آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

چک کردن محدودیت های نموار اطلاعات

دوره های مرتبط با این مقاله

چک کردن محدودیت های نموار اطلاعات

ویو به شما اجازه می دهد تا اطلاعاتی را در مورد چک کردن محدودیت هایی که در دیتابیس شما هستند، به دست آورید. check constraint محدودیتی است که روی یک ستون خاص اعمال می شود تا اطمینان حاصل شود که قوانین خاص داده توسط ستون دنبال می شود.

توضیحات

این ویو از هر دیتابیسی در SQL Server فراخوانده می شود و نتایج را برای داده در داخل آن دیتابیس خاص گزارش خواهد داد.
ستون هایی را که این ویو گزارش می دهد، به قرار زیر میباشند:

Column name
Data type
Description
CONSTRAINT_CATALOG
(nvarchar(128
Constraint qualifier.
CONSTRAINT_SCHEMA
(nvarchar(128
نام نموداری که محدودیت به آن مربوطمی شود
CONSTRAINT_NAME
sysname
نام محدودیت.
CHECK_CLAUSE
(nvarchar(4000
کتن حقیقی مربوط به تعریف وضعیت Transact-SQL

( منبع: کتابهای آنلاین SQL Server 2005)

مثال زیر مربوط به داده ای است که از دیتابیس AdventureWorks برداشته شده است.این داده با استفاده ازquery زیر که مشاهده می کنید، برداشته شده است:

SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.CHECK_CONSTRAINTS

برای داشتن نگاهی دقیق تر به این موضوع، در اینجا به دو check constraint اول نگاهی می کنیم.

-- this says that the rating value has to be between the values of 1 and 5
‎([Rating]>=(1) AND [Rating]<=(5))‎
‎-- this says that the TransactionType has to be an upper case value of P, S or W
‎(upper([TransactionType])='P' OR upper([TransactionType])='S' OR upper([TransactionType])='W')‎

خروجی مربوط به ویو این نمودار تنها نام محدودیت و جزئیات آن می باشد، جدولی را که محدودیت ها بر روی آن اجرا می شوند، نشان نمی دهد. برای به دست آوردن چنین اطلاعاتی می توانید از ویو INFORMATION_SCHEMA.CONSTRAINT_TABLE_USAGE استفاده کنید.

  • 2671
  •    918
  • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .