید.

ایجاد یک نمونه از Stored procedure

 1. در Object Explorer، به نمونه ای از Database Engine وصل شوید و سپس آن نمونه را بسط دهید.
 2. Databases را بسط دهید، AdventureWorks database را بسط دهید، و سپس Programmability را بسط دهید.
 3. روی Stored Procedures کلیک راست، و سپس روی New Stored Procedure کلیک کنید.
 4. در منوی Query، روی Specify Values for Template Parameters کلیک کنید.
 5. در Specify Values for Template Parameters، Valueهای زیر را برای پارامترهایی که در زیر نشان داده شده، وارد کنید.
  Value
  Parameter
  Your name
  Author
  Today's date
  Create Date
  Returns employee data.
  Description
  HumanResources.uspGetEmployees
  Procedure_name
  @LastName
  @Param1
  nvarchar(50)
  @Datatype_For_Param1
  NULL
  Default_Value_For_Param1
  @FirstName
  @Param2
  nvarchar(50)
  @Datatype_For_Param2
  NULL
  Default_Value_For_Param2
 6. روی OK کلیک کنید.
 7. در query editor، عبارت SELECT را با عبارات زیر جایگزین کنید.
  SELECT FirstName, LastName, JobTitle, Department
  ROM HumanResources.vEmployeeDepartment
  HERE FirstName = @FirstName AND LastName = @LastName;
 8. برای تست کردن syntax، در منوی Query روی Parse کلیک کنید. اگر پیام error دریافت کردید، عبارات را با اطلاعات بالا مقایسه کنید و در صورت لزوم تصحیح کنید.
 9. جهت ایحاد stored procedure، در منوی Query، روی Execute کلیک کنید.
 10. جهت ذخیره script، در منوی File، روی Save کلیک کنید.
 11. جهت اجرا کردن stored procedure، روی نوار ابزار (toolbar)، روی New Query کلیک کنید.
 12. در پنجره query، عبارات زیر را وارد کنید:
  USE AdventureWorks;
  GO
  EXECUTE HumanResources.uspGetEmployees @FirstName = N'Diane', @LastName = N'Margheim';
  GO
 13. روی منوی Query، Execute را کلیک کنید.
 • 15930
 •    2664
 • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .